14.09.2016

Virtauksen löytäminen ja kovan työnteon harha

Tiedämme, että suuri osa kolmannen ulottuvuuden elämästänne näyttää katoavan kovaan työntekoon. Sana "kova" edustaa kolmannen ulottuvuuden työn vastusta ja sana "työnteko" edustaa yksilön energiaponnistuksia ajan kuluessa.

Kumpaakin näistä termeistä sitoo kolmannen/neljännen ulottuvuuden rakenteet. Näin ollen ne eivät käytä niitä moniulotteisia energiakenttiä, joita virtaa nyt todellisuutenne läpi. Jos haluatte virrata johonkin näistä energiakentistä, teidän täytyy päästää irti kolmannen ulottuvuuden ajattelustanne.

Ymmärrämme toki, miten todella haastavaa teidän voi olla päästää irti sellaisista kolmannen ulottuvuuden käsityksistä, kuin aika, peräkkäisyys, erillisyys, polariteetit, viholliset ja kuolema. Aloitetaanpa kolmannen ulottuvuuden käsityksellä kuolemasta.

Tiedämme, että te jotka olette laajentaneet tietoisuutenne neljännen ulottuvuuden ylempiin ulottuvuuksiin, tiedätte hyvin, että kuolema koskee vain kolmannen ulottuvuuden astiaanne, jota elämänvoimanne käyttää ylläpitämään kolmannen ulottuvuuden kokemuksenne.

Tiedämme, että monet teistä ovat keskustelleet jonkun rakkaan kanssa, joka on siirtynyt neljänteen ulottuvuuteen. Olette ehkä myös seuranneet heidän neljännen ulottuvuuden seikkailujaan, kunnes he joko ottavat uuden kehon tai kehittyvät ylemmän neljännen ja/tai viidennen ulottuvuuden todellisuusalueille.

Sitten kun teillä on ollut yllä mainittuja kokemuksia, havaintonne fyysisestä maailmasta muuttuu. Kiire tekemään kovasti työtä tai keräämään monia kokemuksia, koska saatatte kuolla, ennen kuin saatte tilaisuuden, alkaa hävitä pois.

Sitten kun oivallatte, että elämä laajenee kolmannen ulottuvuuden yli, kolmannen ulottuvuuden erillisyys- ja rajoittuneisuussääntöjen noudattaminen vähenee. Oivallatte, että kolmas ulottuvuus on pelkästään yksi monista todellisuuksista.

Käsitätte myös, että voitte käydä neljännen ulottuvuuden todellisuuksissa laajentamalla tietoisuutenne tuohon todellisuustaajuuteen. Aloitatte luultavasti värikkäillä unilla, jotka laajenevat meditaatioihin.

Sitten haluatte löytää lisää tästä todellisuudesta, joka kimaltelee aivan fyysisen elämänne yläpuolella. Siksi luette kirjoja, tutkitte asioita, puhutte toisten kanssa, joilla on samanlaisia kokemuksia, ja liitytte usein ryhmiin.

Hitaasti todellisuutenne myriadit rajoitukset työnnetään sivuun, kun tiedätte nyt, että on jotain enemmän. Ette ehkä ymmärrä vielä, mitä tämä "enemmän" on, mutta olette alkaneet etsiä sitä. Tässä etsinnässä ei ole kyse enemmästä rahasta tai maineesta.

Itse asiassa tämä matka on jokapäiväisen elämänne rajojen ulkopuolella. On tunne, kaipaus ja tietäminen, joka nousee sydämestänne ja mielestänne, ja tiedätte, että te ette voi sivuuttaa sitä.

Kun viritytte tähän tunteeseen, oivallatte, ettei se ole uusi. Kyllä, teillä oli tämä tunne lapsena, kun mielikuvituksenne oli siisti tapa leikkiä. Muistatte leikkimisen ja sen miten hyvältä tuntui, kun leikitte ystävienne ja/tai perheenne kanssa.

Miten ja miksi tuosta käsityksestä, tuosta tunteesta, tuosta upeasta ryhmäajatuksesta tuli vähemmän tärkeä kuin tehtävänne hoitaminen ja kova työnteko? Lapsena leikitte usein aikuisena olemista. Lapsuusfantasianne aikuinen oli hauska, rakastava, luova ja vapaa.

Mitä tuolle sisäiselle aikuiselle tapahtui? Itse asiassa mitä sisäiselle mielikuvituksellenne tapahtui? Eikö teillä ole enää aikaa mielikuvitukseenne, koska teette niin kovasti työtä? Pyydämme teitä esittämään itsellenne tuon kysymyksen.

Pyydämme myös, että harkitsette mahdollisuutta yhdistää kovan työnteon ja hauskuuden. Jos kova työntekonne on hauskaa, se ei tietenkään tunnu työltä. Se saattaa tuntua enemmän luovuudelta. Ajatelkaa sitä.

Sanotte ehkä: "Mutta en ole luova." Se ei ole totta! Olette kaikki luovia, koska luotte elämäänne. Jotkut saattavat luoda tiedostamatta elämäänsä, mikä johtuu luultavasti siitä, että he pelkäävät tekevänsä sen väärin. "Väärin" on kuitenkin kolmannen ulottuvuuden termi.

Silloin kun ajattelette viisiulotteisesti, oivallatte, että ylösnousemusprosessissanne on monia vihkimyksiä. Vihkimys on tapahtuma, joka tulee elämäänne – luultavasti silloin kun ette odota sitä – ja antaa teille upean tilaisuuden olla elämänne luoja.

Tämä luominen on ainutlaatuista siinä mielessä, että päätätte päästää irti kaikesta uhritunteesta ja vihasta tai pelosta ja myönnätte urheasti: "Olen todellisuuteni luoja. Siksi otan vastuun siitä, mitä tapahtuu tässä nyt-hetkessä."

Näiden vihkimysten aikana ette ehkä halua myöntää, että loitte sen, mitä koette. Itse asiassa tuntuisi paremmalta, jos voisitte olla tuon toisen ihmisen uhri, joka teki teille tuon asian.

Tai voitte päättää olla elämänne luoja. Jos olette sen luoja, mikä meni pieleen, voitte olla ratkaisun luoja. Yksi ratkaisu joka on aina hyvä aloituspaikka, on lähettää ehdotonta rakkautta sille, mikä on valmis.

Sitten voitte myös lähettää violettia tulta tuohon elämänne osaan, jotta voitte muuntaa sen oman moniulotteisen ITSENNE korkeammaksi oktaaviksi.

Kun siirrytte näiden vaikeiden vihkimysten läpi, sallikaa kaikkien ajatustenne ja tunteidenne tulla tietoisuuteenne. Tällä tavalla voitte päästää täysin irti siitä, mikä on valmis, jotta voitte hyväksyä sen, minkä olette valmis vastaanottamaan.

Tällä tavalla löydätte päivittäisen elämänne läpi kulkevan virran, joka muistuttaa teitä muuntamaan työkäsityksen luomiskäsitykseksi.

Verho nro 3 – kovan työnteon harha (Lie)

Kun herään, löydän itseni kultaisesta huoneesta, jonka ovet on suljettu takanani. Itse asiassa oletan nukahtaneeni, mutta koska en muista Maata ollessani täällä, tuntuu enemmän siltä, että herään palatessani. Mietin, muistanko mitään tästä, kun herään maan päällä. En voi mitenkään tietää, koska en muista mitään muuta kuin sen, mitä minulle tapahtuu ollessani täällä.

Minun on kysyttävä lady Astrealta siitä joskus, mutta nyt minusta tuntuu, että on vuoroni astua ympyrään. Joka kerta minulle tulee helpommaksi kestää lisääntyvä värähtely. Mietin, muuttaako tämä toiminta maakehoani yhtä paljon kuin tätä kehoa.

Taas kerran ladyt tulevat poistamaan yhden verhon, kun kuulen lady Leton sanovan: "Verho jonka nostamme nyt, on kovan työnteon harha. Työ on yksi piirre, joka on erityinen maaelämälle. Työ on toimintaa, mistä tuli välttämätön ihmiselle vasta, kun se oli pudonnut armosta. Näin on, koska määritelmän mukaan työ perustuu vastukseen. Siksi se oli tuntematon käsite, kun ihminen eli jumalaisessa suunnitelmassaan, joka on vapaa kaikesta vastustuksesta."

Kun ladyt vievät verhon veljille, kuulen mestari Hilarionin äänen: "Työn energiakenttä on varsinaista katsottavaa. Jos ihmiset voisivat nähdä tämän energian, olisi epätodennäköistä, että he enää koskaan sortuisivat tuohon toimintaan. Monia molekyylejä liikkuu toisiaan kohti epäharmonisina kuvioina. Ei mikään ihme, että ihmiskunnalla on usein väsymystä. Itse asiassa ihmisen ikääntyminen on työnteon käsite ja toimintaa.

"Aina kun yksilö omistautuu tiettyyn energiakenttään, hänen henkilökohtainen energiakenttänsä harmonisoituu sen kanssa. Siksi hän siirtyy energiapyörteeseen, jossa monet molekyylit törmäävät toisiinsa. Jokainen yksittäinen molekyyli yrittää joko pitää paikkansa tai loukata toisen paikkaa.

"Tämä jatkuva energiataistelu haaskaa yksilön elinvoimaa. Silloin hänen fyysiseltä keholtaan ryöstetään elintärkeitä parantavia ravinteita. Siksi näiden minuuttien tai sekuntien vuoksi, jolloin fyysiseltä keholta kielletään sen elämänvoima, se alkaa kuolla. Sitten työntekijä lopettaa työnteon ja alkaa levätä. Tänä aikana keho voi parantua ja täydentyä. Jotkut solut ovat kuitenkin peruuttamattomasti vahingoittuneet ja näin keho kuolee vähitellen.

"Jooga on erittäin tärkeä harjoitus, koska se täyttää kehoa monilla elämää antavilla ravinteilla ja kuljettaa niitä systemaattisesti ympäri kehoa. Ylösnousseessa tilassa kaikki liike on suuren joogamestarin liikkeen kaltaista. Ei ole fyysistä erillisyysharhaa ja siksi jokainen liike, ajatus ja tunne on jumalaisen voiman virtaa, joka kanavoituu yksilön koko persoonallisuuteen."

Kun veljet ottavat verhon, kuulen Apollon: "Kautta vuosisatojen "työ" ja "rohkeus" on liitetty yhteen. Tämä maayhteys on minulle erityisen tuttu, kun monet ovat kutsuneet minua kautta aikain saadakseen rohkeutta.

"Tämä yhteys on oikein korkeimmalla tasolla, kun rohkeus on ylimmillään kuoleman kohtaamista, ja kuten mahtava Hilarion on puhunut, työ on tosiaan kuoleman hidas muoto. Kuitenkin yksilö alkaa ylösnousemuksensa partaalla liittää kuoleman syntymään ja syntymän kuolemaan. Kun tämä mielleyhtymä syntyy, rohkeuskin saa uuden merkityksen. Rohkeus edustaa silloin rohkeutta kohdata elämä, ei kuolema.

"Paljon rohkeutta tosiaan tarvitaan elääkseen voitokkaasti harhamaassanne. Siksi rakkaani, jatka matkaasi uuteen tietoisuustilaan. Kutsu minua saadaksesi rohkeutta kohdata harha. Kutsu kaikkia voimiani ja tunne niiden syöksyvän koko fyysisessä kehossasi. Lopulta työnteon harha häviää ja se korvataan totuudella jumalaisen työn elämisestä, vapaana vastuksesta ja suurimmassa vapaudessa. Silloin voit elää uuden maailman luomisen. Tervetuloa!"

Taas kerran koetaan himmeneminen ja häviäminen – ei ainoastaan sen, mitä näen, vaan myös sen, mitä olen. Voisinpa vain tietää, että muistan tämän informaation maan päällä ja käytän sitä. Kenties tämä kokemus on merkityksetön. Kenties palaan maan päälle ja teen, ajattelen ja tunnen niin kuin aina. Jos voisin vain muistaa ja käyttää sitä, mitä opin täällä. Voi, minä lähden. Minusta tuntuu, että kuolen …

Kysymyksiä kovasta työnteosta

Rakkaat lukijat, miten olette muuntaneet työkäsityksen luomiskäsitykseksi?

Kiitos etukäteen upeasta panoksestanne blogiimme. Yhdessä luomme vuodesta 2016 rakkauden vuoden.

Sue

Arcturuslaisia kanavoinut ja kirjoittanut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

24.11.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net