05.02.2016

Mayan kalenteri koodaa kosmiseen aikaan

Yksi maapallon vanhimmista sivilisaatioista, Mayat, kehittivät kalenterin, joka on luonnollinen ja harmoninen. Aika on tekemistä ja liikettä tilassa. Sillä on merkitystä elämmekö mekaanisessa vai luonnonmukaisessa aikarytmiikassa. Mayojen aikaan siirryttäessä muuttuu ihminen ja palaa takaisin Kosmoksen hänelle antamaan elämäntehtävään.

Maya-intiaanit ovat tunnettuja heidän taidoistaan ymmärtää aikaa. Heilla on ollut useita kalenteita, jotka kaikki perustuvat kosmiseen rytmiikkaan. Mayat havainnoitsivat rytmit ja värähtelyt ympäröivästä universumista. Aikahan on planetaarista liikettä, jossa kuu, aurinko, tähdet ja planeetat ovat rytmiikan takana kiertäessään akselinsa tai tähtien ympärillä tasaisella vauhdilla. Mayojen kalenterit ovat siten täysin luonnonmukaisessa harmoniassa ja rytmissä.

Mayat näkivät myos ajanjaksojen energiat kalentereidensa avulla. He pystyivät määrittelemään tulevat tapahtumat ja joka päiväisen "luonteen". Astrologia muuttui hyvin pian astronomiaksi Mayojen havaittua, että päivän energiat heijastuivat myös ihmiseen ja käyttäytymiseen. Jokainen syntyy tiettyyn energiakenttään, joka määrittää vahvuudet ja haasteet elämässä, perusluonteenpiirteen, planetaarisen perheen jne. Kalenteriin pohjautuen Mayat rupesivat nimeämään lapsensa. Kun lapsi syntyi tiettynä päivänä, hän sai sen päivän nimen itselleen. Päiväenergioiden avulla osattiin kertoa lapsesta esimerkiksi sen, mitkä ammatit sopisivat hänelle luontaisesti.

Miten kalenteri toimii?

Yksi tunnettu kalenterityyppi on nimeltään Tzolkin. Tässä kalenterissa on 260 eri perus-arkkityyppiä, jotka perustuvat päivän valovärahteyille sekä äänivärähtelyille. Venuksen vuosi on 260 päivää Auringon ympäri. Tzolkin on siten Venuksen rakastavassa aikarytmissä. Valovärähtelytaajuuksia on 20 erilaista ja äänivärähtelytyyppejä on 13. Jokaisen päivän nimi kertoo heti yhden neljästä elementtivoimasta, soinnun eli rytmisen äänivarahtelytaajuuden seka aurinkosinetin eli valovärähtelytaajuuden. 

Jokainen ihminen käy syklinomaisesti kaikki energiat 260 päivän syklissä. Kun on minun syntymäpäiväni, niin muut käyttäytyvät ja värähtelevät samankaltaisesti, kuten minä itse. Tällä nimeämistavalla Mayat ymmärsivät luonnolliset ihmisten arkkityypit. He tajusivat eri värähtelyt ja kunnioittivat erilaisuutta. Mayojen käyttämä tervehdys: ”In Lak’ech” tarkoittaa suomeksi ”Olen toinen sinä”. Näin he tervehtivät toinen toisiaan kadulla kohdatessaan. Tämä heijastaa sitä yhtenäisyyden symbioosia, jossa he elivät. Kaikki ihmiset yhdessä luovat ison dna ketjun, jossa jokainen ihminen on pieni hiukkanen ja tarvitsee muita luodakseen täydellisen kokonaisuuden.

Miksi nykyihminen tarvitsee Mayan kalenteria?

Mayan käsitys ajasta on mullistava, koska sen avulla pystyy ymmärtämään ihmisten ja päivien luonnetta hyvinkin tarkasti. Tama aikakäsitys ja -koodisto on nykyihmisille parantava. Moderni, länsimainen aikakäsitys perustuu Babylonian ajan ajanlaskutapaan, joka on lineaarinen. Se luo illuusion menneestä ja tulevasta. Tämä aika jakautuu sekunteihin ja minuutteihin, jotka eivät ole missään luonnollisessa rytmiikassa. Palkkatyön kautta nykyihminen on ohjelmoitu mekaanisille taajuuksille, jossa aika liitetään rahaan. Ihminen on tavallaan ajan vanki tai orja, joka mittaa ajallisia saavutuksia taloudellisen vaurauden kautta. Ja kun aika on hieman vääristynyt, niin silloin on myös tässä vääristyneessä ajassa tapahtuva planetaarinen kehitys. Olisiko se syy miksi maailmassa on saastuttavaa teollisuutta, sotaa ja taloudellista eriarvoisuutta? 

Kun aikaa ei hyödynnetä kauneuden tai terveyden luomiseksi vaan aamulla herätään kasvattamaan vaurautta, niin ihminen elää helposti stressissä ja saattaa kuluttaa elämänsä tehdessään asioita, joista ei saa itselleen onnellisuuden tunnetta ja saattaa jopa tuhota epäsuorasti luontoa työnsä tuloksilla. Mayan kalenterin aikaan siirryttäessä ihminen muuttaa taajuutensa mekaanisesta ajasta universaaliin rytmiikkaan ja tulee Luonnon ja Kosmoksen työntekijäksi. Tässä ajassa aika on taidetta ja rakkautta eikä rahaa. Tässä ajassa yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja hyödynnetään planetaarisen yhteisön kaikkien jäsenten hyödyksi. Näin elämä kehittyy evoluution omassa rauhallisessa ja stabiilissa rytmiikassa, kuten ymparöivä luontokin toimii.

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net