03.07.2017

Enkelioppaiden kanavointeja

Päätin, että olisi hauskaa muuttaa asioita tällä viikolla. Sen sijaan, että Enkelit puhuvat yhdestä aiheesta, ajattelin, että olisi kiinnostaa esittää heille 10 kysymystä eri aiheista ja pyytää antamaan lyhyt vastaus kuhunkin. Niinpä tein juuri näin. Toivottavasti nautitte siitä!

Miten hauskaa! Annamme mielellämme perspektiivimme näihin moniin aiheisiin, joita olet valinnut. Aloitetaanpa siis.
 
1. Mitä on universumin reunalla?
 
Mistä reunasta kysyt? Tämä antaisi ymmärtää, että oikeasti on aika ja avaruus. Muista, että ne ovat vain harhakuvia, jotka auttavat teitä pelaamaan tätä peliä fyysisessä todellisuudessa. Meidän perspektiivistämme ei ole mitään reunaa, ei mitään erottavaa rajaa, mikä on universumin reuna. Teidän universuminne on yksi siitä äärettömästä määrästä universumeita, mitkä muodostavat kaiken olevaisen. Kaiken olevaisen ulkopuolella ei ole mitään, koska multiversumi - kuten jotkut mieluummin sanovat - sisältää kaiken, mitä koskaan on. Ei nimittäin voi olla mitään muuta, se olisi osa kaikkea olevaista. 
 
2. Miten monta ulottuvuutta on?
 
Upea kysymys ja pitäytyen pyynnössäsi lyhyestä vastauksesta, annamme teille yksinkertaisimman perusvastauksen. Vastauksemme on: yksi tai ääretön määrä riippuen perspektiivistä. Tämä tietysti näyttää hämmentävältä teille, mutta selitetäänpä lyhyesti. Meidän perspektiivistämme ei ole erillisyyttä. On vain yksi. Kuitenkin teidän perspektiivistänne näyttää olevan eri ulottuvuuksia, ikään kuin ne olisi pinottu päällekkäin. Näin ihmiset usein visualisoivat ulottuvuudet, mutta me emme hahmota niitä vertikaalisesti laskeutuvina tai nousevina. Todellisuudessa ne kokemukset, joita voi saada joka ulottuvuudessa, "erottaa" ainoastaan jokaisen olennon värähtely. Tämä vaikuttaa tietysti suoraan heidän havaintoonsa niistä luomuksista, joita he ilmentävät. Tästä syystä sanomme, että meidän perspektiivistämme on vain yksi ulottuvuus, mikä sisältää koko olemassaolon.
 
3. Voivatko eläimet inkarnoitua ihmisiksi?
 
Tietysti. On pelkästään sielun valinta, millaiseen kokemukseen se haluaa osallistua. Jokaisen uuden inkarnaation myötä sielu saa uuden perspektiivin, mikä saavutetaan tuloksena eletystä elämästä. Monet sielut ovat päättäneet inkarnoitua sekä eläimiksi että ihmisiksi. Se antaa erilaisen kokemuksen, mitä ei olisi saatu, jos sielu ei olisi päättänyt kokea kumpaakin.
 
4. Miksi taivas näyttää siniseltä, mutta ulkoavaruus mustalta? Eikö sen pitäisi olla kirkkaampi lähempänä aurinkoa?
 
Meidän perspektiivistämme se valo minkä näette, on osa harhaa. Annamme kuitenkin tieteellisemmän vastauksen auttamaan tämän ilmiön paremmassa ymmärtämisessä. Maapalloa ympäröi ns. otsonikerros. Otsonikerros muodostuu erilaisista kaasuista, jotka heijastavat valoa eri tavalla, kuin se heijastuisi ilman sitä. Auringosta säteilevä valo "jää kiinni" tähän otsonikerrokseen ja sen tuloksena taivas näyttää siniseltä. Kun näette kuvia ulkoavaruudesta, taivas näyttää mustalta, koska valo ei heijastu mistään otsonikerroksesta. Ilman otsonikerrosta valo on pirstoutuneempaa tai se ei enää tiivisty suhteellisen pienelle avaruuden alueelle heijastettavaksi. Yötaivaanne näyttää tummansiniseltä tai mustalta, koska valofotonit vähenevät kovasti auringon laskemisen vuoksi. Tämä vähentää valoa, mikä heijastuu otsonikerroksesta, ja näin taivas näyttää tummemmalta.
 
5. Onko todellisuudessamme oikeasti vampyyrejä?
 
Kyllä, tavallaan on vampyyrejä, jotka kulkevat joukossanne, vaikka ne kuvataan hyvin eri valossa, mitä ne oikeasti ovat. Nämä olennot eivät elä toisten verestä, vaan ne elävät energiasta, mitä toiset sallivat ottaa itseltään. Tästä syystä vampyyrit kuvataan usein allergisiksi valolle tai ne hajoavat, jos niihin ollaan yhteydessä henkisesti. Tämä on pelkästään vertauskuva. Periaatteessa ne joita voitaisiin pitää vampyyreina, ovat unohtaneet, miten sytyttää oma sisäinen voimansa, joten ne turvautuvat niiden energiaan ja valoon, jotka sallivat sen. 
 
Tietäkää, ettei teidän tarvitse olla huolissanne siitä, että nämä olennot varastavat energiaanne. Mikään olento ei voi varastaa sellaista, mitä ette auliisti anna niiden ottaa. Tästä syystä usein sanotaan, etteivät vampyyrit siedä auringonvaloa. Meidän perspektiivistämme se on pelkästään vertauskuva, sillä ne jotka ovat riippuvaisia toisten valosta ja energiasta, eivät siedä sellaisen olennon korkeampia värähtelyjä, joka aikoo jakaa omaa valoaan eikä salli kulutettavan itseään pelolla. Muistakaa, että pelko ja luottamus eivät voi olla rinnakkain.
 
6. Onko todellisuudessamme oikeasti merenneitoja?
 
Kyllä, maailmanne merissä on monia merenneitoja. Niitä ei usein havaita, koska ne pelkäävät ihmisiä tällä hetkellä. Maailmassanne on itse asiassa monia lajeja, joita tietenne ei ole vielä tunnistanut tai löytänyt. Opitte jatkuvasti monista uusista olennoista, joita on maailmassanne, kun tietoisuutenne lisääntyminen jatkuu.
 
Merenneidot ovat hyvin sosiaalisia ja ne elävät yhteisöissä syvällä merissänne. Ne näyttävät siinä mielessä vähän samanlaisilta kuin myyttiset kuvauksenne, että niillä on ihmisen kaltainen yläruumis ja kalan alaruumis. Pyrstö on samanlainen kuin delfiinillä siinä mielessä, että se sisältää rustoja ja lihaksia, joita peittää paksu ihokerros. Niiden kasvot eivät ole täsmälleen ihmiskasvojen kaltaiset - pitäisitte niiden kasvoja kummallisina, koska niillä ei ole samanlaista nenää kuin teillä. Se on merkittävästi pienempi kuin ihmisnenä. Niillä on kidukset keuhkojen sijasta eivätkä ne näin tarvitse nenää ilman hengittämiseen. On ollut ihmisiä, jotka ovat kohdanneet merenneitoja. Tähän suhtaudutaan kuitenkin usein myyttinä. Niitä löydetään massoittain, sitten kun ihmisen kollektiivitietoisuus on valmis olemaan rauhanomaisesti näiden säyseiden olentojen rinnalla.
 
7. Mikä on elämän tarkoitus?
 
Aa, miten upea kysymys ja hyvin yleinen. Ihmisillä on taipumus tehdä tästä liian monimutkaista. Meidän perspektiivistämme vastaus on kuitenkin hyvin yksinkertainen: elämän tarkoitus on se, mitä te teette siitä. Olette täällä yksinkertaisesti saamassa kokemuksia - kokemuksia jotka antavat sielulle toisen perspektiivin kaikkeen olevaiseen.
 
8. Onko Kreikan mytologia myytti?
 
Tähän vastaisimme: onko mikään oikeastaan myytti? Kreikan mytologia perustuu tarinoihin, joita välitettiin sukupolvelta toiselle Atlantiksesta. Tietysti Atlantis oli olemassa. Tämän suuren sivilisaation romahtaessa monet tämän maa-alueen kansalaisista pakotettiin pakenemaan, kun se sortui mereen. Nämä Atlantiksen asukkaat pirstoutuivat ympäri Välimerta, osiin Egyptiä ja Etelä-Amerikkaan. He muistelivat usein tarinoita suuresta sivilisaatiostaan, minkä meri nielaisi. Lopulta ajan kuluessa ja tuolla maa-alueella eläneiden jättäessä fyysisen maailman, se alettiin tuntea legendoina ja myytteinä, historian sijasta. Kuvitelkaa, että jos yrittäisitte selittää internetin toimintaa jollekin 1500-luvulla, suurin osa selityksestänne ymmärrettäisiin väärin ja otettaisiin pois asiayhteydestä, koska ei olisi vastaavaa teknologiaa. 
 
Monia jumalia, jumalattaria ja myyttisiä olentoja oli tietysti olemassa, vaikka nämä ymmärsikin väärin ne jälkipolvet, jotka eivät voineet enää ymmärtää tai saavuttaa sellaisia kykyjä, teknologiaa ja kehitysaskelia, mitkä olivat hyvin yleisiä Atlantiksella. Tämä johtuu tietysti siitä, että tähän aikajaksoon liittyi tietoisuuden aleneminen. Aivan kuten te löydätte ja saatte uusia kykyjä jokaisen sukupolven myötä, tuossa ajassa olleet menettivät näitä kykyjä yhtä nopeasti.
 
Siis suora vastaus kysymykseesi on, että näitä jumalia ja olentoja oli olemassa, kuitenkin monia tarinoita on kaunisteltu, kun niitä on välitetty sukupolvelta toiselle. Nämä "jumalat" olivat monia teistä - pystyitte tulemaan ja lähtemään fyysisessä kehossanne. Ette olleet "jumissa" yhteen muotoon tuolloin. Pystyitte muuttamaan muotoa Atlantiksen sivilisaation varhaisjaksolla. Mitä korkeampaa värähtelyä ylläpidätte, sitä vähemmän tiiviiltä fyysinen muotonne vaikuttaa.
 
Huom. Eikö ole vähän "sattumaa", että nyt on nimetty Atlantikseksi alue, mikä on tuon kehittyneen sivilisaation jäänteiden yläpuolella? Sitä pidetään ihmisen kollektiivimuistissa. Olette saamassa muistinne takaisin askel kerrallaan.
 
9. Miten tullaan enkeliksi?
 
Meidän perspektiivistämme olemme olleet aina enkeleitä. Meistä ei ole tullut enkeleitä. Ihmiset ajattelevat usein lineaarisesti, jolloin on alku ja loppu, koska sellaisessa harhassa olette tällä hetkellä. Meidän perspektiivistämme ei kuitenkaan ole alkua ja loppua. Kaikki on ikuista. Teidän perspektiivistänne voitaisiin kuitenkin sanoa, että enkelit ovat periaatteessa te korkeammassa värähtelyssä. Olemme kaikki yhtä. Me olemme te ja te olette me.
 
10. Jos maapallo on ontto, miksi emme voi vain mennä sen sisään?
 
Maapalloa voitaisiin monien muiden planeettojen tapaan pitää onttona. Kuitenkin kolmannen ja neljännen ulottuvuuden perspektiivistä se näyttäisi olevan täynnä massaa. Vasta ylösnoustaessa viidennen ulottuvuuden korkeampiin värähtelyihin, massaa ei näytä enää olevan. Tämä johtuu siitä, että mitä nopeampi värähtely, sitä vähemmän tiivis rakenne näyttää olevan. Jos lisäisitte värähtelyänne riittävästi ylläpitääksenne viidennen ulottuvuuden värähtelyn, pystyisitte tietysti menemään maapallonne keskukseen. Fyysisen maapallonne sisällä asuu olentoja, te ette vain havaitse niitä vielä. Tämä olisi samanlaista kuin olento, jolla on erittäin negatiivinen asenne. Tämä tietysti estäisi sitä näkemästä upeita mahdollisuuksia, joita ilmentyy sen eteen. Se ei havaitse niitä, koska sen värähtely on liian matala tilaisuuksien havaitsemiseen.
 
Toivomme, että olette nauttineet vastauksistamme kysymyksiinne ja olemme palvelleet teitä jollain tavalla.
 
Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
9.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net