10 joulu 2018

Virtaava elämänvoima on yksi henkisyyden taso

Kirjoittanut 
Virtaava elämänvoima on yksi henkisyyden taso Ahmad Odeh - Unsplash

Henkisyydessä on useita tasoja. Yksi niistä on sisällämme kulkeva virtaava elämänvoima. Elämänvoima virtaa paitsi sisällämme myös ihmisten ja kaiken elollisen välillä. Pystymme tavoittamaan elämänvoiman kokemuksissamme. Monet uskovat ja ovat uskoneet, että elämänvoima liikkuu ihmisyydestä jumaluuteen, aina elämän alkulähteille saakka. Elämänvoimasta on vallinnut erilaisia näkemyksiä historian saatossa tiettävästi kaikissa vanhoissa kulttuureissa.

Sisäinen elämämme on elävää, liikkuvaa, muuntuvaa. Liike tapahtuu esiintulemisen ja katoamisen välillä. Koemme sisäisen elämän liikkeen elämänvoimana, henkisenä energiana. Helpoin tapa tavoittaa elämän liike on tarkkailla kehomme fyysisiä toimintoja, kuten sydämen lyöntiä, hengitystä, syljen eritystä tai lämmön ja viileyden tuntemuksia paikallaan olon tai liikkeen aikana.

Alitajuntaa tutkineet psykologit ovat kuvailleet elämänvoiman dynaamista liikettä. Psykodynaamisen teoretisoinnin ulkopuolellakin on kuvattu sitä, kuinka kaikki elollinen elää, liikkuu ja muuntuu. Psyykemme on elävä ja muuttuva. Liike ja elollisuus koskevat myös sisällämme olevaa elämänvoimaa. Elämänvoima muuttuu saumattomassa yhteydessä ulkoiseen ja henkiseen ympäristöön. Kenties juuri siksi henkisyyttä kuvataan dynaamisessa liikkeessä olevana luovana virtana. Eri aikoina suhde elämänvoimaan on ollut erilainen, vaihdellen kulttuurista toiseen.

Näkemyksiä elämänvoimasta

Tiettävästi kaikissa vanhoissa kulttuureissa on olemassa näkemys elämänvoimasta. Elämänvoima elävöittää, kehittää ja parantaa näkyvää elämäämme. Elämänvoiman on uskottu ylläpitävän luonnon kiertokulkua ja uudistavan kehoa. Se tuo onnen yhteisöön.

Elämänvoima tulee ilmi ihmisessä virkeytenä, energisyytenä, voimana, rohkeutena, terveytenä ja vireänä seksuaalisuutena. Uskonnollisissa yhteyksissä ajatellaan, että elämänvoima virtaa Jumalasta. Länsimaisissa teorioissa elämänvoimaa kutsutaan vitaalisuudeksi. Freud puhui elämänvoimasta libidona, tarkoittaen sillä mielihyvään suuntautuvaa seksuaalista luovaa energiaa.

Egyptiläisessä kulttuurissa elämänvoimaa on kutsuttu nimellä ka, kiinalaisessa kulttuurissa nimellä ki tai chi. Islamissa elämänvoima on barakah. Sanojen sisällöt vaihtelevat kulttuurista toiseen, mutta yhteistä niille on pyrkimys kuvata universaalia elämää ylläpitävää voimaa.

Kaukoidästä tulleissa taistelulajeissa oletetaan, että fyysisellä toiminnalla ja mielen avulla ohjataan omaa ja kohtaamisessa ilmenevää elämänvoimaa. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi aikido, karate tai judo. Toisissa, hitaammissa lajeissa kuten tai chissa rauhalliset ja tarkkaan tiedostetut liikesarjat suuntaavat ihmisessä olevaa elämänvoimaa. Elämänvoima on läheisessä yhteydessä intentionaalisuuteen.

Elämänvoima ja intentionaalisuus

Voimme kokea elämänvoimaa luonnossa liikkuessamme tai silloin, kun teemme hyvää yhteistyötä muiden kanssa. Kyseessä on yksi henkisyyden osa; ihmisten välinen intuitiivinen taso. Elävyyden kokemus perustuu tarpeeseemme suuntautua kohti meille merkityksellisiä asioita, ilmiöitä ja ihmisiä. Puhutaan intentionaalisuudesta. Vuorovaikutuksessa on mahdollista kokea toisen ihmisen intentio. Palkitsevissa vuorovaikutustilanteissa ja kohtaamisissa on saavutettu yhteinen intentionaalinen kenttä. Jos sitä ei saavuteta, petymme helposti ja koemme, ettei kohtaamista tapahtunut.

Intentionaalisuus ilmenee lämpimänä kiinnostuksena jotain ihmistä, asiaa tai ilmiötä kohtaan. Intentionaalisuus on henkistä liikettä samalla tavalla kuin elämänvoima on. Intentio itsessään on energeettistä ja henkistä. Se liittyy tahtoon. Oman intentionaalisuuden luova ja viisas käyttö on yksi henkisen psykologian tärkeimpiä taitoja.

Kirjoitus perustuu Tony Dunderfeltin vuonna 2017 julkaistuun kirjaan "Valoisaksi. Henkisen psykologian opas.”

Viimeksi muutettu 14 joulu 2018
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Huom! Nimi tai nimimerkki näkyy kaikille lukijoille, sähköpostiosoite jää vain toimituksen tietoon.

Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU