12 maalis 2018

Tiedosta omat myönteiset voimavarasi

Kirjoittanut 
Tiedosta omat myönteiset voimavarasi https://pixabay.com/fi/henkilökohtainen-verkko-3108155/

Ihmisillä on mielenterveyden ongelmien lisäksi lukuisia psyykkisiä vahvuuksia. Martin Seligman aloitti 1990-luvulla mittavan työn vahvuuksien, hyveiden ja muiden positiivisten ominaisuuksien esiin nostamiseksi. Vahvuuksien kartoittamisen pohjalta syntyi tautiluokitusta vastaava vahvuusluokitus. Jokaisella on eri määrä erilaisia myönteisiä ominaisuuksia ja voimavaroja, joiden avulla elämästä selviytyminen ja onnellisuuden saavuttaminen helpottuvat. Jokainen meistä voi myös oppia lisää uusia hyveitä ja vahvistaa omia voimavarojaan. Se on sekä mahdollista että kannattaa, koska meillä on usein vapaus toimia ja valita suhteellisen itsenäisesti.

Vahvuuksia tunnetaan jo paljon ja meillä kaikilla on niitä jossain määrin. Jokainen voi oppia uutta ja vahvistaa mitä tahansa vahvuusaluetta tietoisen ja pitkäjänteisen harjoittelun avulla. Kun tunnemme vahvuutemme, tunnemme itsemme ja pystymme paremmin hyödyntämään meihin kätkettyä potentiaalia.

Tunnet ehkä jonkun, joka on aina kiltti ja antelias toisille. Sellainen hyvän tahdon lähettiläs, joka ei koskaan ole liian kiireinen tehdäkseen palveluksia toisille. Hänen vahvuutensa on ystävällisyys. Myös kauneuden ja erinomaisuuden arvostus on elämää rikastuttava voimavara. Tällöin ihmisellä on kyky nähdä taidokkuutta ja kauneutta kaikilla elämän aloilla. Kuinka paljon se rikastuttaakaan elämää!

Toisilla meistä on luonnonlahjana ikuinen oppimisen ilo. Koulun käynti sujuu ja jokainen ympäristö näyttäytyy mahdollisuutena oppia uutta. Tähän on yhteydessä myös uteliaisuuden vahvuus. Kaikki on kiehtovaa ja ihminen pitää tutkimisesta ja uuden löytämisestä. Kun tähän yhdistyy luovuutta, on oppiminen yhteydessä kykyyn ajatella asioista aina uudella tavalla. Voi olla, että näihin yhdistyy myös sinnikkyyden lahja. Sinnikkyydellä siunattu tekee paljon töitä saattaakseen loppuun aloittamansa tehtävät.

Rakkauden voimavaran omaavilla on läheisiä ihmissuhteita ja kyky arvostaa niitä. Jakaminen ja huolenpito on suhteissa vastavuoroista. Toisilla taas on henkisyyden voimavaroja. Se ilmenee vahvana ja yhtenäisenä näkemyksenä universumista ja sen tarkoituksesta. Elämä on merkityksellistä.  

Tai ehkä sinulla on anteeksiantavaisuuden lahja. Tällainen vahvuus ilmenee siten, että sinun on helppo antaa vääryydet anteeksi ja kyky antaa ihmisille uusi mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä. Johtava periaate on tällöin armollisuus eikä kosto. Tai sitten koet kiitollisuutta ja tiedostat elämääsi kuuluvat hyvät asiat.

Joillain meistä on ryhmätyön vahvuuksia. He ovat erinomaisia ryhmän jäseniä; luotettavia, sitoutuneita, kantavat oman vastuunsa ja panostavat ryhmän onnistumisen eteen. Toisinaan heillä on myös rehellisyyden vahvuus. Rehellisyys näkyy toiminnassa, ei vain puheissa. Tällainen ihminen on jalat maassa ja rehellinen, aito, konstailematon.

Ihmiset, jotka ovat sosiaalisesti lahjakkaita, ovat tietoisia motiiveista ja tunteista. He pärjäävät hyvin sosiaalisissa tilanteissa. He voivat olla myös reiluja. Silloin kaikkien kohteleminen reilusti on ohjaa toimintaa. Omat tunteet eivät vaikuta toisia ihmisiä koskeviin päätöksiin.

Harkitsevaisuuden lahjan omaavat ihmiset ovat varovaisia ja hätiköimättömiä. He tekevät harkittuja valintoja eivätkä sano mitään, mitä saattaisivat katua. Heillä voi olla arviointikykyä; asiat harkitaan ja tutkitaan perusteellisesti joka puolelta. Hätiköidyt päätökset eivät tule kysymykseen. Tarvittaessa harkitsevainen ihminen pystyy muuttamaan mielipidettään. Toiveikas taas odottaa tulevaisuudelta parasta ja uurastaa saavuttaaksesi sen. Hän kokee elämän olevan hänen hallussaan ja kykenevänsä valinnoillaan vaikuttamaan tulevaisuuteensa.

Itsesäätelyn voimavaran omaava pystyy kurinalaisesti säätelemään, mitä tuntee ja tekee. Mieliteot eivät ohjaa toimintaa. Innokkuuden lahjan saaneet tai oppineet lähestyvät kaikkea innokkaasti ja energisesti. Kaikki tehdään täysillä ja kokonaisvaltaisesti. Huumorin vahvuus ilmenee taipumuksena nauramiseen ja kiusoittelemiseen. On tärkeää, että muutkin hymyilevät ja huvittuvat. Huumorin avulla nähdään valoisa puoli kaikissa tilanteissa. 

Hyvä johtajuus, nöyryys ja näkökulman ottamisen taito jalostavat

Jotkut meistä ovat joko luontaisesti tai opetellusti hyviä johtajia. He rohkaisevat muita ja säilyttävät hyvän ilmapiirin ryhmässä. Hyvät johtajat saavat jokaisen kokemaan, että heidät on huomioitu. He voivat olla myös nöyriä; eivät hakeudu huomion keskipisteeksi vaan antavat alaistensa saavutusten puhua puolestaan. He eivät pidä itseään poikkeuksellisina, vaan ovat jopa vaatimattomia. 

Urheuden vahvuuden omaava henkilö ei peräänny vaikeuksien edessä. He puhuvat oikeuden puolesta huolimatta siitä, että joku vastustaa häntä. Tällainen ihminen toimii vakaumuksensa mukaan. Parhaimmillaan siihen yhdistyy näkökulman ottamisen kyky. Kykyä tarkastella asioita eri kulmista arvostetaan ja tällaiselta ihmiseltä pyydetään neuvoja.  

Omat vahvuudet kannattaa tunnistaa

Omien vahvuuksien tunteminen vahvistaa kykyä selviytyä elämässä. Usein työhaastatteluun kuuluu peruskysymyksenä vahvuuksien ja kehittymiskohteiden nimeäminen. Työelämässä edellytetään, että työntekijällä on näistä realistinen käsitys. Lisäksi etsitään työyhteisöön tiettyjä, puuttuvia ominaisuuksia ja osaamisalueita.

Omien vahvuuksien tunteminen auttaa selviytymään elämään väistämättä kuuluvista vastoinkäymisistä ja menetyksistä. Hyvä itsetuntemus edesauttaa pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamista. Samalla muiden ihmisten toiminnan ymmärtäminen paranee. Ja jos pystyy tunnistamaan toisten ihmisten vahvuuksia, voi tuoda niitä esiin ja edesauttaa läheisiään saavuttamaan tavoitteitaan.

Voit testata omat vahvuutesi esimerkiksi tämän linkin kautta (englanniksi): https://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey

Kirjoitus perustuu mm. seuraaviin teoksiin: Martin B.: Pursuing Human Strengts, a Positive Psychology Guide (Worth Publishers), Ahmed, M. & Boisvert, C. M.: Using Positive Psychology With Special Mental Health Populations. (American Psychologist. May–June 2006.), Seligman, M. E. P. & Steen, N.: Positive Psychology Progress. Empirical Validation of Interventions. (American Psychologist Vol. 60, No. 5. 410-421)

Viimeksi muutettu 08 maalis 2018
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Huom! Nimi tai nimimerkki näkyy kaikille lukijoille, sähköpostiosoite jää vain toimituksen tietoon.

Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU