11 kesä 2018

Miten tunnistaa intuitio ja hyödyntää sitä päätöksenteossa?

Kirjoittanut 
Miten tunnistaa intuitio ja hyödyntää sitä päätöksenteossa? Felix Russell-Saw - Unsplash

Intuitiota tutkinut ja sen käyttöä opettava Dominique Surel on sitä mieltä, että juuri suuret päätökset tulisi tehdä intuition varassa. Intuitiota kuunnellessa syntyy eettisiä, kestäviä ja syvällisesti viisaita ratkaisuja. Mutta millä tavalla intuition voi tunnistaa ja miten sitä voi opetella hyödyntämään? 

Intuitio ei ole huuhaata, vaan Nobel-palkittujen ideoiden taustavoima ja akateemisesti tutkittu, arvostettu osa ihmisyyttä. Intuitio liittyy vahvasti henkisyyteen. Sillä on läheinen yhteys johdatukseen ja kokemuksissa tiivistyneeseen tietoon – myös kollektiiviseen alitajuntaan. Otimme selvää, mitä intuitiosta väitöskirjansa tehnyt akatemiaprofessori Dominique Surel kertoo intuition merkityksestä.

Intuitio on kirjaimellisesti otettuna sisältäpäin ohjautumista. Sen looginen vastakohta on ulkoa ohjautuminen. Kun toimimme intuitiivisesti, toimimme täydessä ja kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä. Intuitio on osin tiedostamatonta. Siihen kuuluu piilevää ja tiedostettua tietoa, joka syntyy kokemuksista ja johdatuksesta.

Dominique Surel on tehnyt väitöskirjansa intuitiosta ja sen roolista liikkeenjohdon päätöksenteossa. Surel kouluttaa liikemiehiä ja johtajia intuitiivisempaan päätöksentekoon. Hän on käynyt luennoimassa myös Suomessa, esimerkiksi Aalto-yliopistossa. Surel on työskennellyt tunnetuimmissa huippuyliopistoissa, kuten Harvardissa ja MIT:ssa.

Suuret päätökset tulisi tehdä intuitiivisesti  

Mielemme sisältää tietoisen ja tiedostamattoman osan. Rationaalisuuden ihannointi ilmenee esimerkiksi siten, että päätöksenteossa suositaan vain tietoista mieltä. Järkeily, laskelmat ja loogisuus ovat oikeutettuja perusteita, kun tehdään suuria päätöksiä. Silti tiedostamaton mieli antaa aineksia valintoihin. Surelin mielestä liika analyyttisyys päätöksenteossa ei ole hyvästä. Järkeen perustuneet valintamme ovat johtaneet ilmastonmuutokseen, ympäristöongelmiin, kiireeseen ja lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin. Jos suuria päätöksiä tehtäisiin intuitiivisemmin, näin ei olisi.

Henkisesti ja psyykkisesti terveillä ihmisillä intuitio itsessään sisältää eettisyyttä, kuten elämän, luonnon ja muiden kunnioitusta ja epäitsekkyyttä. Ihminen pystyy intuitiivisesti tyytymään vähään, olematta ahne. Siksi Surel kouluttaa liikemiehiä ja johtajia intuition käyttöön päätöksenteossa. Intuitio on herkkä näkemään asiat kokonaisuuksina. Intuition avulla pystymme viisaaseen ennakointiin ja löydämme oikeita, tärkeitä oivalluksia. Mutta miten tunnistaa intuitio sisällämme?

Intuition merkit

Surelin mukaan intuitio viestii meille toisella tavalla kuin tietoinen, sanoin viestittävä looginen mieli. Intuitiiviset merkit ovat tunnekehon viestejä. Intuitiivinen puhe ilmenee sisällämme kokonaisvaltaisina tuntemuksina. Tiedämme syvällä sydämessämme ja sisimmässämme tietyn valinnan oikeaksi, vaikka looginen mieli koettaisi esittää vastalauseita. Kun olemme tekemässä intuitiivisesti oikeaa valintaa, voivat vahvimmat kehon merkit ilmetä ihon menemisenä kananlihalle, vatsanpohjan tuntemuksina tai siten, että sydämessämme tiedämme tekevämme oikean valinnan. Intuitio todella tuntuu sydämessä. Se on vahva kokemus; näin täytyy toimia.

Mutta intuitio ei ole pelkkää tunneviisautta, vaan jotain laajempaa. Intuitiolla on yhteys hyvin erilaisiin kokemuksiin ja tiedostamattomassa oleviin tietoihin. Se on korkeampaa tietoisuutta.

Intuitio on sydämen viisautta

Intuitiolla on yhteys aivoihimme. Tiedetään, että aivoilla on ihmeellinen kyky uusiutua. Se mahdollistaa sopeutumisemme yhä erilaisempiin ympäristöihin. Nykytiedon mukaan uusia aivosoluja syntyy vielä yli 70-vuotiailla, jos he käyttävät aivojaan aktiivisesti. Parasta harjoitusta aivoille on tehdä aina vain uusia asioita, tai vanhoja asioita uusilla tavoilla. Voimme esimerkiksi harjoitella kirjoittamaan sillä kädellä, jolla emme tavallisesti kirjoita. Myös intuitio ohjaa meitä toimimaan toisin kuin ennen. Se on yhteydessä sydämen viisauteen. Sydämen viisaus tarkoittaa syvää, eettistä rakennetta sisällämme. Sydän lähettääkin kaksi kertaa enemmän impulsseja aivoihin kuin mitä aivot syöttävät itselleen. Kun näin on, miksi emme toimi aina intuitiivisesti?

Mikä estää intuition käyttöä

Intuition käyttöä estää tietoinen mieli. Arkikielessä kuulee puhuttavan egosta tai apinamielestä tässä merkityksessä. Tietoinen mieli on vallanhaluinen. Tästä syystä Surel nimittää tietoista mieltä isoksi pomoksi. Iso pomo tukahduttaa intuition, vaikka sen kuuluisi pyrkiä vuoropuheluun intuition kanssa. Surel on kehittänyt metodin, jossa tietoinen mieli ohjataan tekemään jotain muuta, jotta intuitio voi päästä esiin. Menetelmän nimi on The Surel Method, ja Surel kouluttaa sen käyttöön eri maiden päätöksentekijöitä. Tietoisen mielen lisäksi intuition käyttöä estää vallitseva kulttuuri, kuten loogisuutta ja rationalisuutta korostava arvomaailma.

Herkkyys ja intuitiivisuus yhteiskunnallisina voimavaroina

Surel painottaa, että ihmiskunnan selviytyminen edellyttää herkkyyttä ja uusia keksintöjä. Niiden tekemiseen tarvitaan nykyistä enemmän intuitiota; useammat Nobel-voittajat ovat kertoneet saaneensa parhaat ideansa intuition avulla. Uusien keksintöjen tulisi palvella luonnon säilymistä ja humanismia.

Intuitiivisesti johdetut yritykset ja valtiot voisivat luoda maailman, jossa luonnon ja ihmisten kunnioittaminen on itsestään selvää. Rationaalisen järjen rinnalle tarvitaan intuitiota. Luovuuttahan jo osataan arvostaa yritysmaailmassa. Siihen kytkettynä intuitio auttaa meitä yltämään aiempaa parempiin, eettisempiin ja innovatiivisempiin oivalluksiin.

Kirjoitus perustuu Uusi Safiiri (1/2013) julkaistuun Riitta Wahlströmin kirjoittamaan artikkeliin Intuitiivinen älykkyys - professori Dominique Surelin haastattelu.

Lue lisää intuitiosta ja Asta Raamin intuitiota käsittelevästä väitöskirjasta aiemmasta artikkelistamme.

Viimeksi muutettu 10 kesä 2018
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Huom! Nimi tai nimimerkki näkyy kaikille lukijoille, sähköpostiosoite jää vain toimituksen tietoon.

Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU