13 loka 2017

Maailman sielu rakentuu valinnoistamme

Kirjoittanut 
Maailman sielu rakentuu valinnoistamme https://pixabay.com/fi/earth-kuu-tilaa-maapallo-kaikki-2822497/

Ihminen on tarkoitettu kulkemaan kohti syvempää henkistä minuutta. Syvemmän henkisen yhteyden ja henkisen olemuksen löytäminen edellyttää luopumista rooleista ja pinnallisesta minäkäsityksestä. Ihmisen kasvu autenttiseksi itsekseen tarkoittaa tinkimättömään yksilöllisyyteen pääsemistä. Se tarkoittaa syvää yhteyttä itsen, muiden ihmisten ja maailmankaikkeuden kanssa. Syvimmillään yhteys ylittää ajan ja paikan, ulottuen varhaisiin esi-isiin saakka.

Itsekeskeisen ja pinnallisen minäkäsityksen omaava ihminen ruokkii itseään ahneudella, saamisen himolla ja piittaamattomuudella toisten ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnista. Siihen kuuluu myös yksilöllinen kaikkivoipaisuus ja pikkulapsenomainen mahtipontisuus. Itsekeskeisesti rakastetaan saavutuksia, suorituksia, asemia, valtaa ja resursseja. Toimitaan pelon ajamana, ei rakkauden. Ihminen asettaa itsensä muiden ihmisten, eläinten ja luonnon edelle.

Kun ihminen ei ole löytänyt syvempää, henkistä ydinitseään, yhteys itseen ja samalla muihin ihmisiin ja maailmankaikkeuteen on huono. Ihminen ei elä transendentiaalisella tasolla. Mutta kun löytää itsensä, löytää yhteyden. Ydinminuuden kuuluu laajeta syvemmälle henkisyyden ja yhteyden tasolle. Tällöin ihmiselle mahdollistuu rajaton kosketus maailmankaikkeuteen ja toisiin ihmisiin. Luotu yhtyy luojaansa, osaksi maailmankaikkeutta.

Itsekeskeisyydestä luopumisen matkaan kuuluu luopuminen inhimillisen vallan kuvitelmasta. Ihminen on nostanut itsensä luomakunnan yläpuolelle ja hallinnut maailmaa vallalla ja väkivallalla. Ymmärtämättömät, kypsymättömät ja itsekkäät ihmiset alistavat herkän ja syvästi tuntevan puolen itsessään ja muissa egon vallanhimon alle. Pelko ja väkivalta rehottavat.

Vallasta luopuminen

Vallasta luopuminen tarkoittaa nöyryyteen, herkkyyteen ja heikkouteen suostumista. On löydettävä laajentunut minuus, yhteys kaiken olevan kanssa. Se on vastuunkantoa eläinten ja luonnon riistokäytön lopettamiseksi. Kun tämän oivaltaa, elämä muuttuu. Enää ei tarvitse elää kuin riivattuna, omaa etuaan vahtien. Tällöin pääsee yhteyteen myös luonnon ja eläinten kanssa.

Ihminen on tarkoitettu elämään yhteydessä oman luontonsa ja henkensä kanssa, ja tästä vieraantuminen aiheuttaa pahoinvointia. Pahoinvointia kompensoidaan vallanhimolla, kontrollin tarpeena, pelon ohjaamana väkivaltaan turvautumisella. Ihmisen ei tule väheksyä itsessään olevaa luontoa ja luonnollista, sisäistä tietoa. Kaiken ykseyden syvällinen ymmärtäminen vapauttaa meidät egon harhasta ja turmelevasta vallankäytöstä.

Kaiken ykseyden syvällinen ymmärtäminen

Paolo Coelho on sanonut, että elinympäristömme maailma kuvastaa kaikkia luotuja. Vastuu kaiken olemassa olevan ja näkyvän tilasta on meillä jokaisella. Sinulla ja minulla on merkittävä rooli maailmanhistorian kulussa. Itsensä ja toisten kunnioittaminen on avainasemassa itsensä henkisessä löytämisessä ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen syventämisessä. Ruokimme maailmankaikkeutta sanoin ja teoin, ajatuksin ja tuntein.

Maailman sielu on meidän henkisten sielujemme yhteenliittymä. Maailma on parempi tai huonompi riippuen siitä, olemmeko me hyviä vai pahoja. Näin yksiselitteinen todellisuus ei tietenkään ole, mutta perusajatus on helppo ymmärtää yksinkertaistamisen kautta. Rakennammeko sielujemme yhteenliittymästä rakkauden vai pelon ja vihan yhteenliittymän, se on meidän valintamme. Sinun ja minun.

Kirjoitus perustuu Anne Lindholm-Kärjen kirjaan Unet ja arkkityypit, naisen sisäiset tiennäyttäjät. Rasalas Kustannus 2007.

 

Viimeksi muutettu 12 loka 2017

Jätä kommentti

Huom! Nimi tai nimimerkki näkyy kaikille lukijoille, sähköpostiosoite jää vain toimituksen tietoon.

Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU