06 helmi 2018

Holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Kirjoittanut 
Holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys https://pixabay.com/fi/järvi-auringonlasku-ihminen-2830776/

Filosofi Lauri Rauhala on pohtinut, miten ihminen on olemassa. Hänen näkemyksensä edustaa holistista ihmiskuvaa, jonka mukaan ihminen on olemassa kolmessa eri muodossa. Ihmiseen kuuluu tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus eli elämäntilanteisuus. Tajunnallisuus voidaan jakaa vielä kahteen osaan; psyykkiseen ja henkiseen. Ihmiseen voidaan vaikuttaa jokaisen kolmen olemassaolomuodon kautta.

Tajunnallisuus ihmisessä

Tajunnallisuus muodostuu inhimillisen kokemisen kokonaisuudesta. Tajunnan rakenteeseen kuuluu mielellisyys, joka on tajunnallisuuden perusluonne. Mielen avulla ymmärrämme ilmiöt ja asiat joksikin. Se on merkityksen antaja. Mieli ilmenee ja se koetaan aina jossain tajunnan tilassa.

Esimerkiksi tunteessa tarjoutuu tunteenomainen mieli. Rauhala käyttää tällaisesta mielestä käsitettä noema. Filosofiseen, holistiseen ihmiskäsitykseen kuuluva mielen käsite tulee ymmärtää eri merkityksessä kuin esimerkiksi joogafilosofiassa käytetty mielen käsite. Holistisessa ihmiskäsityksessä se tarkoittaa tajunnan perusyksikköä. Mieliä eli noemoja on olemassa määrättömästi erilaisia. Ne suhtautuvat toisiinsa noemaattisuuden, sisäisen merkitsevyyden sitomina.

Situationaalisuus eli elämäntilanteisuus ihmisessä

Elämäntilanteisuus ihmisen olomuotona tarkoittaa Rauhalan filosofiassa ihmisen kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta. Se on käsitettävä siten, että kietoutuessaan elämäntilanteeseen liittyviin rakenteellisiin tekijöihin ihminen tulee sellaiseksi kuin niiden luonne edellyttää. Elämäntilanteeseen liittyvät rakenteelliset tekijät voivat olla esimerkiksi sukupuoli, ikä, kansalaisuus tai sosiaalinen status eli asema lähiyhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Elämäntilanteisuuteen liittyy kohtalomaisuutta. Ihminen itse ei ole voinut vaikuttaa elämäntilanteensa rakennetekijöihin, esimerkiksi sukupuoleen tai ihonväriin. Silti ne määrittävät hänen olemassaoloaan. Musikaalisesti lahjaton ei voi ryhtyä ammatiltaan muusikoksi.

Kehollisuus ihmisessä

Ihmisen kehollisuus tarkoittaa tässä yksilön olemassaolon perusmuotoa, johon kuuluu eri elinten toimintoja. Elinten väliseen viestintään ihmisessä liittyy paljon vähemmän erehtymisen vaaraa ja tulkinnanvaraisuutta kuin vaikkapa tajunnallisuuteen. Keho ei käytä symbolisia viestejä. Elämä toteutuu orgaanisessa eli elimellisessä muodossa ihmisen maallisessa ilmenemisessä. Elämän tarkoitus ei kuitenkaan ole johdettavissa sitä ylläpitävästä aineellisuudesta. Elämä on kehollisen eli orgaanisen olemassaolon perusolemus siinä missä mieli eli noema on tajunnallisen olemassaolon perusolemus.

Lähde: Heikki Vuorila 2013: Lauri Rauhalan filosofia, holistinen ihmiskäsitys. Lehdessä Uusi Safiiri, integraalihenkisyyden aikakauskirja, nro 1/2013. Via akatemia säätiö, Kerimäki.

 

Viimeksi muutettu 02 helmi 2018
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Huom! Nimi tai nimimerkki näkyy kaikille lukijoille, sähköpostiosoite jää vain toimituksen tietoon.

Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU