11 loka 2017

Evoluutioteorian henkinen ulottuvuus

Kirjoittanut 
Evoluutioteorian henkinen ulottuvuus Iisakki Totuudentalo

Evoluutioteoria ei itse asiassa ole mikään yksittäinen teoria, vaan pikemminkin nippu teorioita, joiden yhteisvaikutusta voidaan nimittään evoluutioteoriaksi. Evoluutioteorian historian eräs kulmakivi on vuosi 1859, kun Charles Darwin julkaisi kirjansa Lajien synty. Mutta mitä yhteistä on henkisellä evoluutiolla ja evoluutioteorialla?

Darwin nostaa esille muutaman perusajatuksen, joita noudattaen uudet lajit syntyvät yksilöiden taistellessa olemassaolostaan:

Jatkuva muutos: Eliöiden ominaisuudet muuttuvat, kun aika kuluu.

Yhteinen alkuperä: Kaikki eliöt ovat sukulaisia.

Luonnonvalinta: Tietyt ominaisuudet antavat kantajalleen keskiarvoa suuremman määrän jälkeläisiä, jolloin ominaisuus yleistyy populaatiossa.

Vaiheittainen muutos: Suurimmatkin erot eliöiden kesken ovat seurausta monista pienistä muutoksista.

Lajien monistuminen: Uudet lajit syntyvät vanhojen muuttaessa ja jakaantuessa eri ryhmiin.

Henkinen evoluutio

Sitten on mielenkiintoisen yllätyksen aika. Kun evoluutioteoriaa tarkastellaan henkisessä kontekstissa, voidaan todeta sen noudattavan täsmälleen samoja periaatteita kuin evoluutioteoria yleensäkin. Nostetaan esiin uudemman kerran samat pääkohdat, mutta luonnehditaan niitä nyt henkisen sanaston ja tietämyksen valossa:

Jatkuva muutos: Elämänvoima on jatkuvassa liikkeessä. Tämän vuoksi ihmisen sielu ei ole pysyvä tila, vaan myös se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Sielu irtipäästää tutuista rutiineista ja uskomuksista sitä mukaan, kun sen tietoisuuden kasvaminen sitä edellyttää.

Yhteinen alkuperä: Kaikki sielut ovat alun perin polveutuneet yhdestä ja samasta kantaisästä, eli kaikki yksilösielut ovat sukupuolineutraalin, täydellisen sielun ja Jumalan lapsia.

Luonnonvalinta: Jotkut yksilösielun ominaisuudet, sekä erityisesti kyky antautua ja sopeutua, antavat sielulle keskiarvoa suuremman määrän totuuteen pohjautuvia oivalluksia hänen elämänsä aikana. Tällöin sielun tekemä työ auttaa koko ihmiskuntaa kohti suurempaa tietoisuutta ja totuutta.

Vaiheittainen muutos: Suurimmatkin erot yksilösielujen kehitysasteiden kesken ovat seurausta monista pienistä muutoksista, eli henkisen evoluution vaiheista.

Lajien monistuminen: Uudet tietoisuudentasot syntyvät yksilösielujen fyysisesti muuttaessa erilleen tutuista ympäristöistä, sekä henkisesti omaksumalla uusia konteksteja. Konteksteja ovat esimerkiksi kaikki tieteenalat, uskonnot, new age, astrologia, alkemia jne.

henkinen evo kartta

Maallinen ja taivaallinen minä

Jos ihmisen sielun ajattelisi koostuvan kahdesta osasta, taivaallisesta ja maallisesta. Tällöin voisi myös ajatella, että aivan samalla tavalla kuin maallinen minä noudattaa maallista evoluutioteoriaa, niin taivaallinen minä jalostuu henkisen evoluution mukaisesti. Oikea kysymys voisi kuuluakin, että miksi nämä teoriat pitäisi olla toistensa vastakohtia ja irrallisia toisistaan? Sehän olisi yhtä absurdia kuin väittää kehon ja mielen olevan kokonaan toisistaan erillisiä. Fyysinen ja henkinen evoluutio ovat saman evoluution kaksi eri näkökulmaa – mutta silti ne ovat vain yksi ja sama evoluutio. Vanhoissa pyhissä kirjoituksissa evoluutiota on nimitetty esimerkiksi totuuden tieksi, luomistyöksi ja taoksi. Ne kaikki ovat yksi ja sama asia.

Uskonnollisesti tulkittuna evoluutio voidaan ajatella olevan esimerkiksi Kristus (Raamatussa). Ja tämän muuten vahvistaa myös Jeesus itse toteamalla olevansa tie, totuus ja elämä (esim. Johannes 14:6). Tie tarkoittaa juuri evoluutiota. Jeesuksenkin lauseessa evoluution tie on kaksijakoinen, ja sitä kuvataan käsitteiden totuus ja elämä avulla. Henkinen evoluutio johtaa totuuteen ja fyysinen evoluutio (kuten evoluutioteoria opettaa) johtaa elämään, ja sen säilymiseen. Jos Charles Darwin olisi tutkinut henkistä evoluutiota samalla antaumuksella kuin fyysistä, hän olisi voinut nimetä evoluutioteorian Kristusteoriaksi. Niin, tämä ajatus saattaa huvittaa tai ärsyttää, riippuen omasta uskomusmaailmasta. Todetaan loppuun kuitenkin vielä, että aivan yhtä hyvin kyseessä olisi voinut olla myös Buddhateoria, Annuur Muhammed teoria tai Krishnateoria, tai sitten yleistetyssä muodossa ilmaistuna täydellisen sielun teoria.

Viimeksi muutettu 09 loka 2017

Jätä kommentti

Huom! Nimi tai nimimerkki näkyy kaikille lukijoille, sähköpostiosoite jää vain toimituksen tietoon.

Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU