Arveletko, että saattaisit olla henkinen parantaja? Jos olet syntynyt parantajaksi, tunnistat itsessäsi monia henkisen parantajan 30 piirteestä. Sydämessämme meillä kaikilla on kuitenkin kyky parantaa ja huolehtia muista. Henkisyys, energia, ajatus ja usko ovat kaikkien ulottuvilla.

Yksi vaikeimpia asioita ymmärtää ovat henkiset ilmiöt. Uskonnot ovat kaikkina aikoina korostaneet, että ihminen on henkinen, ihmisellä on yhteys johonkin itseänsä ja ihmistä ihmeellisempään luovaan voimaan. Tämä kaikille ihmisille avoin ja vapaa yhteys on saanut ja tulee samaan mitä erilaisimpia muotoja. Onneksi elämme aikaa, jolloin koemme ennenkaikkea yhteyttä rakastavaan korkeimpaan luojaan ja enkeleihin sekä ns. ihmeitä tekeviin pyhimyksiin ja parantajiin.

Ihmisillä on mielenterveyden ongelmien lisäksi lukuisia psyykkisiä vahvuuksia. Martin Seligman aloitti 1990-luvulla mittavan työn vahvuuksien, hyveiden ja muiden positiivisten ominaisuuksien esiin nostamiseksi. Vahvuuksien kartoittamisen pohjalta syntyi tautiluokitusta vastaava vahvuusluokitus. Jokaisella on eri määrä erilaisia myönteisiä ominaisuuksia ja voimavaroja, joiden avulla elämästä selviytyminen ja onnellisuuden saavuttaminen helpottuvat. Jokainen meistä voi myös oppia lisää uusia hyveitä ja vahvistaa omia voimavarojaan. Se on sekä mahdollista että kannattaa, koska meillä on usein vapaus toimia ja valita suhteellisen itsenäisesti.

Olen kehittänyt itseäni vuosia. Olen harjoittanut mielen havainnointia, alitajuisten tapojeni tiedostamista, erilaisia meditaatioita, mantroja, joogaa ja muuta liikuntaa tai vaikka mitä muuta. Itsestään huolta pitäminen on tärkeää. Silloin voi kokea kehittävänsä omaa potentiaaliaan ja luovuuttaan sekä toimintatapojansa paremmiksi. Mutta mitä sitten olen tehnyt näillä lahjoilla, jotka olen kehittänyt? Olen kehittänyt niillä itseäni lisää, ja lisää vielä vähän enemmän. 

Tony Dunderfeltin kehittämä aureettinen psykologia kuvaa humanistista kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä. Sen tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja käsitys ihmisen psyykkeestä, jota voidaan käyttää nykytutkimusten apuna. Aureettisuus on kullanarvoista, dynaamista elävyyttä ja eettisyyttä. Se on luovaa ja kokonaisvaltaista ihmisytimen toimintaa, johon kuuluu auttava viisaus.

05 maalis 2018

Mikä ego oikeastaan on?

Kirjoittanut

Jos olet lukenut paljon henkisyydestä, olet varmasti huomannut että egosta puhutaan monesti halveksivaan sävyyn. Monilla on ajatus siitä että ego pitäisi hävittää, murskata tai jopa tappaa, mutta onko asia näin? Mikä ego oikeastaan on ja mitä voit oppia omastasi?

26 helmi 2018

Miksi hyvät ihmiset kärsivät?

Kirjoittanut

Lapsena tämä hämmentävä kysymys oli varmasti ensimmäinen, joka toi sisäänpääsyn ihmiskunnan salaiseen ja julmaan maailmaan. Aikuisenakin kysymys häärii mielesi perukoilla, kun olet todistamassa itsesi tai muiden kärsimystä ja epäonnistumisia. Ja jos sinussa on filosofin vikaa, kysymys valvottaa sinua yömyöhään...miksi hyvät kärsivät?

Puhuttaessa henkisestä heräämisestä, moni kuvittelee sen tuovan elämään pelkästään iloa, onnea ja autuutta. Kyllä sitäkin tulee - jossain vaiheessa - mutta todennäköisempää on, että koet elämässä suuria muutoksia, eikä nämä muutokset tunnu siunauksilta, vaan kirouksilta. Joillekin henkinen herääminen on niin raju kokemus, että koko elämästä putoaa pohja ja jää tyhjän päälle, jotkut päätyvät psykiatriselle osastolle mielenterveysongelmien vuoksi.

Elämme aina nykyhetkessä, emme pysty elämään menneisyydessä emmekä tulevaisuudessa, vaikka mielemme kuljettaakin meitä sinne. Nyt-hetki on ainoa olemassa oleva, kaikki muu on vain ajatusta, kudelmia, joita mielemme rakentaa.

Filosofi Lauri Rauhala on pohtinut, miten ihminen on olemassa. Hänen näkemyksensä edustaa holistista ihmiskuvaa, jonka mukaan ihminen on olemassa kolmessa eri muodossa. Ihmiseen kuuluu tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus eli elämäntilanteisuus. Tajunnallisuus voidaan jakaa vielä kahteen osaan; psyykkiseen ja henkiseen. Ihmiseen voidaan vaikuttaa jokaisen kolmen olemassaolomuodon kautta.

Kärsimys on osa ihmiselämää. Usein se on opittua, ja silloin voimme myös oppia siitä pois. Kärsimyksen tiedostaminen ja kohtaaminen on tärkeää, jotta voimme hyväksyä kärsimyksemme ja päästää siitä irti. Näin tekemällä emme laita vahinkoa kiertämään, vaan opimme suhtautumaan itseemme ja läheisiimme myötätuntoisesti. Aistit, läsnäolo, muut ihmiset ja erilaiset mielikuvaharjoitukset tai kirjeen kirjoittaminen ovat esimerkkejä siitä, kuinka pystymme päästämään kärsimyksestä irti. Oleko sinä jo vellonut kärsimyksessä riittämiin?

Henkinen herääminen, henkinen ylösnouseminen ja valaistuminen, termejä suorastaan vilisee ja vähemmästäkin menee sekaisin. Jokaisen asian nimilaputtamiselle ei sinänsä liene syytä, mutta rationaaliseen ajatteluun tottuneena olo helpottuu ja ehkäpä vastustuskin vähenee, kun asiat jäsennetään mielen lokeroihin. Henkisyydestä kirjoittaminen on haastavaa, sillä totuuksia on yhtä paljon kuin ihmisiä. Ja koska vasta marginaalinen ihmismassa on herännyt, ei henkisyyden ympärille ole vielä ehtinyt muodostua stabiilia sanastoa, jonka kaikki ymmärtäisivät yhtälailla. Samoin jäänee absoluuttinen totuus piiloon, sillä polkuja on monia ja ne kaikki vievät ennemmin tai myöhemmin perille. Eikä mikään näistä poluista ole sen enempi oikea tai väärä.

Sivu 1 / 18
Ei vielä käyttäjätiliä? Rekisteröidy!

KIRJAUDU