18.12.2012

Ylösnousemuksesta

Näinä päivinä puhutaan paljon ylösnousemuksesta. Sanana ylösnousemus voi merkitä niin eri asioita eri ihmisille. Jo sana viittaa siihen, että noustaan jostain ylöspäin. Jos ajatellaan, että maapallo on koulu, silloin voitaisiin puhua, että mennään ylemmälle luokalle tai peräti yläkouluun.

Ajatellessamme ns. maallista elämäämme, meillä voi olla nähtävissä se, kuinka usein siihen tapaan, jolla elämme elämäämme vaikuttaa erityisesti meidän lapsuutemme ja sen aikaiset kokemuksemme. Yhtä hyvin voidaan ajatella, että siihen vaikuttavat kokemuksemme aikaisemmissa inkarnaatioissa. Se, mikä on leimallista näille kokemuksille, on suhteessa siihen, kuinka paljon olemme saaneet rakkautta ja kuinka paljon meillä on ollut ns. traumaattisia kokemuksia.

Traumaattiset kokemukset jättävät energiakenttäämme mustan jäljen, joka vie energiaamme alaspäin silloin kun ne ovat vielä kokemuskentässämme puhdistamattomana ja transformoimattomana. Puhdistettuna ja transformoituna ne taas jättävät jäljen, joka vie energiakehoamme ylöspäin. Se, mikä niitä vie yleensä ylöspäin, on anteeksiannon siunaus.

Ylösnousemuksessa on kysymys pitkälti siitä, että saamme käydä läpi traumaattiset kokemuksemme ja puhdistua niiden energiaamme alentavasta vaikutuksesta. Sen myötä olemme myös valmiimpia elämään sellaista elämää kuin itse haluamme ilman, että näiden traumaattisten kokemusten kenttäämme jättämä jälki vangitsee polkuamme. Negatiivinen energiajälki on se, mikä sitoo energiaamme sekä siinä mielessä, että se vie voimiamme, mutta myös sillä tavoin, että se kaventaa vapauttamme valita elää sellaista elämää kuin haluaisimme elää.

Sen vuoksi ylösnousemusprosessissa meillä itsellämme on myös tärkeä ns. oma osuus. Meidän on itse otettava vastuuta siitä, että alamme aktiivisesti hakemaan apua traumojemme käsittelyyn ja niistä vapautumiseen. Silloin kun olemme valmiit tekemään ns. oman osuutemme, meitä myös autetaan eniten.

                                                                                                                    Aurelius

Jaa tämä:
AM

AM on kanavoinut viisaita tekstejä Aurelius-nimiseltä henkioppaalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net