22.03.2018

Viisi elementtiä IV - Maa-elementti/intiaanikesä, päivänseisaus/-tasaus

”Päivänseisaukset ja – tasaukset edustavat muutoksen rytmiä. Parhaiten näistä tunnetaan intiaanikesä, jonka värit ovat syvät ja upeat hiipuvan vuodenajan puhjetessa viimeisen kerran loistoon. Tämä rytmi luo vakautta siirtymävaiheessa, omaksuu muutoksia ja yhdistää poistuvan vuodenajan saapuvaan.” Maa-elementti on toinen tapa kuvata tätä tyyppiä.

Maa-elementti-/päivänseisaus- ja – tasausihmiset-ihmiset edustavat oikeudenmukaisuutta. He tarjoavat tukea ja myötätuntoa toisille, tuovat tasapainoa kaaokseen. Heillä on pakonomainen tarve auttaa toisia olemaan onnellisia, että kaikilla olisi hyvä olla. Tällainen auttaminen voi johtaa siihen, että he voivat puuttua toisten elämään tavalla, joka estää näitä kasvamasta, paapomalla ja ylisuojelemalla. ”Auttava käsi iskee jälleen” on kuvaava sanonta tasapainonsa menettäneistä maaelementti-ihmisistä.

He osaavat auttaa muita sisäistämään neuvoja ja kokemuksia, mutta heillä itsellään saattaa olla ongelmia samojen asioiden kanssa. He voivat unohtaa kiinnittää riittävästi huomiota omaan kehitykseensä auttaessaan muita kukoistamaan.

Heillä on sisimmässään tunto siitä, että muutokseen, eteenpäin siirtymiseen liittyy väistämättä jonkin tutun asian menettäminen; ennakoidessaan ja yrittäessään estää sitä tapahtumasta, he saattavat pysyä huonossa avioliitossa tai epätyydyttävässä työssä.

Tästä syystä heidän suurin vahvuutensa – pysyminen lujina nykyhetkessä samalla kun ohjaavat rauhallisesti elämän muutoksia – saattaakin kääntyä heikkoudeksi välttämällä muutosta.

Dondi Dahlinin luonnehtii Maa-ihmistä kirjassaan The Five Elements:

  • ”työmehiläinen”, haluaa olla luotettava, haluaa saada työnsä tehtyä, ja hyvin
  • leipoo, kutoo, antaa lahjaksi tekemiään tavaroita auliisti
  • kokee vaikeaksi ottaa rahaa palveluksistaan/työstään
  • toimii usein yksityisyrittäjänä
  • pitää tehtävänään auttaa toisia; ei halua ottaa vastaan apua, uskoo, että hänen tulee selvitä itse
  • ei halua nähdä muiden kärsivän ja/tai ponnistelevan
  • tuntee syyllisyyttä, jos joutuu torjumaan muita/näiden pyyntöjä; ei halua loukata ketään
  • tarve antaa toisille on joskus niin voimakas, että haluaa usein antaa, vaikkei se olisi tarpeellista tai oikein sopivaakaan
  • lainaa/antaa pois tavaroitaan halutessaan nähdä toiset iloisina
  • huoli on Maa-ihmisen päätunne; huolestuneet ajatukset pyörivät päässä jopa niin, että hän ei pysty lopettamaan sitä mitä on halunnut tehdä

Läksy: On opittava emotionaaliset rajat ja ero toisten ja oman elämän välillä

Arkkityyppi: äiti, tarhantäti, huolenpitäjä

Stressitunne: läheisriippuvainen myötätunto

Tunnistan itsessäni Maa-elementin vahvana. Olen sureksinut lasten ja muiden läheisten asioita yötä myöten ahdistus rinnassa, ja ihmetellyt miten toiset pystyvät suhtautumaan jonkun läheisen vaikeuksiin ”Jokainen hoitakoon omat asiansa”-asenteella. Luulin, että oli normaalia sureksia toisten ongelmia. Minusta se, että jollakulla läheisellä oli vaikeuksia ja hän kärsi, oli tuskallista. Tiesin kyllä, että jokaisen on käytävä läpi omat koettelemuksensa ja kasvettava niiden myötä, mutta silti pohdin miten voisin auttaa kulloistakin kärsijää selviämään siitä. Oli valtava helpotus huomata, että se oli ”tyyppipiirre”.

Tuttua on ollut myös voimakas tarve antaa toisille ja nähdä heidät iloisina. Äidilläni oli myös vahva Maa-elementti, ja sieltä tuli varmaan lisävahvistusta siitä, että huolehtiminen kuuluu asiaan. Taipumus tai piirre ei ole enää yhtä vahvana minussa, kun olen oppinut ymmärtämään sitä eräänlaisena tietyn lajin yleisominaisuutena.

Eräs tuttavani kertoi valvoneensa yön pohtimassa, miten miehensä juuri menettänyt tuttava pärjäisi, koska hänellä oli vain osa-aikatyö leskeneläkkeen lisäksi. Tuttava ei ollut juurikaan tekemisissä tämän naisen kanssa, oli vain tavannut hänet joissakin heidän miestensä työhön liittyvissä tilaisuuksissa.

On mielenkiintoista tutkia miten eri elementit ilmenevät itsessä ja tutuissa ja yrittää tunnistaa niitä myös kirjoijen ja filmien henkilöissä.

Irmeli

Jaa tämä:
Irmeli Armiala

Kiinnostukseni henkisyyteen alkoi jo teini-iässä. Tutustuin eri virtauksiin ja kokemusta erilaisista henkisyyden ilmenemismuodoista on myös kertynyt runsaasti. Olen suomentanut useita henkisyyttä käsitteleviä esitelmiä ja pari kirjaa. Olin pitemmän aikaa toivonut saavani uusia ideoita ulospäin suuntautuvaan henkiseen työskentelyyn. Minua poltti halu tehdä jotain, jakaa kokemaani, mutten tiennyt mitä tekisin. Inna Thilin minulle pitämien mentorointien aikana avautui mahdollisuuksia, joita en ollut osannut ajatella. Niistä kehittyi idea blogin kirjoittamisesta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net