08.02.2018

Viisi elementtiä I

Ihmisluonteen ymmärtämiseksi on luotu monenlaisia luokituksia. Eräs vanhimmista lienee kiinalaisten jo noin 3000 vuotta eKr. luoma viiteen vuodenaikaan perustuva tapa katsoa ihmisluonnetta.

Kiinalaiset lääkärit tarkastelivat elämää viiden vuodenajan, rytmin, vaiheen mukaan. Se toimi viitekehyksenä ihmisluonteen, erilaisten temperamenttien, vaiheiden ja sairauksien ymmärtämiselle sekä loi perustan sen ymmärrykselle, mitä ihmiskeho tarvitsee terveenä pysyäkseen, miten yhteisöt järjestyvät ja miten maailma toimii. Se auttoi ymmärtämään ihmisten välisiä eroja käyttäytymisessä.

Kiinalaiset tietäjät huomioivat tarkasti sitä, miten luonto toimii, ja näkivät vuodenajoissa vastaavuuksia, arkkityyppejä, joiden avulla voi ymmärtää kaikkien asioiden kehitystä ja kiertokulkua. Heillä oli neljän vuodenajan ohella neljä kahden viikon siirtymäkautta.

Viime vuosisatoina nämä neljä siirtymäkautta on tiivistetty yhdeksi vuodenajaksi, kesän ja syksyn väliseksi ajaksi, joka on verrattavissa intiaanikesään.

Usein puhutaan viidestä elementistä, koska varhaisina aikoina selvityksissä käytettiin tuttujen elementtien kuvia – veden, puun, tulen, maan ja metallin. Vesi vastaa talvea, puu kevättä, tuli kesää, maa päivänseisausta tai – tasausta ja metalli syksyä.

Sananmukaisen käännöksen mukaan voidaan puhua myös viidestä liikkeestä tai ”kävelymatkasta”, sillä järjestelmässä on aina keskitytty luonnon prosesseihin, ei staattisiin muotoihin.

Meidän jokaisen energioita leimaa jokin näistä vuodenajoista tai niiden yhdistelmistä. Käymme elämässämme läpi aikoja, ajanjaksoja, jotka vastaavat vuodenaikoja tahdiltaan, voimakkuudeltaan ja tehtävältään; ne voivat kestää useita vuosia.

Kaikki viisi vuodenaikaa ilmenee jossain muodossa meissä kaikissa, mutta yksi tai tietty kahden, kolmen vuodenajan yhdistelmä sopii yhteen henkilökohtaisen rytmimme kanssa. Se näkyy siinä, että meissä herättävät helpommin vastakaikua ympäristöt, ihmiset ja tekemiset, joiden rytmi vastaa omaamme. Toiset rytmit ovat haastavampia, mutta voivat olla myös rikastuttavampia laajentaessaan näkökulmaamme.

Viiden rytmin luokituksella on se etu muihin luokituksiin, että se on osa ihmisen ydinenergioita, ja ilmentää sekä ihmisen terveyshaasteita, persoonallisuutta että hänen henkistä matkaansa.

Donna Eden näkee ihmisten energiakentässä sitä selkeästi leimaavan värähtelyn, joka hänen mukaansa vastaa tarkasti ainakin yhtä kiinalaisten lääkärien kuvailemaa elementtiä/vaihetta.

Esittelen lyhyesti elementit kuten Donna Eden kuvaa kirjassaan ”Tasapainota kehosi energiat – löydä paras mahdollinen terveys, elinvoima ja ilo.

Esimerkiksi talvi- tai vesielementti ihmisessä energia on vetistä, raukeaa ja valuvaa, ja se näkyy myös siinä, miten tämä ihminen liikkuu ja puhuu. Tasapainoisen ihmisen rytmi on sujuvaa, virtaavaa ja syvälle käyvää.

Talven rytmi edustaa mahdollisuutta, siementä. Talvi kätkee sisäänsä lupauksen tulevaisuudesta, elämä kasvaa maanpinnan alla valmiina puhkeamaan esiin kevään tullen.

Talvi-ihmisen vahvuuksia ovat tuore näkökulma ja lapsenomainen innokkuus, koska vuodenaikaan sisältyy mahdollisuuksia. Projektin hahmottelu ja sen liikkeelle saaminen sujuu helposti.

Vahvuuksien vastakohtana on mahdollisia heikkouksia. Hyvien alkujen energia ei välttämättä riitä projektien loppuun asti viemiseen.  Talvi-ihmiseltä saattaa jossain vaiheessa loppua motivaatio tai kadota suunta.

Talvi-ihminen tarvitsee ja edellyttää usein erityishuomiota, joten hän on myös erityisen altis narsismille. Hän keskittyy vain siihen, mitä toiset tekevät hänelle eikä huomaa miten hän itse vaikuttaa toisiin. Usein tällainen ihminen pystyy kokemaan olevansa rakastettu vain, kun hänet suorastaan hukutetaan rakkauteen ja huomionosoituksiin.

Talvi-ihmisen tyypillinen mielentila on rohkeus, joka stressissä muuttuu helposti peloksi.

Talvi-ihmisen stressitunne on pelko; pelko ottaa uusia askeleita, tulevaisuuden pelko. Niin todelliset kuin kuvitellut vaarat saattavat lamaannuttaa talven rytmin, ja tehdä siitä liikkumattomampaa, piilevämpää. Talven pelko muuttuu kypsyessään viisaaksi ja arvostelukykyiseksi harkitsevaisuudeksi.

Donna Edenin tytär Dondi Dahlin on työstänyt viittä elementtiä. Alla on hänen luonnehdintansa:

Talvi/vesi

  • filosofi, ajattelija
  • leikkisä, utelias, lapsenomainen innokkuus
  • myöhästelijä; toimii verkkaisesti
  • kiinnostunut keskusteluista, elämän tarkoituksesta
  • taipumus masentua
  • stressitunne: pelko
Jaa tämä:
Irmeli Armiala

Kiinnostukseni henkisyyteen alkoi jo teini-iässä. Tutustuin eri virtauksiin ja kokemusta erilaisista henkisyyden ilmenemismuodoista on myös kertynyt runsaasti. Olen suomentanut useita henkisyyttä käsitteleviä esitelmiä ja pari kirjaa. Olin pitemmän aikaa toivonut saavani uusia ideoita ulospäin suuntautuvaan henkiseen työskentelyyn. Minua poltti halu tehdä jotain, jakaa kokemaani, mutten tiennyt mitä tekisin. Inna Thilin minulle pitämien mentorointien aikana avautui mahdollisuuksia, joita en ollut osannut ajatella. Niistä kehittyi idea blogin kirjoittamisesta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net