06.12.2014

Vanhempiensa ja heidän lastensa traumoista

Raportoitaessa sotarintamilta kerrotaan siitä, kuinka monta miestä on kuollut tai loukkaantunut. Aina mainitaan myös se, ovatko sotatoimet kohdistuneet myös siviiliväestöön, naisiin ja lapsiin. Siitä tavasta, jolla näistä asioista raportoidaan, halutaan osoittaa, mitkä sotatoimista eivät ole kohdistuneet naisiin ja lapsiin, jolloin ajatellaan, ettei silloin ole kyse niin vakavasta asiasta. Toisinaan on perusteltua vetää tällainen johtopäätös. Toisaalta aina se, mitä yhdelle perheenjäsenelle tapahtuu, traumatisoi koko perhettä. Jos isä saa sotatantereella surmansa, haavoittuu tai traumatisoituu henkisesti, on sillä aina suora vaikutus muihin perheenjäseniin, puolisoon ja lapsiin. Lapset aistivat vanhempiensa tuskan ja hädän. Usein lapset myös kantavat sisällään vanhempiensa tunnetaakkoja, joka voi ilmetä häiriökäyttäytymisenä. Joskus nämä tunnetaakat pulpahtavat esille vasta aikuisuudessa esim. siinä tavassa, jolla hän elää elämäänsä. Luonnollisesti myös aikuisten traumat heijastuvat lapsiin aika suoraan siinä tavassa, jolla he vuorostaan kohtelevat omia lapsiaan. Nykyisin puhutaan paljon lasten terapiapalveluiden tarpeesta. Lasten terapiapalveluista on huutava pula ja se kaikki apu, jota lapselle voidaan näiden palvelujen avulla antaa, on tervetullutta. Usein kuitenkin jätetään mainitsematta, että iso osa häiriökäyttäytyvien lasten vanhemmista tarvitsi terapiaa. Mikäli nämä aikuiset saisivat hoitoa omiin traumoihinsa, voisi lasten häiriökäyttäytyminen ja terapian tarve huomattavasti vähentyä. Nykyinen terveydenhoitojärjestelmä perustuu pitkälti ns. oireenmukaiseen hoitoon paneutumatta oireiden taustalla oleviin syihin. Jossain mielessä puuttuminen pelkästään lasten häiriökäyttäytymiseen ja terapian järjestäminen lapsille on kuin oireenmukaista hoitoa, jollei samalla puututa lapsen hädän syihin eli vanhempien käytökseen ja vanhempien tunnetason traumoista johtuviin perheen vuorovaikutusmalleihin.                                                                                                                     Aurelius
Jaa tämä:
AM

AM on kanavoinut viisaita tekstejä Aurelius-nimiseltä henkioppaalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net