27.03.2013

Masennuksesta

Sanotaan, että maassanne masennus alkaa olla eniten lisääntyvä ns. kansantauti ja myös syy jäädä pois työelämästä. Usein masennus ei syrjäytä pelkästään työelämästä, vaan kaikesta muustakin elämästä. Etsittäessä syitä masennuksen levinneisyyteen, on syytä tarkastella niitä yhteiskunnan rakenteita, joiden voidaan arvella olevan masennuksen levinneisyyden takana. Työpaikalla ihmiset elävät kohtuuttomissa puristuksissa työtaakkansa alla. Heidän vaatimuksensa ovat liian suuret ja kokemus kuulluksi tulemisesta omaa työ- hyvinvointia ajatellen puuttuu. Siviilielämässä monelle ns. tukiverkot ovat ohentuneet tai niitä ei alun pitäenkään ole ollut tarpeeksi. Perheen ja suvun tukeva vaikutus on ohentunut. Ihminen voi helposti kokea taistelevansa yksin eteenpäin elämänsä pyörässä. Masennuksen takana voi toki olla myös ns. biologisia aivokemiallisia syitä, joiden syntymekanismit voivat ulottua aina aikaisempien inkarnaatioiden kokemuksiin. Sillä kaikki kokemuksemme niin tässä kuin aikaisemmissakin inkarnaatioissa ovat vaikuttaneet ns. perimäämme. Masennus on aina oire siitä, että meille on tapahtunut jotain, joka on liian raskasta kantaa. Kenelle se on yksinäisyys, hyljätyksi tulemisen kokemus tai kokemus siitä, ettei tule nähdyksi eikä kuulluksi. Jollekin toiselle se voi olla suru tai viha, jota ei ole saanut ilmaistuksi tai muuten puretuksi sisimmästään, josta on syntynyt eräänlainen energiatukkeuma. Masennus tuo näköalattomuutta ja elämäntarkoituksen puutetta, mikä voi näkyä eristäytymisenä oman kuoppansa pohjalle. Olipa laukaiseva tekijä masennuksen puhkeamiselle mikä tahansa, yhteisenä tekijänä siinä on se, että elämä ei enää maistu. Se, että oma elämä ei enää maistu, tulisi olla hätähuuto niin kokevalle sen puolesta, että tilanteelle tulisi tehdä jotain, että kaikki ei ole kunnossa. Jotain tulisi tehdä olotilalle tai olosuhteille, jotta elämä voisi alkaa tuntumaan uudelleen elämisen arvoiselta. Hoitokeinot ja apukeinot siihen voivat olla hyvin moninaiset ja yksilölliset. Aivojen pahasta kemiallisesta epätasapainosta kärsivälle voi olla lääkitys paikallaan. Yksinäisyydestä kärsivälle paras apu voi olla se, että löytää ihmisen tai ihmisiä, jotka tuovat hänelle sen tunteen, ettei hän ole yksin. Työtaakkansa kamppailevalle työn väheneminen voi auttaa. Suuren surunsa alas painamalle tai vihansa kanssa kamppailevalle apu voi olla terapeuttista. Olipa syy masennukseen tai hoitokeinot siitä toipumiseen mitä hyvänsä, siitä toipumiseen tarvitaan aina muita ihmisiä. Sen vuoksi jos sinä koet olevasi masentunut tai lähelläsi on joku, joka on siinä tilassa, huomioi tämä tosiasia.                                                                                        Aurelius
Jaa tämä:
AM

AM on kanavoinut viisaita tekstejä Aurelius-nimiseltä henkioppaalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net