09.04.2013

Lasten kasvattamisesta

Hyvin usein perinteinen lasten kasvatus on ollut sitä, että aikuinen ei itse ole suostunut kasvamaan. Sillä kasvattaessaan lastaan aikuisen tulisi myös itse kasvaa vanhemmuudessaan armeliaampaan ja viisaampaan suuntaan. Parhaimmillaan kasvattamisessa aikuinen kasvaa lapsen mukana ja pahimmillaan hänen kasvatuksensa aiheuttaa lapsessa vain vihaa, katkeruutta, uhmaa ja syyllisyyttä.

Vanhanaikaisessa kasvatuksessa oleellista oli kuri ja vanhempien auktoriteetin kunnioituksen vaatimus. Nykyisin ymmärretään, ettei vanhempi voi vaatia lapsensa kunnioitusta itselleen, jollei itse ensin kunnioita lasta. Sillä tavoin kunnioittamalla ja rakastamalla lasta voi ansaita lastensa kunnioituksen. Ennen vanhaan yritettiin kitkeä lapsesta paha pois ankaruudella. Nyt ymmärretään, että hyvyys lapsessa kasvaa hyvästä kohtelusta ja lempeydestä lasta kohtaan.

Aikuinen on perinteisesti yrittänyt kasvattaessaan lastaan siirtää seuraavalle sukupolvelle omia hyväksi kokemiaan arvoja ja asenteita. Tämän päivän lapset ennemminkin opettavat vanhempiaan avarakatseisuudessa ja suvaitsevaisuudessa, mikä näkyy esim. heidän suhtautumisessaan itsestä poikkeavia kansanryhmiä kohtaan. Nykyisin ns. uudet lapset ovat vanhempiensa opettajia enenevässä määrin kasvattaen heitä kasvamaan omissa asenteissaan suvaitsevaisuuden suuntaan.

Antakaa lapsillemme se mahdollisuus, että he voivat toimia peileinä meille aikuisille omasta maailmastamme heijastaen sen eteemme käytöksellään. Ottakaamme vastaan heidän meille heittämä haaste, niin ettemme sulje silmiämme totuudelta itsestämme ja siitä maailmasta, jonka olemme aikuisina rakentaneet. Jättäkäämme tulevaisuus ja sen rakentaminen lapsillemme, niin siitä kasvaa armeliaisuudessaan varmasti erilainen kuin se, minkä olemme heille rakentaneet.

                                                                                       Aurelius

Jaa tämä:
AM

AM on kanavoinut viisaita tekstejä Aurelius-nimiseltä henkioppaalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net