02.04.2018

Kuuntelun kautta yhteyteen maailman ja todellisen Itseni kanssa

Kuuntelu on aisti, jota en voi saada suljettua lähes millään. Jos ostan tarpeeksi vahvat korvatulpat, kuulen silti oman kehoni. Vaikka korvani ovat auki jokaisena elämäni hetkenä vastaanottamaan elämää, kuinka tietoinen olen kuuntelustani? Entä kuinka tietoisesti pyrin kuuntelemaan itseäni ja ympäröivää maailmaa? Ainakin silloin kun tulen itse kuulluksi ja kohdatuksi sitä kautta, koen olevani itseni omassa elementissäni. Voiko kuuntelu toimia voimaannuttavana elementtinä sekä kuuntelijalle, että kuunneltavalle? Voiko sitä kautta löytää jopa kohotetun tietoisuuden, ja sieltä todellisen Itseni sekä maailman syvemmän olemuksen?

Olen lapsesta asti harrastanut musiikkia. Elin musiikin ihmeellisessä maailmassa lapsuuteni, ja koin monet vahvimmista kokemuksistani musiikin kautta. Mikä minuun vaikutti musiikin kautta? Tiedän nyt jälkikäteen ettei se ollut ainoastaan tietyt melodiat, soinnut tai instrumentit vaan jo lapsena koin – vaikken sitä ymmärtänytkään silloin – että musiikin kautta pääsin kosketuksiin tietoisuuden syvempien tasojen kanssa.

Myöhemmin olen havainnut, että on suuri ero sillä kun muusikko soittaa sisäisyydestään käsin ja sillä, että hän soittaa vain älyllisesti tai kehonsa kautta. Kun itse soitan sisäisyydestäni tai kuuntelen sellaista muusikkoa, tai peräti äänitettä jossa soittajien sielu on yhtä musiikin kanssa, koen itsekin löytäväni yhteyden tuohon musiikkiin. Koen silloin parhaimmillaan, että unohdan oman persoonani ja tulen yhdeksi musiikin kanssa. Tämä oli kokemukseni lapsena, vaikken tiedostanutkaan sitä silloin, nyt aikuisena olen kokenut sen suureksi avuksi korkeamman tietoisuuden kokemiseksi. Tämän saman pystyy tekemään tietysti myös muilla aisteilla, ja tällaista työsketely-tapaa kutsutaan myös nimellä Kognitiivinen jooga

Käytännössä koen kuunnellessani, että kun omistaudun tai peräti antaudun jollekin toiselle – tässä tapauksessa puhtaalle kuuntelemiselle – saatan astua toiseen tietoisuuden tilaan. Se saattaa olla autuuden kokemus, ja usein silloin rauha ja tilan tuntu valtaavat minut. Jos haluan kuvata sitä hengentieteellisesti, voisin sanoa että tulen yhteyteen silloin todellisen Itseni kanssa. Tämä Itse elää syvässä yhteydessä koko maailmankaikkeuteen, eikä rajoitu minun fyysiseen- ja psyykkiseen kehooni. Tällöin elän yhteydessä maailmantapahtumiseen, jonka koen näiden puhtaiden aisti-kokemuksien ja puhtaan ajattelun tai meditaation kautta.

Tässä eräs meditaatiolause Rudolf Steinerilta, joka voi avata tätä kokemusta meditatiivisesti:
”Ajattelussa koen itseni yhdistyneenä kosmiseen maailmantapahtumisen virtaan”

Tällä tavalla meditatiivisesti voin syventyä myös luonnon ääniin, erityisesti eläimien ääniin. Kun löydän sisäisen rauhan ja suuntaan huomioivan kuunteluni jonkin eläimen ääniin, voin kokea samankaltaisen tietoisuuden kokemuksen, jossa tulen tietoiseksi Itsestäni joka elää syvässä yhteydessä ja peräti ykseydessä kyseisen eläimen kanssa.

Samalla tavalla voin myös löytää yhteyden toiseen ihmiseen kuunnellessani häntä. Hiljennän mieleni, ajatukseni, reaktiiviset tunteeni ja vain huomioin toista. Silloin saatan todella kohdata hänet henkisenä olentona ja itseni hänen kanssaan eläen samassa henkisessä todellisuudessa. Tämä on todellista ymmärtämistä. Se ei tapahdu sanojen vaan elävän ymmärryksen, ymmärryksessä elämisen kautta. Kun minä puhun sillä tavalla, että toinen kuuntelee minua omistautuneena, voin itsekin löytää itseni samasta korkeammasta todellisuudesta hänen kanssaan.

Jaa tämä:
Jeremy Qvick

Jeremy Qvick on Inarista kotoisin oleva henkisen tien kulkija, kirjailija ja elämän tutkija. https://www.ihmisyyteen.fi/

Media

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net