27.05.2015

Koulujen päättäjäiset 30.5.2015

Säätiedotuksessa on luvattu koulujen päättäjäisiin tämän hetken tietojen mukaan vaihtelevaa säätä. Astrokarttaa katsoen ”säätila” on samankaltainen!

Jokainen näkee heti tuon päivän karttaa katsoessaan, että planeetat sijaitsevat lähes tulkoon niin hajallaan karttaa kuin on mahdollista. Tämä kuvaa monipuolista lahjakkuutta ja sitä, että haasteena on mahdollisesti löytää keskittyminen oleellisiin ja tärkeisiin asioihin.

Kartalla on selkeä ilmapainottuneisuus eli ilmaelementissä on useita planeettoja. Aurinko, Merkurius, Mars ja Kuu ovat ilmaelementissä. Lisäksi Muuttuvaa laatua on runsaasti: Aurinko, Merkurius, Mars, Saturnus ja Neptunus ovat muuttuvissa merkeissä.

Tulkinnallisesti ilmaelementti liittyy mentaalisuuteemme, kykyymme ajatella, mielemme laatuun. Ajatustoiminta on vahvassa asemassa tällä kartalla. Muuttuva laatu tuo mukanaan kyvyn sopeutua nopeasti erilaisiin tilanteisiin ja myös kyvyn hahmottaa tilanteita nopeasti uusiltakin kannoilta. Haastavana puolena voi olla juuri tämä nopea uusiutuminen, jolloin olleellisen seikan kohdalle voi olla vaikea pysähtyä, mahdollisesti oleelliset asiat eivät hahmotukaan esille muusta kokonaisuudesta selkeästi.

Taivaan laella, lähellä sitä, sijaitsee planeettastellium Kaksosten merkeissä eli Aurinko, Merkurius ja Mars ovat tiiviissä yhtymässä. Stellium tuo runsaasti energiaa yhteen kohtaan, erityisesti vielä kun Mars on joukossa mukana. Kaksosten merkki on ajattelukykyyn, älyyn ja kommunikointiin voimakkaasti liittyvä. Aurinko Kaksosissa tuo tiedon hankkimisen tärkeäksi osaksi henkilön ominaisuuksia, myös tiedon välittäminen voi olla oleellinen osa perusolemuksesta. Merkurius omassa merkissään lisää ikään kuin tätä samaa kapasiteettia, toimii samaan suuntaan. Ja Mars tuo energiaa kartalla juuri sinne, missä sijaitseekin! Marsin haasteena on energioiden saaminen hyötykäyttöön, sillä Marsin paikka astrologisella kartalla kertoo, että energioiden hallitsematon purkautuminen on mahdollista. Kaksosten merkissä tämä saattaa viitata väittelynhaluun, sanalliseen taituruuteen, mahdollisesti terävään puheeseen jopa satuttavassa mielessä. Sanojemme kautta voimme kuitenkin haavoittaa muita ihmisiä ja tällainen mahdollisuus olisi hyvä kitkeä pois omasta olemuksestamme.

Myös Auringon ja Marsin yhtymä tuo menneisyyden energioita purettaviksi ja tasapainotettaviksi nykyiseen hetkeen. Jokin energia tulee kohdattavaksi ja muunnettavaksi hyödylliseen muotoon, uudella tavalla käyttöömme. Koska Mars on 10. huoneessa, tämä voi tapahtua uran alueella.

Jupiter Leijonassa antaa mukanaan ystävällisyyden luonteenpiirteen, kenties jalouttakin, joka on tarpeellinen tasapainottaja ihmissuhteissamme.

Lapsemme saavat siis koulujen päättäjäispäivänä mukaansa aimo annoksen älyllisyyttä, kykyä ja halua tiedonhankintaan. Vanhempina voisimme yrittää ohjata heitä pysymään yhdessä asiassa niin pitkään, että asia tulee suoritetuksi loppuun saakka. Lisäksi kasvun ja kehittymisen edellytyksiä voisi olla hyvä suunnata laadullisesti lempeään suuntaan, jolloin yhteistyö muiden kanssa helpottuu!

Kaunista kesää 2015!

Tiina Heinonen

26.5.2015

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net