09.08.2014

Kiusaamisesta

Puhuttaessa kiusaamisesta yleensä jaotellaan ihmiset kiusaajiin ja kiusattuihin. Usein kuitenkin on niin, että kiusatusta tulee kiusaaja ja kiusaaja on ollut kiusattu. Kiusaamisessa on kysymys sellaisen tunnetaakan kaatamisesta toisen harteille, jota ei pysty itse kantamaan eikä käsittelemään niin, että sen energia hajoaisi ennen kuin se etsii uuden kohteen. Jokainen kiusaaja tarvitsee apua oman kiusatuksi tulemisen taakkansa käsittelemiseen, jotta välttyisi sen heittämiseltä toisten kannettavaksi eli toisten kiusaamiselta. Hyvin usein on kuitenkin niin, ettei kiusaaja edes tajua kiusaavansa. Jotta hän pystyisi ottamaan vastuuta tekemisistään, hänen tulisi ensin tiedostaa se, mitä toisille tekee. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kiusaamiseen puututaan heti ja välittömästi, jotta voidaan katkaista kiusaajan käytös. Kiusaaja tarvitsee rajat, jotta hän voisi tiedostaa, milloin hän menee niiden yli. Myös kiusatun tulisi tiedostaa omat rajansa, joiden yli ei saa tulla, sekä ilmaista ne selkeästi. Ongelmaksi tilanteen tekee se, että hyvin usein kiusattu käpertyy sisäänsä kokien itsensä huonoksi ikään kuin ansaiten häneen kohdistetun huonon kohtelun. Rohkaisemalla kiusattuja tulemaan esiin ja sen myötä laittamalla kiusaajalle rajat voidaan tehdä jo paljon asian eteen.                                                           Aurelius
Jaa tämä:
AM

AM on kanavoinut viisaita tekstejä Aurelius-nimiseltä henkioppaalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net