12.12.2013

Hengen lahjoista

Raamattu kehottaa meitä pyrkimään osallisiksi ”parhaimmista armolahjoista”, kuten profetoiminen, viisauden- tai tiedonsanat. Nuo kaikki lahjat ovat Hengen aikaansaannosta meissä. Henkimaailma ilmentää itseään niiden kautta ja on mukana siinä prosessissa, että joku voi oman henkikehonsa välityksellä vastaanottaa tietoa, sekä välittää sitä muille. Kielillä puhumisesta sanotaan, että siinä Henki rukoilee ihmisen puolesta hänen eheytymisekseen. Kielillä puhujan lause on yleensä mantran oloinen, jonka Henki on hänelle antanut. Hengen lahjat ovat aina yhteydessä siihen Henkeen ja lähteeseen, mistä ne tulevat. Sen vuoksi hengen lahjat, joita myös mediaalisiksi lahjoiksi kutsutaan, eivät itsessään ole pyhiä tai pahoja, vaan taitoja, joita annetaan lahjana ja joita voi kehittää niin hyvään kuin pahaan tai olla kehittämättä. Vilpittömin mielin ja rakastavassa tarkoituksessa käytettynä ne voivat palvella suurta Henkeä ja tuoda Pyhän Hengen maan päälle. Niinpä hengen lahjojen käyttämiseen tulisi aina sisältyä pyhyys, pyhä kunnioitus lahjan antajaa kohtaan ja niitä ihmisiä kohtaan, joiden palvelua varten lahja on annettu. Ilman tätä kunnioitusta ei voi olla varma myöskään lahjan lähteestä. Pyrkikää sen tähden saamaan hengellisiä lahjoja eli mediaalisia kykyjä, mutta niin, että niiden saamisen motiivina on rakkaus ja halu palvella, eikä mikään muu, kuten oman egon pönkitys ”henkisenä ihmisenä” tai oman arvottomuuden ja riittämättömyyden kokemuksen paikkaaminen tai jopa henkinen vallankäyttö. Jos motiivit ovat väärät mediaalisten kykyjen saamiseen ja kehittämiseen, eivät niiden käytöstä tulevat hedelmät ole välttämättä kovin rakentavia. Mikäli motiivit ovat oikeat, ko. lahjat ja niiden avulla tapahtuva palvelu lähimmäisen hyväksi voivat olla mitä ihanin tapa päästä eteenpäin myös oman sielunsa kasvun tiellä.                                                             Aurelius
Jaa tämä:
AM

AM on kanavoinut viisaita tekstejä Aurelius-nimiseltä henkioppaalta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net