29.01.2018

Elämä kokonaisuutena

Mitä elämä meille tarkoittaa? Miksi valitsemme elää elämäämme näin, ja miksi valitsemme elämäämme sellaisia asioita joita valitsemme? Seuraako elämämme ja päätöksemme jotain ennalta määrättyä suunnitelmaa, vai olemmeko vapaita joka hetki tekemään sellaisia päätöksiä kuten haluamme?

Törmään tällaisiin kysymyksiin omassa elämässäni harvoin. Omalla kohdallani elän elämääni usein niin, että toimin ensiksi ja sitten vasta kysyn miksi toimin niin kuin toimin; jos sittenkään. On myös toisia tapauksia joissa ensiksi mietin ja suunnittelen tarkkaan sen, mitä teen ja miten toimin. Vaikka toimisin intuitiivisesti tunteiden ja viettieni varassa, tai järjellisesti asioita pohdiskellen, ohjaa minun toimintaani aina jokin peruste. Tätä toiminnan perustetta, periaatetta miksi valitsen elää elämääni tietyllä tavalla ei ole helppoa löytää. Voin kysyä itseltäni miksi toimin, niinkuin toimin tai sitä mikä on  mahdollisen toimintani motiivi. Tällaisen kysymyksen esittäminen voi viedä minut syvään meditatiiviseen kokemukseen elämäni perustoista, tai voin löytää mieleni kätköistä sopivan ajatusmallin joka vastaa helpolla tavalla kysymykseeni.

Meidän jokaisen toimintaa ohjaa normaalisti ulkoapäin opitut käyttäytymismallit. Olemme jokainen syntyneet tiettyyn perheeseen, kansaan, aikaan ja niiden mukana tulevaan kulttuuriin. Nämä ja elämämme kokemukset ovat jalostaneet meistä juuri tällaisia yksilöitä kuin me olemme. Kukaan muu ei kanna sellaista kokonaisuutta tietoja ja kokemuksia kuin minä tai sinä. Tämä kaikki on kuitenkin tapahtunut pohjimmiltaan tiedottomasti. En voi mitenkään sanoa valinneeni tulla itsekseni.

Tämä kaikki on siis meille annettua. Me olemme saaneet lahjana maailmankaikkeudelta kaiken sen miksi olemme kasvaneet. Tästä eteenpäin kulkee tie, joka meidän on itse valittava, ja jonka päämäärä tulee olemaan aivan toisenlainen kuin tämän lahjana saadun elämän. Tällä tiellä jokaisen meistä on opittava kyseenalaistamaan mielemme opitut mallit ja luomaan yksilöllisen suhteen maailmaan. Silloin kaikki ne kokemukset ja tiedot, ajatukset, tunteet ja tottumukset, halut ja tarpeet – jokainen sisäinen ja ulkoinen voima, olivat ne sitten niin sanotusti hyviä tai pahoja – toimivat hedelmällisenä maaperänä, josta meidän oma yksilöllinen ja vapaa elämämme voi kehittyä.

Kysymys oppimisesta elämään elämäämme omalla tavallamme ei siis ole kiinni siitä, että torjumme mitään mitä siitä olemme oppineet taidoiksi tai luonteemme piirteiksi. Kysymys on sen sijaan siitä, että löydämme laajemman perspektiivin elämää kohtaan, josta käsin voimme muuntaa ja kehittää persoonaamme ja kykyjämme kohti sellaista ihmisyyttä mitä haluamme elää.

Tätä perspektiivin muutosta saattaa edeltää pitkän aikaa kestävä vaihe, jolloin etsimme maailmasta tekniikoita, kirjoja, ohjenuoria tai muunlaista tietoa ja taitoja kehittämään itseämme. Nämä tiedot ja taidot vievät meitä kohti oikeaa päämäärä silloin jos huomaamme niiden olevan tienviittoja ja askeleita kohti kokonaisvaltaista heräämistä vapaaseen ja luovaan elämäämme. Välillä saattaa tosin käydä niin, että unohdamme päämäärän siksi, että jokin tekniikka, kokemus, taito tai tieto tulee niin tärkeäksi että siitä tulee meille tärkeämpi kuin elämästä itsestä. Silloin alamme palvoa tai palvella yksityistä tapausta kokonaisuuden sijasta, ja kadotamme hetkeksi muiston siitä, miksi olemme lähteneet alunperin liikkeelle. Onneksi usein käy niin, että mikä tahansa toimiva tekniikka, oppijärjestelmä, kyky, tieto tai taito menettää voimansa jos siitä tulee elämän kivijalka.

Elämä jatkuu, ja niin jatkuu meidänkin matka. Monien mutkien kautta saavumme lopulta vuoren huipulle, josta avautuu objektiivinen näkymä omaan elämäämme ja todellisuuteen. Elämästä itsestään tulee opettajamme ja kanssakulkijamme. Emme enää halua nähdä vain yksittäisiä tapauksia vaan perspektiivimme laajenee näkemään asioiden syvemmät yhteydet; kontekstin. Silloin emme katso maailmaa enää vain persoonallisesti vaan elämän itsensä perspektiivistä. Silloin olemme löytäneet totuuden, joka on: En ainoastaan minä, vaan Maailman olemus minussa.

Jaa tämä:
Jeremy Qvick

Jeremy Qvick on Inarista kotoisin oleva henkisen tien kulkija, kirjailija ja elämän tutkija. https://www.ihmisyyteen.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net