26.02.2018

Elä koko olemuksellasi

Ihmisenä kasvuun liittyy usein erilaisten sisäisten ja ulkoisten voimien kehittäminen. Ajattelu, tunteminen, teot, havaitseminen ja kehon käyttäminen ovat eräitä tällaisista voimista ja taidoista. Jokainen näistä voimista kehitetään opiskelun, kokeilun, virheiden ja niistä oppimisen kautta.

Eri ihmiset kehittävät eri järjestyksessä näitä voimia, ja saattavat unohtaa joidenkin voimien käyttämisen ja kehittämisen. Yksi ajattelee voimallisesti, muttei jaksa edes keittää kahvia, sillä hänen tahtonsa toimia maallisessa elämässä on jäänyt kehittämättä. Toinen tuntee ja elää intuitiivisesti mutta on unohtanut ajattelun kehittämisen. Saattaa jopa olla niin, että yhden voiman kehittäminen jarruttaa toisen voiman kehittämistä.

Asiaa voisi katsoa niinkin, että samoin kuin kuntosalilla kehittää lihaksia ja niiden vastalihaksia saavuttaakseen kehollisen tasapainon, olisi ihmisen hyvä kehittää samalla tavalla sisäisiä ja ulkoisia ihmisyyden voimia tasapainoisesti. Oikeastaan kysymyksessä ei edes ole yksittäisten voimien vahvistaminen vaan niiden kehittäminen toimimaan yhdessä kokonaisvaltaisesti.

Voidaan ajatella, että kun ajattelu, tunne, ja tahto eli kehomme toimintamme, puheemme ja tekomme fyysisessä maailmassa saadaan harmonisesti toimimaan keskenään, ne tulevat palvelemaan Ihmisen ydin-olemusta tarjoten sille tasapainoisen välineen toimia elämässä. Mikäli ne eivät toimi yhdessä, tulee elämässä olemaan aina ristiriita. Silloin esimerkiksi tunteet ja tarpeet ja ajatukset haluavat eri asioita keskenään, ja ihmisen minuus joutuu käyttämään paljon voimia näiden ristiriitojen selvittämiseen.

Koko olemuksella toimiminen tarkoittaa sitä, että koemme tunteillamme mitä ajattelemme. Omatuntomme mittaa ajatuksemme ja sanamme, jolloin emme puhu kuin sitä minkä koemme sydämessämme kunakin hetkenä totena, hyvänä ja kauniina. Tekomme ovat tasapainossa tunteiden ja tarpeiden kanssa, ja tätä kaikkea ohjaa ydin olemuksemme.

Kun toimimme tällä tavalla kuten taiteilija joka elää koko olemuksellaan taideteoksessaan esittäessään sitä, olemme yhtä tekemisemme sisällön kanssa. Meidän arkinen minä-maailma vastakkain-asettelu häviää, ja koemme elävämme yhteydessä maailmankaikkeuden voimien kanssa. Tässä koemme korkeamman Minän läsnäolon, voiman joka on läsnä kaikkialla elämän virrassa. Voimme oppia kuuntelemaan, puhumaan yhteydessä maailmankaikkeuden voimaa, ja silloin häviää ymmärtämättömyys minun toisen välillä. Elämme yhdessä korkeammassa minässä ja merkityksien maailmassa, jossa kohtaamme toisemme henkisinä olentoina.

Teoistamme, luomuksistamme, puheestamme ja havaitsemisen kyvystämme tulee elävää. Se rikastuttaa toisiamme ja itseämme ja tätä koko maailmaa.

Harjoitus:
Valita jokin ajatus, kokemus tai oivallus. Se voi olla mikä tahansa esine, lause kirjasta tai muisto elämästäsi. Ajattele sitä. Anna sen nostaa ajatuksia mieleesi, ja ajattele niitä havainnoiden kaikkea arvioimatta ajatuksia hyviksi tai pahoiksi. Huomioi sitä mitä kohteesi herättää sinussa tunteina tai voit kysyä sydämeltäsi, mitä tunnet suhteessa kohteeseesi. Voit kokeilla myös liikkua kehollasi kokemaasi. Koe, kuinka ajattelu, tunne ja tahto löytävät yhteisen harmonian suhteessa harjoituksen kohteeseen. Kokeile nyt puhua, liikkua tai luoda jotain tuosta kokonaisvaltaisesta kokemuksesta käsin. Pidä kokemus elävänä sisälläsi, äläkä katoa pelkkään mielestä tulevaan älyllisyyteen. Älä kuitenkaan unohda ajattelua, vaan pyri löytämään tasapaino ajattelun, tuntemisen ja tahtomisen välille. Koe, kuinka unohdat itsesi ja elä tuossa kokonaisvaltaisessa kokemuksessa. Jos teet tämän yhdessä ystäväsi kanssa, kysy häneltä jälkeenpäin millaisen kokemuksen hän sai.

Vinkki:
Hyvät tarinankertojat, muusikot, puhujat ja opettajat käyttävät tätä kykyä joko tietoisesti tai ainakin alitajuisesti. Voit muistella elämääsi jolloin olet oppinut jonkun inspiroivan ihmisen kautta jotain uutta. Voitko tunnistaa hänestä tämän kyvyn elää kokonaisvaltaisesti sanoissaan, ajatuksissaan tai teoissaan?

Jaa tämä:
Jeremy Qvick

Jeremy Qvick on Inarista kotoisin oleva henkisen tien kulkija, kirjailija ja elämän tutkija. https://www.ihmisyyteen.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net