Viisi kiehtovaa seikkaa islamin mystiikasta unsplash.com
02.10.2018

Viisi kiehtovaa seikkaa islamin mystiikasta

Islamin mystiikka eli suufilaisuus on matka ulkoisesta havaitsemisesta ja elämisestä sisäiseen kokemiseen. Se on siirtymää kohti merkitystä, taivalta takaisin Jumalan luo. Suufilaisen mystiikan ytimessä on jatkuva hengellinen harjoitus: jokainen hengenveto on Jumalan ylistämistä. Mystikko on koko ajan laajenevassa ja syvenevässä rukouksen tilassa. Kokosimme yhteen viisi kiehtovaa seikkaa islamin mystiikasta.

1. Rukouksen tila ja Jumalan sisäistäminen

Suufilaista kirjallisuusperinnettä edustava runoilija ja ajattelija Jalal al-Din Muhammad Rumi on sanonut, että rukouksen tilassa jopa mystikon varpaat toistavat Jumalan nimeä. Rukouksen tilaan päästessään ihminen kulkee koko ajan lähemmäs Jumalaa. Alkulankeemus kumoutuu, kun suufi sisäistää täydellisesti Jumalan ykseyden.

Elämän kulussa ihminen herää kaipaamaan Jumalan luo, mikä motivoi rukoukseen. Ihmisen sielu rakastuu kaukaiseen Rakastettuun, elämän alkulähteeseen, rakkaudelliseen Jumalaan. Jumalallisessa rakkaudessa toteutuu kauneus täydellisenä. Rukous vie ihmisen lähemmäksi rakastamaansa Jumalaa, ja rukouksen tila kuvaa kokemuksellista, läheistä jumalyhteyttä.

2. Köyhyyden ihannointi: Jeesuksen paikattu viitta

Islamin mystikot ihannoivat köyhyyttä. Köyhänä sydän voi pysyä vapaana ulkoisista muodoista. Suufilaisen islamin mystikot pitivät Muhammedin rinnalla Jeesusta esikuvanaan. Suufilaiset kertovat, että Jeesus nostettiin taivaaseen paikatussa viitassa.

Mystikko saattaa elää maallisen rikkauden keskellä, mutta se ei kerro mitään hengen rikkaudesta. Sisäisesti köyhä kiinnittyy materiaan ja materiaalisiin tarpeisiin. Siksi köyhänä pysyminen auttaa pitämään kirkkaana mielessä hengen rikkauden, Jumalan täydellisyyden ja todellisen jumalyhteyden merkityksen.

3. Kaiken perustana rakkaus

Klassinen suufilaisuus rakentui rakkauden varaan. Islamilaisessa mystiikassa Jumala on todempaa kuin aistein havaitsemamme todellisuus. Sama käsitys pätee kristillisessä mystiikassa. Tiedetään, että Jumalan todellisuus on intensiivisempää kuin arkisen elämismaailman todellisuus. Islamilainen suufi pyrkii kokeman Jumalan rakkaudellisuuden kokonaisvaltaisesti, kehollisesti, sydämessään. Jumalan totuudellinen rakkaus ei ole sanoin kuvattavaa, eikä sanoin saavutettavaa.

4. Maistaminen ekstaattisena kokemuksena

Ekstaattista kokemusta kuvataan islamilaisessa mystiikassa maistamisen kielikuvalla. Ekstaattinen tarkoittaa hurmoksellista. Esimerkiksi mystiset ilmestykset voidaan kokea ekstaattisina. Jumaluuden suora kokeminen, islamilaisen mystiikan rukoustila, koetaan suufilaisessa mystiikassa ekstaattisena.

Islamilaisessa mystiikassa vallitsee paikoin käsitys, että Jumalan kokeminen tapahtuu samankaltaisesti kuin ruuan maun tai mausteen maistaminen. Ja kuitenkin Jumalan kohtaaminen on suurempaa; maistaminen voi typistyä pelkäksi aistikokemukseksi. Aito rukoustila koetaan kokonaisvaltaisemmin.

5. Mystisen kokemuksen kuvaamiseen on oma sanastonsa

Maistaminen ei ole ainut vertauskuva, jota islamilaisessa mystiikassa käytetään. Islamilaisessa mystiikassa on kokonainen sanasto, jolla kuvataan Jumalan täyttä tuntemista. Symbolinen kielenkäyttö, johon kuuluu rikas vertauksien ja tunteiden kuvasto, auttaa ilmaisemaan Jumalan ekstaattisia kohtaamisia. Looginen, kielelliseen ajatteluun perustuva arkisanastomme ei koskaan pysty tyhjentävästi ilmaisemaan Jumalan mystistä kohtaamista.

Lisää islamin mystiikasta voi lukea Jaakko Hämeen-Anttilan vuonna 2014 julkaistusta kirjasta Jumalasta juopuneet.

Kirjoitus perustuu seuraavaan teokseen: Elina Grönlund (2018): Seitsemän asuntoa ja kolme paimenta. Kertomuksia mystisistä kysymyksistä. Basam Books, Helsinki.

Jaa tämä:
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net