Suomen Ufotutkijat ry - FURORA

Jo 70-luvulla perustettu Suomen Ufotutkijat ry on iso, ufotutkimukseen keskittyvä yhdistys. Se myös kouluttaa ufotutkijoita.

Read more

Kabbalah Centre Suomi

Kabbala on ikiaikainen viisaus, joka paljastaa sen miten universumi ja elämä toimii. Kabbalah Centren tavoitteena on tehdä nämä periaatteet ymmärrettäviksi ja merkityksellisiksi jokapäiväisessä elämässä.

Read more

UFO-Finland ry

UFO-Finland ry:n tarkoitus on koota ja tutkia ihmisten kokemuksia ufoilmiöstä. Yhdistys pyrkii myös edistämään tieteellistä ufotutkimusta.

Read more

Lehto - Suomen luonnonuskontojen yhdistys ry

Lehto ry on Suomen vanhin luonnonuskontojen yhdistys. Uuspakanahenkiseksi itseään luonnehtiva yhdistys edustaa Suomen luonnonuskovaisia ja jakaa tietoa luonnonuskonnoista.

Read more

Ananda Seva

Ananda Seva on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii yksilön ja yhteiskunnan syvälliseen muutokseen. Opettamamme harjoitukset tähtäävät yksilön piilevän henkisen potentiaalin vapauttamiseen meditaation ja joogan avulla.

Read more

Suomen Urantia-seura ry.

Suomen Urantia-seuran tehtävä on edistää Urantia-kirjan opetusten leviämistä sekä toimia Urantia-kirjan lukijoiden yhdyssiteenä.

Read more

Suomen Spiritualistinen Seura ry

Suomen Spiritualistinen Seura ry elämänkatsomuksen keskiössä on nähdä ihminen ikuisena ja jatkuvasti kehittyvänä henkiolentona. Yhdistys järjestää luentoja, meediotilaisuuksia ja kursseja elämänfilosofiansa toteuttamiseksi.

Read more

Suomen antroposofinen liitto

Suomen Antroposofinen liitto toimii monella eri alalla: se on kytköksissä niin tiedon, itsetuntemuksen, filosofian, taiteen, tieteen ja uskonnon alueilla. Rudolf Steiner oli yhdistyksen perustaja ja johtohahmo aina vuoteen 1925 asti.

Read more

Helsingin Summit Lighthouse ry

Helsingin Summit Lighthouse ry:n ensisijainen tarkoitus on levittää Ylösnousseiden Mestareiden opetuksia. Nämä Ylösnousseet mestarit ovat joskus eläneet maanpäällä, mutta saavuttaneet ylösnousemuksen ja auttavat nyt ihmiskuntaa.

Read more

Alice A. Bailey-yhdistys ry

Alice A. Bailey-yhdistyksen tarkoituksena on edistää Alice A. Baileyn välittämän tiibettiläisen mestarin Djwhal Khulin (mestari D.K.) esoteerisen filosofian tuntemusta, tutkimusta, opiskelua, ja soveltamista Suomessa.

Read more

Telos Finland

Telos Finland ry on vapaa henkinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää viidennen ulottuvuuden tietoisuuden kasvua maan päällä.

Read more

Share Suomi ry

Share Suomi ry on yhdistys jonka pääasiallinen tarkoitus on saattaa ihmisten tietoisuuteen Maailmanopettajan, Maitreyan ilmestyminen.

Read more

Kaariporttiystävät

Kaariporttiystävät-yhdistys perustettiin vuonna 2001 tukemaan Aulikki ja Seppo Plaamin toimintaa erityisesti käytännön järjestelyissä. Aulikki ja Seppo Plaami ovat jo vuodesta 1984 alkaen julkisesti jakaneet erikoista kokemustaan henkimaailman ystävien kanssa.

Read more

Valon Sydän - Henkisen kasvun keskus ry.

Kuulutko sinäkin ihmisiin, jotka haluavat muuttaa jotakin paremmaksi - esim. maailmaa, elämäänsä, terveyttään, rahatilannettaan, ihmissuhteitaan, työtilannettaan? Tai haluatko auttaa muita tekemään tämän saman?

Read more

Lakeuden henkinen seura ry.

Seuramme aloitti toimintansa v. 1993 ja jäsenistö on pääosin eteläpohjalaisia. Kuten nimestäkin jo voi päätellä, henkiset asiat antavat vahvat suuntaviivat olemassa olollemme.

Read more

Valonkantajat

Valonkantajat on vapaan kasvun järjestö. Se koostuu ihmisistä, jotka tuntevat elämässään merkittävänä sisäisen kasvun ilman ulkopuolisia sidoksia ja oppirakennelmia.

Read more

Krishna-liike Iskcon

Krishnaliike ISKCON kuuluu kansainväliseen yhteisöön, jonka perusti intialainen munkki ja henkinen opettaja A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada vuonna 1966. Yhteisöön kuuluu yli 250 000 seurakuntalaista sekä tuhansia kannattajia.

Read more

Esko Jalkanen - Luonnonvoimat Yhdistys ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehdä tunnetuksi Esko Jalkasen elämäntyötä sekä edistää, tukea ja jatkaa hänen aloittamaansa työtä liittyen ihmisen henkiseen kasvuun ja luonnonläheiseen elämään. Yhdistys perustettiin vuonna 1996.

Read more

Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Ruusuristin Veljeskunta AMORC on sellaisten etsijöiden maailmanlaajuinen yhteisö, jotka tutkivat maailmankaikkeutta hallitsevia lakeja ja soveltavat niitä käytäntöön itsensä ja ihmiskunnan parhaaksi. AMORC on ikiaikaisen perimätiedon viisauskoulu tässä ajassa.

Read more

Suomen Fengshui ry

Fengshui on monimuotoinen ja -tasoinen oppi. Se pohjautuu kokemuksemme siitä, että ympäristöllä on suora vaikutus hyvinvointiimme: terveyteemme ja mieleemme.  Kiinalaiset ovat perinteisesti ajatelleet ihmisen olevan osa luonnon kokonaisuutta. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa kannustaa kantamaan vastuuta ympäristömme laadusta. Suhtautumalla rakastavasti ympäristöömme, se rakastaa meitä takaisin. Sama periaate toimii isossa ja pienessä mittakaavassa - luonnon suojelusta omaan kotiimme.

Read more