02 syys 2015

Kepeästi käsiksi aitoon iloon

Kirjoittanut 

Englanninkielinen elämäntapaoppaani ”Lighten Up To Be Enlightened!” julkaistiin Helsingissä 29.8.2015.

Kirjoitin kirjan tyttärelleni, jotta osaisin kasvattaa hänet johdonmukaisesti toimiviksi katsomieni arvojen mukaan tavalla, joka jättäisi hänelle tilaa luoda itselleen paras elämä vakaalta pohjalta, kun hän olisi siihen kyllin kypsä.

En halunnut keksiä pyörää uudestaan, vaan luin paljon erilaisia onnelliseen elämäntapaan ohjaavia teoksia, sekä tietenkin keskustelin monien viisaaksi katsomieni ihmisten kanssa muun muassa aidosta ilosta ja kävin myös parin pyhimyksen siunattavana saadakseni käyttööni kaikki mahdolliset keinot valaistumiseen. Tästä kaikesta muodostin sitten mahdollisimman yksinkertaisen, mutta elämän mysteeristä luonnetta kunnioittavan kirjan, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä pääsemään kepeästi käsiksi aitoon iloon.

Paras elämä

Kuinka olla kytköksissä sekä itselleen parhaaseen elämään että ympäröivään yhteiskuntaan, kaiken kattavaan kokonaisuuteen, kaikkien korkeimman hyvän kannalta rikastuttavimmalla tavalla?

Yhtenä iltana 2,5-vuotias tyttäreni sanoi ennen nukahtamistaan ”paras elämä”, mikä sen lisäksi, että se sai tietenkin sydämeni pakahtumaan onnesta, vahvisti minulle sen, että meillä kaikilla on yhteys meille parhaaseen elämään, kun synnymme tänne. Me vain kadotamme sen helposti sosialisoituessamme ympäröivään maailmaan. Omaksumme muiden odotukset ja uskomukset omiksemme ja kadotamme siten ilon, joka on syntymäoikeutemme. Parhaan elämän käsikirjoituksen kadottaminenkin voi tosin olla ihan tarkoituksenmukainen leikki, jota voimme sitten aikuisena leikkiä, aivan kuten taaperona etsimme toisiamme piilosta. Aikuiset vain suhtautuvat siihen helposti liian ryppyotsaisesti.

Ilon kolmijalka

Esittelen kirjassa ilon kolme tukijalkaa, joita ovat (1) itsen ja maailman tarkkailu, (2) hiljentyminen eli meditaatio, sekä (3) hyveellinen toiminta eli pyyteetön rakastaminen.

Jotta tietäisimme, mikä tuo meille ja ympäröivälle maailmalle iloa, täytyy harjoittaa hieman tietoista tarkkailua ja havainnointia. Me kaikki olemme erilaisia ja ainutlaatuisia, minkä johdosta meille kaikille on oma erityinen paikka tässä maailmassa. Ja kuitenkin meitä kaikkia yhdistää samat tunteet ja ihmiselämän rajallisuus. Mielestäni tuosta rajallisuudesta on juuri hyvä lähteä liikkeelle: mitä minä elämältäni ennen kaikkea odotan ja mitä tämä elämä minulta haluaa?

Kun sopivat kysymykset on muodostettu, on hyvä hiljentyä ja kuunnella vastauksia omasta sisimmästä. Tätä varten esittelen kirjassa erilaisia, hyvin käytännönläheisiä ja helppoja meditaatiokeinoja.

Lopuksi puhumme siitä eniten iloa tuottavimmasta asiasta eli rakkaudesta. Rakastava yhteys itseen, toisiin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen on mielestäni aidon ilon edellytys. Se ei tarkoita luopumista yksinolosta vaan sen ymmärtämistä, että yksinkin me olemme aina suhteessa elämän kokonaisuuteen.

Komenna alitajuntaasi

Annan kirjassa rakentavia käskyjä lukijan alitajunnalle vahvistaakseni iIlon kolmea tukijalkaa ja sitä kautta autan ihmistä ankkuroimaan itsensä iloon, jota elämän vaihtuvat olosuhteet eivät voi viedä pois. NLP-valmentajana olen huomannut kuinka ratkaiseva merkitys sanoilla ja kielen käytöllä on ihmisen hyvinvoinnille. Kirjassa esittelemieni 50 käskyn on siis tarkoitus ohjelmoida lukijan aivot tuottamaan iloa.

Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö koskaan enää tuntisi tai olisi tarkoitus tuntea surua, vihaa ja muita tunteita, jotka eivät tunnu niin kovin ihastuttavilta. Ne kuuluvat ihmiselämään, mutta niiden ei tarvitse orjuuttaa ihmistä tai ohjailla hänen elämäänsä. Ne kohdataan, niitä kuunnellaan ja ne otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä ja elämää elettäessä.

Ilossa eläminen

Elän nyt unelmaani, jota jossain vaiheessa pidin mahdottomana toteuttaa. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, että olen saavuttanut unelmani, vaan se, että lähdin matkaan ja opin nauttimaan matkustamisesta kestävällä tavalla. Negatiiviset tunteet eivät estä minua tavoittelemasta unelmiani, kun hyväksyn ne osana ihmeellistä elämänleikkiä.

En missään nimessä halua vähätellä kenenkään surua ja vaikeuksia, jolloin tuntuu, ettei elämässä ole mitään järkeä eikä iloa. Olen ollut surun ja murheen keskellä, vaikken ehkä objektiivisesti yhtä pahassa paikassa kuin sinä mahdollisesti olet ollut tai olet juuri nyt. Syvin inspiraationi ilon etsimiseen on varmaan lähtöisin juuri näistä haastavista hetkistä. Päätin, että ei ole mitään järkeä syntyä elämään masentavaa elämää, joka tuottaa toisillekin tuskaa.

Valitsen ilon, rauhan ja rakkauden joka päivä uudestaan, jotta voin omalta osaltani antaa maailman valaistua ja rakkauden levitä. Keksin yhä uusia, toinen toistaan uskomattomampia unelmia ja matka jatkuu. Reitti muuttaa muotoaan, tapaan sekä uusia upeita sieluja että uusia syvyyksiä jo tuntemistani sieluista, ja elämä lumoaa minut yhä uudestaan odottamattoman ihanilla tavoilla. Sitä samaa toivon kaikille lukijoillenikin!

Teksti: Johanna Maria Davies, VTM
www.virtuousarts.com 
Kirjaa myy mm. Amazon

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account