17 touko 2017

Uni on ikkuna sieluun

Kirjoittanut 
Uni on ikkuna sieluun https://www.123rf.com/search.php?word=dream&imgtype=&t_word=&t_lang=en&sti=lu54dmrz1zhz6ikrm9|&mediapopup=47935713

Unitietoisuuskirjoittamisessa unet ymmärretään totuuden välittäjiksi ja opettajiksi, sillä uni on ikkuna sieluun. Kaikki unet ovat arvokkaita, mitään unta ei väheksytä tai toista nosteta korokkeelle. Jos haluat oppia ymmärtämään itseäsi enemmän, tartu kynään ja kirjoita unesi.

Tietoisuuskirjoittaminen on spiraalimainen prosessi, joka johtaa itsen ytimeen, ihmisen alkuperäiseen olemukseen. Tuo olemus on aidointa itseä ja hyvin alkuvoimainen. Tietoisuuskirjoittaminen on myös pysähtymistä ja hiljentymistä, meditatiivista työskentelyä kohti syvintä totuutta. Se ei ole keksimistä ja sanailemista, vaan kuuntelemista ja kuulemista. Jotta tietoisuuskirjoittaminen onnistuisi, täytyy luottaa siihen, että jokin minussa tietää. Tietäminen on syvää intuitiota. Tietoisuuskirjoittamisessa hyödynnetään esimerkiksi hiljentymisen, hengittämisharjoitusten ja intention tekniikoita. Ennakkoluuloton tietoisuuskirjoittaminen mahdollistaa uudenlaisten totuuksien löytämisen vaikkapa unien avulla.

Unitietoisuuskirjoittamisen onnistuminen edellyttää yhteyttä uniin. Kun yhteys uniin syntyy ja niiden merkityksen ymmärtää, ne muuttuvat siunauksiksi. Eri unet välittävät erilaisia viestejä; on esimerkiksi lohtu-unia, painajaisunia, elämän korjauskohtia osoittavia unia ja pyhiä unia. Pyhät unet ovat erityisen merkittäviä siinä mielessä, että ne johdattavat uudelle tietoisuuden tasolle. Unennäkijä näkee itsensä uudesta näkökulmasta.

Unitietoisuuskirjoittamisessa hyödynnetään luonnollisesti kirjoittajan unia, unet kun ovat portti syvimpään itseen. Ne auttavat elämään aitona itsenään, ja kuvastavat ilman torjuntoja ihmisen syviä tuntoja ja ydinminää. Unien ja kirjoittamisen avulla voidaan löytää uusia näkökulmia vanhoihin kokemuksiin, ongelmiin tai perusoletuksiin.

Unitietoisuuskirjoittaja kääntyy kuunteleman unen ohjausta. Harhaileva mieli hiljentyy ja etsii tietä omaan totuuteensa ja laajempaan tietoisuuteen. On tärkeää luoda yhteys uniin ja niiden välittämiin viesteihin. Kirjoittaja oppii vähitellen ymmärtämään uniaan ja kunnioittamaan niiden viestiä. Unien ymmärtäminen on elämää navigoitaessa saatavaa ohjausta.

Unet auttavat avartamaan ajattelua ja avaavat uusia näkökulmia. Unien avulla tietoisuus laajenee. Toisaalta, unet johdattavat kohtaamaan haastavia tunteita ja toimimattomia uskomuksia. Se, mitä tietoinen mieli ei vielä tunne ihmisestä itsestään, tulee näkyväksi unissa. Unitietoisuuskirjoittaminen luo yhteyttä uniin ja auttaa ihmistä ymmärtämään täyden olemuksensa ja täyden potentiaalinsa. Uni avaa portin universaaliin tietoon.

Unitietoisuuskirjoittamisen prosessissa kirjoittaja hiljentyy ja käy kohti sisäistä viisauttaan. Tietoisuuskirjoittaminen, joka saa alkunsa unista, kiteyttää syvää henkistä tietoa ihmiselle itselleen ymmärrettävään muotoon. Unien merkitys kristallisoituu. Se ei tarkoita, että unen viesti olisi selkeä ja yksiselitteinen – kaikkea ei voi eikä tarvitse ymmärtää. Sinnikkyys kuitenkin palkitaan, ja jokaisella on mahdollisuus oppia omien uniensa symbolikieli. Ymmärryksen syntymiseen kuuluu tietoa eletystä ja elämättömästä elämästä. Se mahdollistuu, kun uskaltaa päästää irti siitä, minkä uskoo jo tietävänsä. Kyseenalaistaminen on kultaa.

Lähde:
Anne Lindholm-Kärki, Kirsi Virkkunen: Kirjoita totuutesi! Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa. Basam Books, Helsinki.