kesatauko kuudesaisti.net

Meditaatiosta ja mietiskelystä

Onko meditaatiolla ja mietiskelyllä jotain eroa keskenään vai ovatko ne vaan erilaisia nimityksiä samalle asialle? Onko toinen vain passiivista olemista, lähinnä olotila ja toinen aktiivista kuuntelemista?

Lue lisää...

Jumalan rakkaus

Jumala on rakkaus. Niin sanotaan. Puhutaan Jumalasta myös taivaallisena Isänä ja äitinä. Miksi meille annetaan kuva Jumalasta isänä ja äitinä?

Lue lisää...

Marian esimerkistä

Keskustellessamme Marian tehtävästä Jumalan synnyttäjänä, olemme protestanttisessa kristillisyydessä heittäneet usein lapsen pois pesuveden mukana.

Lue lisää...

Kärsimyksestä ja elämäntehtävästä

Joskus sanotaan: " Onni onnettomuudessa". Et voi aina tietää, minkälainen onni sinun onnettomaan kohtaloosi voi sisältyä.

Lue lisää...

Rauhasta ja tasapainosta

"Ei ole rauhaa ilman sotaa ja mitä suurempi on nyt sota, sitä suurempi on halu rauhaan ja sitten kun siihen päästään, sitä syvempi rauha on".

Lue lisää...

Lapsen hädästä

Aikuisten on usein vaikea tunnistaa sitä, milloin lapsella on hätä.

Lue lisää...

Joulusta

Joulu on rakkauden juhlaa. Se on Jeesus-lapsen syntymän juhlaa.

Lue lisää...

Maailmanrauhasta ja läsnäolosta

Maailmanrauhassa on kyse hyvin paljon läsnäolosta, koska tasapaino luo läsnäoloa. Se sama, mikä tapahtuu ihmisten sisällä, tapahtuu myös ihmisten välillä ja kansojen kesken.

Lue lisää...

Murhaamisesta

Toisen voi murhata niin monella tavoin. Ei ole murhaamista ainoastaan se, että riistää toiselta hänen henkensä fyysisesti tappamalla. Yhtä lailla kaikki toisen ihmisen henkinen tappaminen ja torjunta on murhaamista.

Lue lisää...

Työuupumuksesta

Uupumusta on hyvin monenlaista. Yksi uupuu työstä, työtaakkansa alla ja toinen uupuu vain elämästä.

Lue lisää...

Maahanmuutosta

Tämä maahanmuutto on asia, joka nyt pyörittää teitä, eikä ihan suotta. Siihen liittyy niin paljon ulottuvuuksia ja seurauksia, joista teillä ei ole vielä mitään tietoa.

Lue lisää...

Sydämen terveydestä ja vahvuudesta

Ihmisen sydän on silloin vahva kun se on saanut rakastaa ja saanut osakseen rakkautta. Ihmisen sydän on heikko, jos se on joutunut jäämään paitsi tätä rakkauden kokemusta.

Lue lisää...

Katkeruudesta

Katkeruuden takana on aina kipu. Joskus tuon katkeruuden juuret ulottuvat niin syvälle, että niitä on enää vaikea löytää, vaikka haluaisikin.

Lue lisää...

Vanhenemisesta

Ihmisellä solut kuolevat ennen aikojaan, jos ne eivät saa rakkautta, sillä elämän energia on rakkaus. Ilman rakkautta ei ole elämän energiaa. Sen vuoksi monen uupumuksen takana on juuri rakkaudeton kohtalo.

Lue lisää...

Rauhassa olemisesta

Kun teet jonkin asian kaikessa rauhassa tai suhtaudut johonkin kaikessa rauhassa, se yleensä tarkoittaa sitä, ettet pidä mitään kiirettä, vaan annat ajan kulua ja otat askeleen kerrallaan.

Lue lisää...

Kehonrakennuksesta

Jättäessämme fyysisen kehomme ja hautaan siunaamisemme yhteydessä meistä yleensä sanotaan: ”maasta sinä olet tullut”.

Lue lisää...

Homoseksuaalisuudesta

Puhuttaessa homoseksuaalisesta käyttäytymisestä, usein keskitytään miettimään, onko sellainen käytös oikein vai väärin.

Lue lisää...

Kristuksen toisesta tulemisesta

Puhutaan Kristuksen toisesta tulemisesta. Mitä se tarkoittaa?

Lue lisää...

Uskontunnustuksesta

Kristillisissä kirkoissa on tärkeässä roolissa jumalanpalvelusta se uskontunnustus, jonka pappi ja seurakunta lausuvat yhteen ääneen.

Lue lisää...

Lähimmäisen rakastamisesta

Olette kuulleet sanottavan: ”Minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te samoin heille” ja ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”.

Lue lisää...

Toistemme tuomitsemisesta

Ennen pääsiäistä Kristuksen elämässä oli aika, jolloin hänet tuomittiin. Kansanjoukot syyttivät häntä tuomiten hänet rikolliseksi.

Lue lisää...

Haudassa olemisesta

Kristuksen elämässä haudan lepo osui aikaan hänen kärsimyksensä ja ylösnousemuksensa välillä. Haudan lepoa edelsi pitkä piinallinen viikko ja sitä seurasi kuolleista herääminen, joka herätti suurta riemua, mutta myös pelkoa.

Lue lisää...

Piinaviikosta

Elämme nyt piinaviikon aikaa. Jeesus eli oman piinaviikkonsa, jonka tapahtumat huipentuivat hänen ristille naulitsemiseensa ja ylösnousemukseensa.

Lue lisää...

Ulkoilemisesta

Valo ja vesi vievät informaatiota eteenpäin. Vedessä se on nimenomaan happi, johon informaatio ikään kuin tarttuu.

Lue lisää...

Kuulemisesta

Usein ihmisten välisessä keskustelussa tuntuu olevan tärkeämpää se, että itse kukin saa sanottua sanottavansa, eikä sillä ole niin väliä, mitä toinen sanoo. Jokainen haluaisi tulla kuulluksi omissa sanomisissaan, mutta ei sitten malttaisikaan kuunnella, mitä toisella on hänelle sanottavaa.

Sen vuoksi ihmiset puhuvat usein toinen toistensa ohi oikeasti kohtaamatta ja tulematta aidosti kuulluiksi vuoron perään. Jos minä vaan juttelen toiselle omia juttujani, enkä ole valmis vuorostani keskittymään kuulemaan toista hänen asiassaan, voi olla että itseltänikin katoaa kuuntelija ennen pitkää.

Avainsana tässäkin asiassa on vastavuoroisuus silloin kun puhutaan ystävien, perheenjäsenten tai työtovereiden välisestä kommunikaatiosta. Terapiasuhde on sitten erikseen.

Se, joka puhuu koko ajan, pakottaa toiset kuuntelemaan itseään, eikä itse asiassa välttämättä anna itsestään, vaan ottaa toisilta heidän energiansa. Vastavuoroisessa kommunikaatiossa molemmat antavat ja saavat ollen toinen toistansa varten tasapuolisesti.

Sen, joka suostuu vaan kuuntelemaan toista, on toisaalta hyvä piiloutua kuuntelijan roolin taakse, eikä hänen välttämättä tarvitse antaa mitään itsestään muuta kuin sen, että kuuntelee. Hän voi tehdä sen, jollei nyt aivan sydämellään, niin ainakin korvillaan. Tai voihan olla, että se, mikä tulee toisesta korvasta sisään, menee saman tien toisesta ulos. Tämänlaista voi kuunteleminen olla juuri sellaisen henkilön kanssa, joka ei itse kuuntele toista, vaan ottaa koko tilan vaan itselleen.

Miten huomauttaa tällaiselle henkilölle sen, ettei hän kuuntele? Voi hyvin olla, ettei sellainen viesti menisi hänelle edes perille, koska hän ei kuuntele.

Miten oppisimme kommunikoimaan niin, että kuulisimme aidosti toista ihmistä samalla tullen itse myös kuulluiksi?

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Energioiden kierrosta

Kaikki on loppujen lopuksi energiaa, sanotaan. Siitä, miten energia kiertää tai on paikallaan, riippuu se, onko elämää vai ei. Paikallaan pysyminen merkitsee yleensä kuolemaa ja eteenpäin meneminen elämää.

Katsellessa elämää maapallolla, ei voi olla välttymättä huomaamasta, kuinka maapallo on elävä planeetta. Siellä tapahtuu niin monenlaista energian kiertoa. Pelkästään tavaroita kuljetetaan jo ympäriinsä niin paljon, että se vaikuttaa suorastaan energian haaskaukselta. Kuitenkin tavaroiden liikkuminen paikasta toiseen, jopa maasta toiseen, liikuttaa näiden molempien maiden energioita. Se auttaa myös uudenlaisen tietoisuuden siirtymistä jopa maanosasta toiseen.

Tulevaisuudessa maapallon värähtelyn noustessa sen energioiden muuttuessa kevyempään suuntaan, ei enää ehkä tarvita niin paljon energiaa kiertämään maapallon eri osien välillä, varsinkaan matalasti värähtelevien ainesosien välillä. Tunteet ja ajatukset voivat kyllä liikkua entistäkin vilkkaammin, mutta tavaroiden kuljettaminen ympäri maapalloa tulee vähenemään.

Se sijaan omassa kodissa tavaroiden kierrättäminen tulee entistä suositummaksi. On hyvä päästä eroon tavaroista ja niihin sitoutuneista raskaista energioista. Laittamalla kiertoon sen, mitä et välttämättä enää tarvitse, teet tilaa uusille energioille, jotka voivat tulla elämääsi jossain muussa kuin tavaran muodossa.

Liian paljon materiaalista tavaraa, johon olet sidoksissa, voi estää sinua ottamasta vastaan uusien tuulien myötä tulevia keveitä energioita elämääsi. Ne ikään kuin törmäävät fyysisen esteeseen.

Raivaa siksi kotisi pois ylimääräisestä tavarasta, jotta energia pääsisi vapaammin kiertämään elämäsi yllä.

Aurelius

Lue lisää...

Rakkauden kehittymisestä

Jokaisen elävän olennon tarkoitus täällä maan päällä on kehittyä.

Jokainen elävä olento, myös kasvit ja eläimet, kehittyvät. Ainut tie kasvaa ja kehittyä, on rakkauden tie. Rakkauden tien ihmisenä Jeesus kulki loppuun saakka ollen meille esimerkkinä suurimmasta rakkaudesta. Suurinta rakkautta on se, että antaa henkensä toisen edestä. Niin tekevät myös kasvit ja eläimet.

Luonnon ravintoketjussa kasvi antaa eläimen ja ihmisen syödä itseään. Niin myös eläin antaa ihmisen syödä itseään ja tulla siten ravituksi. Senpä vuoksi sekä kasvien että eläinten kehityskulkuun kuuluu se, että he ovat ”antautuneet” ihmisen ravinnoksi, eikä sen vuoksi ketään ihmistä tule tuomita niiden syömisestä.

Voi olla, että tulee päivä, jolloin kasvien ja eläinten tietoisuus on kohonnut sellaiselle tasolle, etteivät ihmiset voi enää syödä niitä, vaan niillä on jokin muu tehtävä. Silloin myös heistä saatava ravinto täytyy korvata jollain muulla eliksiirillä. Se päivä ei ole lähitulevaisuudessa.

Mutta jo nyt ihmisen on mahdollista saada ravintoa muulla tavoin kuin kasveista ja eläimistä – rakkaudesta.

Aurelius

Lue lisää...

Sieluyhteydestä

Puhuttaessa sieluyhteydestä, puhutaan itse asiassa jumalyhteydestä. Se on se yhteys, jonka avulla sinulla on yhteys syvimpään olemuspuoleen itsessäsi, yhteys omaan Jumalaasi sisälläsi.

Sen avulla voit luoda ja rakastaa. Sen avulla voit tuntea oman voimasi, mutta myös heikkoutesi ihmisenä. Sen voiman avulla maalaat tauluja ja kirjoitat kirjoja. Sen voiman avulla rakastat itseäsi ja lähimmäisiäsi.

Sen voiman avulla saavutat päämääräsi ja unelmasi, jotka olet itse itsellesi asettanut. Se voima kantaa sinua yli vaikeitten aikojen ja on mukana myös elämäsi ilonhetkissä antaen niille uutta syvyyttä ja korkeutta.

Sen voiman vallassa ollessasi tiedät olevasi omalla paikallasi, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Sen voiman avulla tiedät kulkevasi omaa tietäsi astuen yhä uusiin maisemiin turvallisin mielin.

Tämä voima on se, jota hengität ja jonka varassa elät tai kuolet.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Kristalleista

Kristalleista puhuminen on vähän samaa kuin puhuisi vedestä. Ne molemmat voidaan samalla tavalla ladata ja ne molemmat voivat kantaa värähtelyjä yhtä hyvin. Kristallit tekevät sitä vain paljon kiteytyneemmässä muodossa ja sellaisessa muodossa, joka voi säilyä muuttumattomana hyvinkin pitkään. Siinä mielessä tiedon ja muun informaation säilöminen niihin on helpompaa kuin veteen.

Itsessään kristallit ovat hyvin korkeasti värähteleviä sisältäen informaatiota ajalta, jolloin ei vielä edes ollut juoksevaa vettä. Koska maa luotiin ennen vettä ja maan luomisessa olivat mukana korkeammat sivilisaatiot, heidän panoksensa ja vaikutuksensa ovat tallennettuina maaperässä oleviin kristalleihin. Jonka vuoksi maaperässä olevat kristallit värähtelevät ja auttavat maapalloa siirtymisessä korkeampaan taajuuteen luovuttaen sitä ikiaikaista informaatiota, joka niihin on ladattu ammoisina aikoina.

Myös erilaiset kristalliesineet kodissa tekevät sitä samaa niissä asuville ihmisille vaikuttaen heidän eteeriseen kenttäänsä. Antamalla kristalleille tehtäviä ne voivat toimia ihmisten palvelijoina heidän matkallaan korkeampaan värähtelyyn ja ylösnousemukseen.

Sen vuoksi suhtaudu kristalleihin kuin ystäviisi, jotka ovat tulleet auttamaan ja palvelemaan sinua.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Armosta

Armosta sanotaan, että se on ansaitsematonta rakkautta osaksemme.

Koko ajatus siitä, että rakkaus pitäisi ansaita, on koko käsitteen vastakohta.

Rakkaus on lahjaa, eikä sitä tule edes yrittää ansaita. Jos sen saamiseksi tulisi ponnistella ansioillaan, silloin se, mitä saataisiin sen seurauksena, ei olisi rakkautta.

Usein ne ihmiset, jotka julistavat suureen ääneen armosta, ovat itse armon vastakohta. Toisten harteille sälytetään taakkoja ja vaatimuksia Jumalan rakkauden saamisen ehdoksi ja näin vesitetään koko armon ja rakkauden käsite.

Armo ja rakkaus ovat absoluuttinen ihmisoikeus, joka meillä jokaisella on riippumatta siitä, olemmeko jaksaneet ponnistella saavuttaaksemme sen tai pikemminkin siitä huolimatta.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Rukouksen voimasta

Raamatussa meitä kehotetaan: ”Kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi………. ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle..”

Lue lisää...

Ihmisen sukupuolisuudesta

Perinteisesti ajatellaan, että on olemassa miehiä ja naisia. Ihmisen sukupuoli määritellään pääasiassa hänen ulkoisen olemuksensa perusteella. On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka ovat sekä miehiä että naisia myös ulkoisen olemuksensa perusteella ja siksi eivät ole selkeästi kumpaakaan sukupuolta. Miten tähän ilmiöön tulisi suhtautua?

Henkimaailmassa ei ole sukupuolta. Siellä ollaan vain sieluina, joka on ihmisen ydinolemus. Maapallolle astuessaan ihminen vain valitsee itselleen sukupuolen. Sen vuoksi nämä sukupuolineutraalit ihmiset ovat myös meille muistutus siitä, mikä ihmisessä on olennaista.

Ihmisen psyykkinen rakenne on yleensä joko enemmän feminiinistä tai voi painottua enemmän maskuliinisuuden puolelle. Näin on myös henkien maailmassa, jossa energia voi olla enemmän feminiinisiä tai maskuliinisia ominaisuuksia sisältävää. Intersukupuolinen ihminen on vaan ottanut kantaakseen nämä molemmat energiat tavanomaista enemmän myös fyysisessä kehossaan. On myös olemassa ihmisiä, jotka kokevat psyykkisesti olevansa eri sukupuolta kuin heidän fyysinen olemuksensa on. Tällaisilla ominaisuuksilla varustetut ihmiset haastavat meidät kysymään, mikä on sukupuoli ja minkä perusteella se tulisi määritellä.

Loppujen lopuksi on kysymys vain feminiinisistä ja maskuliinisista energioista, jotka ilmenevät jokaisen sielun kohdalla eri tavalla etsien tasapainoa. Toivottakaamme nämä erilaiset energiat tervetulleiksi ja nauttikaamme toinen toistemme erilaisuudesta, ilmenivät nämä erilaisuudet sitten kehollisessa tai psyykkisessä olemuksessa.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Sananvapaudesta

Kautta maailman ollaan kauhistuneita terroristihyökkäyksestä sananvapauden puolustajia vastaan. Sanan toki tulee olla vapaa, mutta onko sillä oikeus tietoisesti ja toistuvasti loukata toisen pyhiä arvoja ja toiselle pyhiksi kokemiaan asioita? Mistä kumpuaa sellainen ajattelu, että minulla olisi oikeus pilkata julkisesti sitä, mikä toiselle on pyhää?

Se kumpuaa ylemmyydentunteesta ja ylimielisyydestä suhteessa toiseen ihmiseen, toiseen kansakuntaan ja kulttuuriin, toisin ajatteleviin ja toisin uskoviin. Siitä puuttuu kunnioitus ja arvostus toista kohtaan, sitä kohtaan, mikä on toiselle pyhää ja rakasta. Siitä puuttuu kunnioitus ja arvostus sitä kohtaan, mikä saa toisen kokemaan elämänsä arvokkaaksi ja tuo tarkoituksen hänen elämälleen.

Jos ihmistä halveksitaan sen vuoksi, mikä on hänelle tärkeätä elämässä kaiken muun nöyryyttämisen lisäksi, ei liene ihme, ettei hänelle jää muuta vaihtoehtoa kuin tehdä jotain, jolla saa äänensä kuuluviin laittamalla loukkaajansa polvilleen.

Väkivallan teko on aina tuomittavaa, mutta joskus se on erittäin ymmärrettävää. Väkivalta on aina hätähuuto ja äärimmäinen keino saada äänensä kuuluville. Se on puhetta ilman sanoja. Sen vuoksi ratkaisu ristiriitaan ei löydy pelkästään väkivallantekijöitä tuomitsemalla, vaan siihen tarvitaan myös aitoa heidän ymmärtämistään ja asemaansa asettumista.

Mikä on se hätähuuto, jota sananvapauden puolustajat eivät halua kuulla, vaan sulkevat siltä korvansa?

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Sydämen puhtaudesta

Mitä tarkoittaa se, että ihmisen sydän on puhdas? Onko se pelkästään sitä, ettei ihminen kanna mistään ns. huonoa omaatuntoa?

Sydämen puhtaus on yhteydessä mielen puhtauteen ja kirkkauteen. Jos ihmisen ajatukset ovat puhtaat, niin ovat yleensä puhtaat hänen tekonsakin. Sydämen puhtaus heijastuu ihmisen ajatuksiin, sanoihin ja tekoihin. Se heijastuu myös tunteissa lisääntyneenä rakkautena ja myötätuntona kaikkia ja kaikkea kohtaan.

Sydämen puhtaus on sukua vilpittömyydelle ja nöyryydelle. Puhdas sydän ei kerää itselleen negatiivista karmaa, vaikka se ei vältykään aikaisemmin tekemiensä karmavelkojen suorittamiselta.

Puhdas sydän on mielen avoimuutta, rauhaa ja tasapainoa. Se on tasapainoa eletyn elämän ja tämän hetken kanssa. Puhtaalla sydämellä kaikki on hyvin, vaikka olosuhteet olisivatkin vaikeat.

Tavoittele sitä, että sydämesi on puhdas, sillä silloin värähtelet ympärillesi kirkasta valoa.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Katsomisesta ja katselemisesta

Teillä on sanonta: ” Kauneus on katsojan silmissä”. Se pitää paikkansa. Maailma näyttäytyy itse kullekin sen mukaan millaisin silmin, minkälaisten silmälasien läpi sitä katsoo. Sen vuoksi ei ehkä olekaan absoluuttista totuutta, vaan kaikki näkemämme on enemmän tai vähemmän tulkintaa omien linssiemme läpi.

Ainut asia tai lähtökohta, jolla voimme katsella elämää ja sen ilmiöitä, joka vie lähelle totuutta, on rakkaus ja myötätunto. Rakkaudesta ja myötätunnosta kasvaa sen hyväksyminen, mitä on. Se ei tietenkään tarkoita sitä, ettemmekö saisi taistella hyvän puolesta pahaa vastaan. Mutta taistelemme rakkaudella, joka vaatii totuuden esille tulemista.

Rakkaudesta ja myötätunnosta kasvaa myös sen ymmärtäminen, mitä on, jonka vuoksi ei tarvitse enää tuomita niin helposti sitä, mitä näkee ympärillään tapahtuvan. Vaan voi katsella asioita neutraalisti ilman, että se horjuttaa omaa tasapainoa.

Katselkaa armollisin silmin sitä, mitä näette ja koette, silloin pääsette katsomaan lähimmäksi totuutta.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Saamistamme lahjoista

Meistä jokaisella on omat lahjamme, jotka olemme saaneet syntymämme myötä. Kenenkään lahja suhteessa toiseen ei ole sen arvokkaampi, vaan kaikki lahjamme ovat yhtä arvokkaita.

Eikä ole ketään, joka olisi lähetetty elämään ilman lahjoja, uskokaa tai älkää, mutta niin se vain on. Toisten lahjat ovat vaan näkyvämpiä kuin toisten. Joku tuo esiin omia lahjojaan, toinen piilottaa ne.

Lahjan arvokkuus mitataan sillä, otetaanko se käyttöön ja millä tavalla se tehdään. Se, joka palvelee lahjansa kanssa vilpittömin mielin, tekee lahjastaan suuren. Mutta se, joka lahjaansa käyttämällä nostaa egoaan, tekee karhunpalveluksen itselleen.

Kun käytät lahjaasi, oli se mikä tahansa, tee se nöyrin ja vilpittömin mielin kiitollisena samastasi lahjasta, silloin se palvelee sekä sinua että ympärillä olevia parhaiten.

Aurelius

Lue lisää...

Kristus - maailman vapahtaja

Millä tavoin Kristus vapahtaa?

Kristus syntyessään sinun sisälläsi saavuttaessasi rakkauden ja myötätunnon energian, hän vapahtaa sinut sinun synneistäsi eli rakkauden vastaisista ajatuksista ja toimista.

Hän vapahtaa sinut niistä parantamalla sinua sinun omista syvistä haavoistasi, mutta myös niistä haavoista, joita olet aiheuttanut toiselle toisessa ympäristössä. Vapahtamalla sinut ns. synneistäsi, hän itse asiassa vapahtaa sinua karmanlain mukaisista negatiivisista seuraamuksista karman lain positiivisiin seuraamuksiin.

Vapahtaessaan Kristus käyttää armoa oikeudesta. Niin muodoin myös sinä voit armahtaa ja antaa anteeksi niin itsellesi kuin heille, jotka ovat sinua vastaan rikkoneet.

Vapahtaminen merkitsee myös vapautumista. Vapautuminen syyllisyydestä ja menneisyyden taakoista vapauttaa sinut vapauttamaan myös muut ihmiset elämään armahdettuina.

Tämän Kristuksen, Vapahtajamme ja vapauttajan yhteyteen sinua kutsutaan erityisesti jouluna, Vapahtajamme syntymäpäivänä.

Ota Kristus- lapsi syliisi ja anna hänen vapahtaa sinut kaikesta siitä, mikä sitoo sinua elämässäsi, jotta olisit myös vapaa.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Rukoilemisesta

Sanotaan, että rukous on silta Jumalan luo. Sitä se onkin avatessasi sydämesi Korkeimmalle tietoisuudelle, avatessasi sydämesi pyhyydelle. Pyhälle avautuminen on Jumalalle avautumista. Jumalalle avautuminen on pyhyyttä.

Pyhässä tilassa oleminen on hyvin korkeasti värähtelevä olotila, joka on samalla hyvin yksityinen. Pyhyyden kokemus on lähellä totuuden kokemusta, sen äärellä olemista.

Miten ihminen, joka ei usko Jumalaan, voi kokea pyhyyttä, sillä pyhyyden kokemus liitetään yleensä juuri Jumalan kokemiseen?

Totuus on pyhä asia ja sen vuoksi sen voi kokea uskoo sitten mihin tahansa tai ei usko mihinkään. Totuus, rakkaus ja pyhyys ovat yksi ja sama asia. Ihminen kokiessaan jotain näistä, kokee myös toista. Ei ole totuutta ilman rakkautta ja rakkautta ilman totuutta. Eikä ole pyhyyttä, joka ei sisältäisi nämä molemmat. Ja näihin molempiin sisältyy pyhyys.

Siksi rukoileminen on pyhän äärellä olemista totuudessa ja rakkaudessa.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Vanhempiensa ja heidän lastensa traumoista

Raportoitaessa sotarintamilta kerrotaan siitä, kuinka monta miestä on kuollut tai loukkaantunut. Aina mainitaan myös se, ovatko sotatoimet kohdistuneet myös siviiliväestöön, naisiin ja lapsiin.

Siitä tavasta, jolla näistä asioista raportoidaan, halutaan osoittaa, mitkä sotatoimista eivät ole kohdistuneet naisiin ja lapsiin, jolloin ajatellaan, ettei silloin ole kyse niin vakavasta asiasta. Toisinaan on perusteltua vetää tällainen johtopäätös. Toisaalta aina se, mitä yhdelle perheenjäsenelle tapahtuu, traumatisoi koko perhettä.

Jos isä saa sotatantereella surmansa, haavoittuu tai traumatisoituu henkisesti, on sillä aina suora vaikutus muihin perheenjäseniin, puolisoon ja lapsiin. Lapset aistivat vanhempiensa tuskan ja hädän. Usein lapset myös kantavat sisällään vanhempiensa tunnetaakkoja, joka voi ilmetä häiriökäyttäytymisenä. Joskus nämä tunnetaakat pulpahtavat esille vasta aikuisuudessa esim. siinä tavassa, jolla hän elää elämäänsä. Luonnollisesti myös aikuisten traumat heijastuvat lapsiin aika suoraan siinä tavassa, jolla he vuorostaan kohtelevat omia lapsiaan.

Nykyisin puhutaan paljon lasten terapiapalveluiden tarpeesta. Lasten terapiapalveluista on huutava pula ja se kaikki apu, jota lapselle voidaan näiden palvelujen avulla antaa, on tervetullutta. Usein kuitenkin jätetään mainitsematta, että iso osa häiriökäyttäytyvien lasten vanhemmista tarvitsi terapiaa. Mikäli nämä aikuiset saisivat hoitoa omiin traumoihinsa, voisi lasten häiriökäyttäytyminen ja terapian tarve huomattavasti vähentyä.

Nykyinen terveydenhoitojärjestelmä perustuu pitkälti ns. oireenmukaiseen hoitoon paneutumatta oireiden taustalla oleviin syihin. Jossain mielessä puuttuminen pelkästään lasten häiriökäyttäytymiseen ja terapian järjestäminen lapsille on kuin oireenmukaista hoitoa, jollei samalla puututa lapsen hädän syihin eli vanhempien käytökseen ja vanhempien tunnetason traumoista johtuviin perheen vuorovaikutusmalleihin.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Itsensä hyväksymisestä

Sanotaan, että voimme hyväksyä toisessa vain sen, minkä hyväksymme itsessämme. Entä toisinpäin?

Voinko hyväksyä itsessäni sen, mitä hyväksyn toisessa?

Vai ajattelenko, olkoon tuo toinen millainen on, kunhan en itse ole samanlainen. Enkö silloin tuomitse toisen ja pidä itseäni jotenkin parempana? On usein myös niin, että voin suoda jollekin toiselle armon, mutta olen itseäni kohtaan ankarampi ja vaadin itseltäni suorastaan kohtuuttomia. Mitä on silloin itseni hyväksyntä?

Itsen hyväksyminen ja itsen rakastaminen kulkevat käsi kädessä. Jollen rakasta itseäni, en myöskään hyväksy itseäni. Itsensä rakastaminen ei tarkoita laiskuutta, jossa laiminlyön velvollisuuteni itseäni kohtaan. Minun velvollisuuteni on pitää huolta itsestäni. Olen itse itselleni lahja. Minut on annettu itselleni, jotta rakastaisin sitä.

Rakastamalla kehoani pitämällä siitä hyvää huolta rakastan sieluani. Pitämällä huolta tarpeistani rakastan sitä elämää, jonka olen lahjaksi saanut. Rakasta itseäsi ja hyväksy se, että olet rakastamisen arvoinen.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Pyhästä vihasta

Voiko viha olla koskaan pyhää? Jollei viha olisi myös pyhää, sitä ei olisi.

Viha on silloin pyhää kun taistelen sen puolesta, mitä olen. Viha on pyhää silloin kun taistelen sen puolesta, että säilytän fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuteni niiden ollessa uhattuina. Viha on pyhää silloin kun taistelen sortajiani vastaan. Vihassa taistelen pahaa vastaan. Sen pyhyys ei ole riippuvainen itse taistelusta, vaan taistelussa käytettävistä aseista.

Ihmiskunnan historiassa käydyt sodat ovat ns. kuuluneet asiaan. Ne ovat osa ihmiskunnan kehitystä taistelussa paremman elämän puolesta. Lisäksi ne antavat meille kuvan siitä, mitä sota on. Taistelussa käytettävät aseet riippuvat siitä, mikä on sodan tarkoitus.

Jos tarkoitus on vallata toiselta sitä, mikä toiselle kuuluu, silloin ovat eri aseet. Jos taas puolusta sitä, mikä itselle kuuluu, taistelee eri aseilla. Sen vuoksi taistelu sen puolesta, mikä minulle kuuluu, voi olla myös pyhää. Taistelemalla sen puolesta, mikä minulle kuuluu, taistelen oman arvoni puolesta. Se on kuitenkin eri asia kuin jos taistelisin oikeudestani pitää kynsin hampain kiinni kaikesta ilman, että olisin valmis luopumaan mistään.

Taistele oman arvosi puolesta, mutta niin, että olet samalla valmis jakamaan vapaaehtoisesti siitä, mikä sinulla on, on se sitten aineellista hyvää tai henkistä rikkautta. Silloin vihasi on pyhää.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Rikosten tuomittavuudesta

Mietitään nyt sitä, mikä saa jonkin ihmisen tai yhteisön ns. rikollisiin puuhiin.

Sanotaan, että tilanne tekee varkaan. Tällä sanonnalla viitataan kai siihen, että jos rikoksen tekeminen on helppoa, sen tekeminen on silloin todennäköisempää kuin jos sen tekeminen vaatisi kovasti inhimillisiä ponnistuksia. ”Tilanne tekee varkaan” sanonnalla voisi olla toinenkin tulkinta. Toisin sanoen iso osa rikoksista tapahtuu siksi, että ihminen on jollain tavoin pakotettu siihen. Siihen häntä pakottavat monet erilaiset syyt, jotka voivat olla sekä sisäisiä että ulkoisia. Usein ajatellaan, että esim. sodassa ylemmän tahon pakon edessä tekemä rikos ei ole niin tuomittava kuin vapaaehtoisuuden pohjalta täysin oman vapaan valinnan tuloksena tapahtuva rikos.

Joku varastaa rikkaalta köyhälle, kuten tarinanne Robin Hood. Häntä pidetään sankarina. Joku köyhä varastaa itse elääkseen ja saa siitä syytteen.

Toinen valehtelee suojautuakseen moraaliselta tuomiolta. Moraalisen tuomion kohteeksi joutuminen niiden ihmisten taholta, joita rakastaa, voisi johtaa vähintäänkin yhteisön ulkopuolelle sulkemiseen ja sen myötä psyyken romahtamiseen.

Tappaa voi joku jopa rakkaudesta, niin kuin ns. perhesurmissa usein isä tappaessaan itsensä tappaa myös muun perheensä, etteivät he joutuisi kärsimään.

Mikä minä olen sanomaan, milloin jokin rikos on tuomittavaa?

Voitaisiinko rikoksen tuomittavuutta ryhtyä arvioimaan sen tekojen motiiveista käsin ennemmin kuin rikoksen seurauksista käsin? Voisiko silloin useammin armo käydä oikeudesta?

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Henkisyydestä

Mitä sillä tarkoitetaan? Toisinaan kuulee puhuttavan siitä, kuinka perinteisiin käsityksiin perustuva Jumalausko on häviämässä ja tilalle on tulossa pakanallinen henkisyys.

Voisiko olla niin, että ihmiset ovat heräämässä siihen tosiasiaan, jonka mukaan he ovatkin enemmän ruumiissaan olevia henkiä, kuin ruumiita, joilla henki kulkee?

Tämän ajatuksen muutoksen myötä moni on alkanut enemmän kuuntelemaan omaa henkeään, omaa sieluaan lakaten kuuntelemasta ns. hengen miesten oppeja siitä, mikä on pyhää tai pahaa.

Tämä muutosten aika, jota nyt elämme tarkoittaa sitä, että entistä suuremmat joukot tiedostavat olevansa itse suuria henkiä, jolla on valta vaikuttaa asioihin sokean tottelemisen sijasta.

Henkisyys on sitä, että henget ihmiskehossa ottavat oman voimansa käyttöönsä ja toimivat niiden mukaan.

Ei ole olemassa henkisyyttä, joka ei veisi tätä maailmaa tiedostavampaan suuntaan. Nykyajan henkisyys on itse asiassa tämän maailman pelastus ihmisten alkaessa ymmärtää, miten vaikutamme toinen toisiimme globaalilla tasolla kaikki keskenämme. Henkinä kuljemme ja kehitymme pelkästä oman edun tavoittelusta oikeudentuntoon kaikkia luotuja kohtaan.

Tähän tietoisuuteen Kristus tuli meitä pelastamaan.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Kristus-energian syntymisestä

Meistä jokainen voi olla synnyttämässä itse Kristus-energiaa, eikä vain vastaanottamassa sitä jostain itsemme ulkopuolelta.

Lähettämällä valoa ja rakkautta itsemme ympärille meditaation ja rukouksen avulla, voimme toimia kanavana tälle energialle. Voimme tehdä niin silloin kun meillä on yhteys, sydänyhteys omaan sydämeemme, joka on puhdas.

Silloin itse asiassa olemme yhteydessä meissä asuvaan Kristus-lapseen, joka on puhdas, viaton, vilpitön, luottavainen ja täynnä rakkautta. Kristus-lapsi meissä on juuri sitä, mitä sisäinen lapsemme meissä on vastasyntyneenä - sydän avoimena. Sen vuoksi yksi elämämme tärkeimpiä tehtäviä meillä on saada yhteys siihen lapseen sisällämme, joka olemme olleet tänne syntyessämme. Jos ja kun onnistumme siinä, voimme alkaa olla itse Kristus-energian kanavina enenevässä määrin.

Tähän yhteyteen pääseminen edellyttää usein oman tunnekehon puhdistamiseksi tarvittavaa työtä, niin että sydämessämme asuvat surut, vihat, kaunat ja pelot tulevat puhdistetuiksi päästäksemme meissä olevaan rakkauden tilaan.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Kyynelistä ja itkusta

Suomalainen sanonta ” Itku pitkästä ilosta” ei rohkaise meitä itkemään, vaan saa meidät pitämään itkemistä jotenkin hävettävänä asiana.

Kuitenkin kyyneleet kertovat siitä, että olet kosketettu ja liikutettu. Se kertoo siitä, että elät, koska elät tunteissasi olematta ns. pystyyn kuollut kyynisyyteen ja kovuuteen.

Itku on useimmiten puhdistavaa. Pienellä lapsella, ja miksei myös aikuisella, voi esiintyä myös manipuloivaa tai itsesääliin perustuvaa itkua, jolla yritetään vaikuttaa toisiin tai ollaan ottamatta vastuuta omasta itsestä.

Puhdistava itku on sitä, joka puhdistaa sydäntäsi. Se puhdistaa solujasi kaikesta kuonasta ja alhaisista värähtelyistä. Sillä vesi on se, joka puhdistaa. Sitä samaa vettä ovat myös kyyneleet.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Kosketuksesta ja koskettamisesta

Kun kosketat toista ihmistä, tapahtuipa se sitten kättelemällä tai syliin ottamalla, et kosketa koskaan vain hänen kehoaan, ihoaan, vaan aina myös paljon syvemmältä.

Koskettamalla toista, kosketat aina myös hänen sieluaan ja sydäntä. Siksi se tapa, jolla toista kosketat, ei ole yhdentekevä, eikä se, saatko ylipäänsä mitään kosketusta.

Kosketuksen puutteeseen voi jopa kuolla. Siihen voi kuolla sen vuoksi, ettei mikään liiku sinun soluissasi äärimmäisen vaille jäämisen seurauksena. Lisäksi elimistösi menee kuin horrokseen selviytyäkseen säästäessään energiaa.

Toisaalta kosketetuksi tuleminen taas vapauttaa hyvän olon hormonit liikkeelle samalla kun ihminen voi kokea olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin. Ei ole sattumaa, että suomalaiset johtavat maailman sydän- ja verisuonitautitilastoja. Täällä ihmiset koskettavat hyvin vähän toisiaan ja sillä tavoin hyvin vähän hoitavat toinen toisiaan tavalla, joka monissa muissa maissa on itsestään selvää. Ilman kosketusta ihmisen sielu jää tyhjäksi ja vaille energiaa olevaksi.

Sen vuoksi koskettakaa toinen toisianne ja olkaa toinen toisenne lähellä. Pitäkää toinen toisianne sylissä ja siten hoitakaa toinen toisenne sieluja ja sydämiä.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Henkimaailmoista

Toiset ovat sitä mieltä, että mitään näkymätöntä maailmaa ei ole, vaan ainoastaan kaikki se, mikä voidaan aistein havaita tai tieteellisesti mitata on olemassa ja todellista. Sen näkemyksen mukaan muuta näkymätöntä elämää ei ole, eikä muita maailmoja ole olemassa.

Kuitenkin monelle ns. tavallisellakin ihmisellä on kokemuksia siitä, kuinka joku edesmennyt läheinen lähestyy häntä kuolemansa jälkeen joko yksin tai jonkun meedion välityksellä.

Kaikki se keskustelu, jota on käyty kuumana ns. demonien olemassaolosta ja siitä, voivatko ne aiheuttaa ihmisissä sairauksia, on kaikki sitä, että näkymätön maailma haluaa tulla nähdyksi. He haluavat, että heidät otetaan todesta osana elämän todellisuutta.

Tähän saakka on jotenkin ollut helpompi uskoa enkeleihin, pyhimyksiin, Mariaan, Jeesukseen ja Jumalaan, mutta ajatus siitä, että olisi olemassa jokin persoonallinen paha ja hänen palvelijansa meidän ihmisolentojen ulkopuolella, se on tuntunut pelottavalta.

Suurin ns. paha tietysti asuu itsessämme itsekkyytenä ja ahneutena, sekä kaikenlaisena muuna rakkaudettomuutena. Työstämällä itseämme näiden negatiivisten ominaisuuksiemme voittamiseksi autamme hyvän ja positiivisuuden leviämistä itsessämme ja maailmassamme. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä on kaikki siitä hyvän ja pahan energioiden taistelusta, jonka keskellä olemme.

Niin totta kuin on Jumala ja hänen enkelinsä, niin totta on myös Hänen vastavoimansa. On olemassa ihmisiä, jotka ovat joutuneet näiden vastavoimien valtaan tai kahlehtimaksi. Mutta on olemassa myös ihmisiä, jotka voivat auttaa näistä voimista vapautumisessa. Jokainen alhainen henki hakee aina kaltaistaan seuraa, mutta myös jokainen korkeavärähteinen henki hakeutuu värähtelytasoaan vastaavan hengen luo.

Sen vuoksi pitäkäämme yllä omaa korkeaa värähtelytasoamme kaikenlaisten hengellisten harjoituksen, laulun, tanssin ja naurun avulla. Sillä kaikki se, mikä tuo iloa, tuo enkelit ja muut taivaalliset auttajat lähellemme pitäen kaikenlaiset ”paholaiset” loitolla.

Rukouksen ja meditaation avulla voimme auttaa myös alhaisemmalla värähtelytaajuudella olevia henkiä kohoamaan ylöspäin.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Tuomitsemisesta

Nähdessämme jonkun ihmisen elävän toisin kuin itse ajattelemme, miten hänen tulisi elää, usein tuomitsemme hänet. Esitämme arvioitamme ja parannusehdotuksia toisten tavalle elää elämäänsä.

Mutta miten ihmeessä voisimme oikeasti tietää, mikä toiselle on hänen korkeammaksi parhaakseen? Miten ihmeessä voisin tietää, kuinka hänen tulisi elää?

Jokainen meistä valitsee oman elämänpolkunsa osin jo ennen syntymäänsä ja osin syntymänsä jälkeen. Jokainen meistä kantaa siitä itse täyden vastuun itselleen ja Jumalalle. Mikä minä olen sitä arvioimaan ja varsinkaan tuomitsemaan?

Minulle riittäköön se, että itse aina välillä pysähdyn miettimään elämäni suuntaa ja kuuntelemaan sisimpäni ohjausta.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Pyhästä kolmiyhteydestä

Kolmiyhteys on pyhä yhteys. Niin myös Maria, Joosef ja Kristus-lapsi edustavat sitä samaa pyhää kolmiyhteyttä.

Maria feminiinisenä äitinä antaa oman energiansa Kristus-lapselle, niin myös Joosef isänä oman maskuliinisen energiansa. Näiden energioiden yhdistymisestä syntyy Pyhä Henki, Pyhän energia, joka ilmenee Kristus-lapsessa.

Kristus-lapsi edustaa Pyhää energiaa, joka on täynnä rakkautta. Tämä rakkaus sulkee syliinsä kaikki ihmiset ja heidän kohtalonsa. Kristus-lapsi tiesi jo aivan pienestä asti oman tehtävänsä opettaa ihmiskunnalle pyyteettömän rakkauden merkitystä.

Tiedämme enemmän Marian ja Kristus-lapsen suhteesta, mutta mitähän Joosef ajatteli pojastaan? Uskoiko hän tämän lapsen olevan siinnyt Jumalasta vai ajatteliko hän jotain muuta, koska hän jopa ajatteli hylätä Marian tämän raskauden vuoksi.

Voisiko olla niin, että Joosefin edustama maskuliininen järkeen perustuva ajattelutapa laitettiin koetukselle Kristus-lapsen syntymän johdosta? Samalla tavoin nytkin tällainen puhtaasti maskuliininen ajattelutapa laitetaan koetukselle Kristus-lapsen sanoman edessä.

Tämä ajattelutapa joutui väistymään silloin, ja joutuu väistymään nytkin feminiinisen ajattelutavan tieltä, joka synnyttää Kristus-lapsen meidän sydämissämme.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Reagoinnista

Silloin kun reagoimme johonkin kuulemaamme, näkemäämme ja kokemaamme, emme useinkaan tee sitä ns. puhtaalta pöydältä. Vaan tapaamme reagoida vaikuttaa kaikki se tieto ja kokemus, mitä meillä on aiemman perusteella asiaan liittyen. Usein reagoimme tilanteeseen joko ”yli” tai ”ali” sen mukaan, mikä on aiempi kokemuksemme asiasta.

Sen vuoksi meidän ei tulisi aina ottaa ns. henkilökohtaisesti toisten reaktioita omaan käytökseemme, vaan mieluummin jäädä ihmettelemään, miksi joku reagoi niin kuin reagoi. Sillä kaikessa siinä tavassa, millä tavoin kukin tilanteisiin reagoi, on aina olemassa jokin syy, joka tulisi selvittää ennen kuin tuomitsee toista hänen reaktioistaan.

Jospa muistaisimme tämän asian säilyttäen uteliaan ihmettelevän asenteen kanssaihmisiimme, säästyisimme monelta riidalta ja väärinkäsityksiltä.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Terveys

Terveys on enemmän kuin sairauksien puute, liikunta, ravinto ja hyvät elämäntavat yhteensä.

Lue lisää...

Synnintunnustus

Mitä minä itse asiassa tunnusta yhtyessäni ns. synnintunnustukseen?

Tunnustanko sen, että olen Jumalalle kelpaamaton syntisäkki, joka olisi ansainnut ikuisen tuomion vai jotain muuta?

Ei, sitä en tunnusta. Vaan tunnustan sen, että olen inhimillinen ihminen omine heikkouksineni. Tunnustan sen, etten ole täydellinen siinä mielessä, että osaisin aina rakastaa itseäni, lähimmäistäni, luontoa ja Jumalaa niin kuin minulle olisi hyväksi.

Tunnustaessani epätäydellisyyteni kyvyttömyydessäni rakastaa ottaen siitä vastuun ja samalla rukoilen apua siihen, että osaisin niin tehdä.

Joten siinä mielessä ns. synnintunnustus onkin kutsu ja haaste kasvamiseen rakastavammaksi ihmiseksi niin suhteessa itseeni, toisiin ihmisiin, luontoon ja Jumalaan.

Synnintunnustuksessa avaudun rakkaudelle ja otan vastaan Jumalan rakkauden itseäni kohtaan. Samalla avaudun myös sille rakkaudelle, jota toiset ihmiset ja luonto minulle tarjoavat.

Mutta ennen kaikkea avaudun rakastamaan itseäni sellaisena kuin olen. Sillä suurin synti on se, jos en rakasta itseäni, koska silloin vahingoitan eniten itseäni.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Sydänsairauksista

Sydän sairastaa silloin kun se ei ole saanut tarpeeksi rakkautta, joka toimisi ikään kuin puskurina sairauksien puhkeamiselle.

Samalla kun fyysinen sydän sairastaa, samalla tekee sitä sen henkinen puoli. Fyysinen sydän sairastaa pitkälti sen vuoksi, ettei sen tunnepuoli ole kunnossa.

Sairastamme sydämellämme kätkettyä surua ja menetystä. Sairastamme sillä sitä, että elämässämme on tapahtunut liian paljon raskaita asioita, joista emme ole selvinneet ja jotka ovat käyneet yli henkisten voimiemme.

Samalla tavoin kuin mikä muu lihas tahansa, myös sydänlihas kätkee sisälleen tunteita ja tapahtumia, ja ryhtyy sen vuoksi elämään ihan omaa elämäänsä jännittyneisyyden muodossa.

Sydämemme on meille kuin moottori autolle. Jollei se toimi, emme pääse eteenpäin. Jos sydämemme sairastaa, elämämme pysähtyy ja laittaa kaiken uudenlaiseen järjestykseen.

Sairastaessasi sydäntäsi, oli se sairastaminen sitten enemmän henkistä tai fyysistä laatua, ota sydämesi todesta ja anna sille kaikki tarvittava huomio, sekä hae apua. Hakeudu sellaisen seuraan, jossa saat nauraa, mutta myös sellaisiin tilanteisiin, joissa tarvittaessa saat itkeä.

Sekä itku että ilo voivat keventää sydäntäsi ja sen kantamaa taakkaa. Ne molemmat kumpuavat samasta lähteestä ja voivat hoitaa niin henkistä kuin fyysistä sydäntäsi.

                                                                                                                                                 Aurelius

Lue lisää...

Tunnepuolestamme

Miettiessämme sitä, mikä on kaikkein tärkeintä elämässämme, emme välttämättä tule aina ajatelleeksi sitä, että se on tunnepuolemme meissä.

Tarvitsemme toki elääksemme konkreettisia asioita ja kaikenlaista materiaalista hyvää, mutta viime kädessä täältä pois siirtyessämme tärkeimmäksi asiaksi nousee se, miten olemme rakastaneet ja saaneet kokea rakkautta.

Rakkauden kokemus on yhteydessä sydämeemme ja sen hyvinvointiin. Fyysisen sydämen hyvinvointiin vaikuttavat toki ravintomme, liikuntatottumuksemme jne. Mutta eniten siihen vaikuttaa se, kuinka paljon olemme rakastaneet ja saaneet osaksemme rakkautta.

Joutuessamme suojaamaan sydäntämme, sydänlihaksemme jännittyvät aina verisuonia myöten, josta voi olla kohtalokkaat seuraukset erilaisten sydänsairauksien muodossa. Tuntiessamme sisäistä rauhaa ja tasapainoa ollessamme yhteydessä sydämessämme asuvaan rakkauteen, voi fyysinenkin sydämemme levätä rentoutuneena.

Sen vuoksi kaikista tärkeintä on pitää huolta sydämensä hyvinvoinnista, ei vain fyysisellä materian tasolla, vaan ennen kaikkea henkisellä tunnetasolla eläen sydänyhteydessä oman sydämensä kanssa.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Suunnitelmista ja varasuunnitelmista

Kun me ihmiset teemme suunnitelmia, me hyvin usein teemme niiden varalle myös ns. varasuunnitelmia. Tehdessämme ns. varasuunnitelmia meillä on ajatus, että jollei alkuperäinen suunnitelmamme onnistuisikaan, emme putoaisi aivan tyhjän päälle. Hyvin usein kuvittelemme, että sellaisessa tapauksessa voisimme ikään kuin jatkaa ilman suurta konkurssia pitäen vanhan suunnitelmamme pohjana uudelle ponnistuksellemme.

Joissain tilanteissa on varmasti hyväkin toimia näin. Mutta yleensä ottaen ns. varasuunnitelmat ovat tehty ns. hätätilanteiden varalle ja jos niiden tekemisestä tulee kaikkia elämän osa-alueita koskettava malli, silloin voi elämästä mennä jotain ohi. Koska aina siihen, johon keskitämme huomiomme, menee myös energiamme. Tekemällä varasuunnitelmia jokaisen suunnitelmamme varalle ikään kuin annamme signaalin sille, että voimme epäonnistua suunnitelmissamme ja hajotamme energiaamme niin, ettemme voi keskittyä täysillä alkuperäiseen suunnitelmaamme.

Suunnitelmamme toteuttaminen täysipainoisesti vaatii kaiken energiamme, jos mielimme onnistua siinä hyvin. Mikäli taas alkuperäinen suunnitelmamme epäonnistuu ilman varasuunnitelmaa, meidän on pakko pysähtyä, nollata tilanne ja tehdä uusi suunnitelma senhetkisen tiedon valossa, mikä kulloinkin on käsillä.

Mikäli taas alkaisimme toteuttaa heti ns. varasuunnitelmaa ilman tilanteen nollausta, meiltä saattaisi mennä ohi kyseisen tilanteen tasapainoiseen havaitsemiseen tarvittava tieto tai mahdollisuus, joka olisi aivan olennainen uuden tilanteen edessä. Varasuunnitelma voi myös lukita tilanteen.

Vanha hyvä ohje neuvoo ottamaan yhden askeleen kerrallaan. Hyvin usein näemme seuraavan askeleen vasta kun ensin olemme ottaneet edellisen askeleen. Jonkun asian eteen tehty varasuunnitelma on samaa kuin se, että kulkisi askeleen edellä sitä edeltävää askelta. Joskus tuo edellä kulkeva askel voi viedä harhaan sitä edeltävänkin askeleen. Joskus taas se voi tuoda lisäturvaa tehden edellisen askeleen jonkin verran turvallisemmaksi kulkea.

Avainsana askelten ottamisessa ja suunnitelmien tekemisessä on luottamus. Jollei ole luottamusta, täytyy tehdä paljon varasuunnitelmia ja kulkea monia askelia edellä. On kysymys luottamuksesta elämään ja luottamuksesta Jumalaan. Luottamus siihen, ettei ole kokonaan omassa varassaan, vaan Luojan ja hänen hyvien palvelijoidensa avun ulottuvilla, tuo turvaa. Se voi tuoda turvaa niin paljon, että ihminen voi lopettaa jatkuvan varmistelun elämänsä varalle. Mutta miten saavuttaa luottamus, jos sitä ei ole? Miten saada se takaisin, jos sen on jostain syystä menettänyt?

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Kiusaamisesta

Puhuttaessa kiusaamisesta yleensä jaotellaan ihmiset kiusaajiin ja kiusattuihin. Usein kuitenkin on niin, että kiusatusta tulee kiusaaja ja kiusaaja on ollut kiusattu.

Kiusaamisessa on kysymys sellaisen tunnetaakan kaatamisesta toisen harteille, jota ei pysty itse kantamaan eikä käsittelemään niin, että sen energia hajoaisi ennen kuin se etsii uuden kohteen. Jokainen kiusaaja tarvitsee apua oman kiusatuksi tulemisen taakkansa käsittelemiseen, jotta välttyisi sen heittämiseltä toisten kannettavaksi eli toisten kiusaamiselta.

Hyvin usein on kuitenkin niin, ettei kiusaaja edes tajua kiusaavansa. Jotta hän pystyisi ottamaan vastuuta tekemisistään, hänen tulisi ensin tiedostaa se, mitä toisille tekee. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kiusaamiseen puututaan heti ja välittömästi, jotta voidaan katkaista kiusaajan käytös.

Kiusaaja tarvitsee rajat, jotta hän voisi tiedostaa, milloin hän menee niiden yli. Myös kiusatun tulisi tiedostaa omat rajansa, joiden yli ei saa tulla, sekä ilmaista ne selkeästi. Ongelmaksi tilanteen tekee se, että hyvin usein kiusattu käpertyy sisäänsä kokien itsensä huonoksi ikään kuin ansaiten häneen kohdistetun huonon kohtelun. Rohkaisemalla kiusattuja tulemaan esiin ja sen myötä laittamalla kiusaajalle rajat voidaan tehdä jo paljon asian eteen.

                                                          Aurelius

Lue lisää...

Euroopan yhdentymisestä

Jos maapallo on äitimaa, niin eri maanosat ovat sen ruumiin eri jäseniä, kehon osia. Pohjoisena maanosana Eurooppa edustaa sen kehon yläosaa. Pohjoisena maana Suomi sijoittuu pään kohdalle, on osa sen aivoja. Euroopan sisällä Suomi on niin ikään yläpäässä aivojen kohdalla. Sen vuoksi Suomelle on annettu suuri tehtävä tuodessa esiin järjen ääntä.

Keski-Euroopan mailla on enemmän sydämen ja tunteiden pohjalta nousevien äänenpainojen esille tuominen.

Eteläinen Eurooppa taistelee ensimmäisen ja toisen chakran alueella perusturvallisuutensa ja intohimojensa kanssa.

Miten olisi mahdollista saada nämä kaikki äänet ja painopistealueet tasapainoon? Vastauksena on yhdessä toimiminen ja erilaisten intressien yhteensovittaminen keskinäisen kunnioituksen ja vuoropuhelun avulla. Tehtävä ei ole helppo, sillä eri maihin on syntynyt myös hyvin eri- ikäisiä sieluja eri määriä. Tällä hetkellä koko Eurooppa on varsinainen sekametelisoppa, jossa ovat hedelmät aivan sekaisin.

Rukoilkaa päättäjienne puolesta, että käytävissä neuvotteluissa säilyisi hyvä henki, yhteen puhaltamisen henki keskinäisen riitelyn ja itsekkään eduntavoittelun sijaan.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Ikoneista

Pitämällä ikoneita kotonasi, kutsut niitä esittäviä pyhiä kotiisi auttamaan sinua. Ne ikonisi ovat kuin energiapuumerkki sille, että he, nämä pyhät ovat tervetulleita kotiisi ja haluat heidän apuaan ja välittämäänsä siunausta elämääsi.

Siksi ei ole aivan sama ketä esittäviä ikoneita sinulla on kotonasi. Sama koskee niitä valokuvia, joita pidät kotonasi esillä. Pitämällä kotonasi pyhiä kuvia annat heille, pyhille ikään kuin luvan tulla taloksi, asumaan luoksesi.

Jokaisella ikonilla on myös oma merkityksensä, oma erityinen sanomansa. Niin myös jokaisella pyhällä on oma tehtävänsä sinun elämässäsi, jos vain sallit heidän täyttää sen - elämässäsi.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Mariasta ja hänen tehtävästään

 Maria, Jumalallinen äiti on hän, joka sinut synnyttää. Jumalallisen äidin ominaisuuksiin kuuluvat rakkaus, hellyys ja myötätunto, jonka avulla Kristus sinussa voi kasvaa ja kehittyä. Kristus sinussa on se Jumalkipinä, jonka on tarkoitus tulla aina vain suuremmaksi ja näkyvämmäksi.

Raamatussa oleva lausahdus: ”Kristus teissä - kirkkauden toivo” puhuu juuri tästä meissä jokaisessa olevan Jumalkipinän olemassaolosta. Mitä suuremmaksi sinussa ja minussa Kristus eli Jumalkipinä voi kasvaa, sitä enemmän maailmassa meillä ihmiskuntana on myös toivoa.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Luomisesta

Se, mitä itsestäsi annat, tulee sinulle takaisin. Myös se tapa, millä tavoin annat itsestäsi, tulee sinulle takaisin.

Jeesus puhuu vertauksen kylväjästä. Me kaikki olemme kylväjiä, jotka omilla ajatuksillamme, sanoillamme ja teoillamme luomme omaa ”kohtaloamme”, niitä kokemuksia, joita elämäämme tulee.

Nuo kokemukset ovat myös seurausta omista valinnoistamme siinä, miten kohtelemme itseämme ja toinen toisiamme. Kylvämällä rakkautta, saamme osaksemme rakkautta. Kylvämällä vihaa, saamme osaksemme vihaa. Katso siis, millä tavoin kohtelet toista ihmistä, katso mitä sanoja suustasi päästät, millaisia siemeniä kylvät.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Sielun pelastumisesta

Sielumme pelastuu pikkuhiljaa sitä mukaan kuin moraalimme kehittyy eri inkarnaatioissa keräämiemme kokemusten kautta. Moraaliamme vievät eteenpäin kokemamme ajatukset ja tunteet, sekä niistä seuraavat valintamme.

Mitä vähemmän meillä on itsekkyyttä, ahneutta ja ylpeyttä, sitä korkeammalle voimme kohota. Mitä enemmän meillä on rakkautta, välittämistä, myötätuntoa ja jakamista, sitä korkeammalle voimme edelleen kohota, sitä varmemmin pelastua ja viimein pelastaa itsemme jatkuvalta karmakierrolta.

Tekemällä hyvää ja välttämällä tekemästä pahaa, voimme ennen pitkää sieluna edetä sellaisiin korkeuksiin, ettemme enää palaa tänne maanpäälle. Pelastumme silloin rakkaudettomuudesta, itsekkyydestä, ahneudesta ja ylpeydestä. Näistä pelastuminen on varsinainen pelastuksemme väline.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Tulivuorenpurkauksista

Maaäiti on kuin sinä, joka purkaa sisimpänsä tuskaa. Maaäidin sydämestä tuleva laava on yhtä kuumaa kuin sinun sisimpäsi tuska on ollut joskus purkautuessaan. Purkamalla sisimpänsä tuskaa, maaäiti yrittää päästä eroon siitä tunne-energiakuormastaan, jota se on kerännyt sisuksiinsa vuosisatojen ja vuosituhansien ajan.

Tuo laava sisältää kaiken sen tuskan, jota se on joutunut pidättelemään sisällään siihen kohdistuneen julmuuden, hylkäämisen ja kaikenlaisen kaltoin kohtelun seurauksena.

Toisaalta maaäiti on yhtä kuin me kaikki ihmiset. Ja niinpä hän on ottanut kantaakseen sisimpäänsä paljon teidän sisimmän tunnetuskaa, joka nyt purkautuu ulos samalla vapauttaen teitä omasta tuskastanne.

Maaäiti purkamalla tuskaansa auttaa sekä itseään että sinua kohoamaan värähtelyssäsi vapaampiin energioihin.

Nähdessäsi tulivuoren purkautuvan, kiitä sitä ja maaäitiä hänen puhdistustyöstään itsensä ja sinun auttamiseksi.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Hoitava hiljaisuus

Hiljaisuus hoitaa, se on aivan selvä asia. Mutta toisille hiljaisuus voi olla tuskallisin kokemus, minkä he voivat ikinä kuvitella. Milloin sitten hiljaisuus on hoitavaa?

Ahdistavuudessaankin hiljaisuus voi olla osa paranemisprosessia. Hiljaisuus mahdollistaa sen, että äänet, jotka muuten vaiennettaisiin muilla äänillä, tulevat kuuluviin. Jos ihminen on koko elämänsä paennut hiljaisuutta ja yrittänyt vaientaa sisimpänsä äänen, hänelle hiljaisuuden kokemus voi olla tuskallinen. Mutta ihmiselle, joka on tottunut sisimpänsä äänen kuuntelemiseen, eikä pelkää kuunnella sen viestejä, hiljaisuus suo entistä suuremman mahdollisuuden kuunnella sisintään.

Hiljaisuuden ei tarvitse merkitä samaa kuin autius, jossa ei ole ketään, eikä mitään. Hiljaisuus voi olla syvää yhteyttä luontoon ja Luojaan. Hiljaisuus voi auttaa yhteydessä muihin tasoihin rukouksen ja meditaation avulla, sekä sen kautta saatavaan rauhan tasapainoon.

Hiljaisuus on rakkauden ääni. Se on Jumalan ääni, joka puhuu sinulle rakastavasti ja myötätuntoisesti.

Hiljaisuus hiljentämällä mielesi luo tunteen kiireettömyydestä ja läsnäolosta, tästä hetkestä.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Ahneudesta

Ahneus syntyy siitä tunteesta, ettei ole tarpeeksi. Pohjimmiltaan on kysymys siitä, että ihminen kokee, ettei ole tarpeeksi arvokas - ettei ole tarpeeksi rakastettu ja arvostettu.

Täyttääkseen tuota tyhjiötä hänen täytyy hankkia itselleen enenevässä määrin kaikkea mahdollista, joka lisäisi hänen turvallisuuden tunnettaan ja itsearvostustaan.

Sinä hetkenä kun ihminen tajuaa, että hänellä ja hänessä on kaikki, mitä hän tarvitsee, hänen ei enää tarvitse hankkia mitään lisää, vaan voi yhtä hyvin olla ilman kaikkea ylimääräistä.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Juhannuksesta

Juhannus on valon juhlaa, samalla se on jo joulun odotusta.

Voisiko olla niin, että juhannus kertoessaan siitä, mikä on vielä edessäpäin, valmistaa meitä uuteen vaiheeseen myös henkilökohtaisessa elämässämme.

Jeesus maailman valona toi uuden ajan ihmiskunnalle sen pimeyteen auttaen ihmisiä löytämään suhteen rakastavaan Jumalaan. Johannes Kastaja Jeesuksen edeltäjänä kertoi meille uuden ajan koittamisesta ja rohkaisi ihmisiä odottamaan sitä.

Mitä itse asiassa tapahtui siinä, mistä Johannes Kastaja ennusti?

Oliko niin, että Jeesus ristinkuolemallaan sovittaessaan koko maailman synnit itse asiassa tasapainotti sen ajan ihmiskunnan karman, olivatpa nämä ihmiset sitten rajan tällä tai tuolla puolen?

Voisiko olla niin, että ns. syntien sovitus olikin suuri karmallinen puhdistus, joka mahdollisti sen ajan maailman nousemisen korkeampaan taajuuteen Jeesuksen suuren rakkauden työn ansiosta?

Jos niin oli, Jeesus ehkä sittenkin oli maailman vapahtaja ja myös minun siihen asti tekemieni ”syntien” sovittaja. Siitä ehkä alkoi uusi aika minunkin sieluni kehityksessä, jos oletan, että olin olemassa sieluna jo yli 2000 vuotta sitten.

Ennen Jeesuksen ristinkuolemaa ns. vanhan testamentin aikaan ei tunnettu anteeksiannon mahdollisuutta ilman hyvitystä ja uhraamista. Jospa Jeesuksen ristinkuolema poisti uhraamisen välttämättömyyden, mutta jätti silti ihmisille mahdollisuuden hyvittää rikkomuksensa.

Rikkomuksen hyvittäminen lisää aina kunkin niin tekevän sielun valon määrää, niin että loppujen lopuksi hänestä itsestään on tulossa se valo, joka hän jo on.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Aikaa itselle

Aikaa itselle – aikaa Jumalalle. Se kaikki aika, jonka annat Jumalalle, annat itsellesi. Ja se aika, jonka annat itsellesi hiljaisuudessa, on aikaa Jumalalle. Aika ajatuksillesi ja tunteillesi on aikaasi sielullesi, sen puheelle sinulle. Jumalan puheelle sinussa.

Anna hiljaisuuden puhua. Anna Jumalan puhua.

Sisimpäsi ääni sinussa on Jumalan puhetta sinulle. Kuuntele sitä ja elä sen mukaan.

Usein ihmiset kysyvät, mikä on Jumalan tahto missäkin asiassa. Jumalan tahto löytyy sisimmästäsi, sen äänen kuuntelemisesta.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Elämämme energioista

Eri elämiemme eri vaiheissa elämme elämäämme eri energioissa, jotka ovat syntyneet eri elämiemme aikana koetuista asioista. Nämä tapahtuneet kokemukset ovat aina kussakin elämässä muokanneet senhetkistä energiakenttäämme. Tänne tullessamme meillä on mukanamme tuo energiakertymä kentässämme, jonka olemme siihen mennessä luoneet.

On kuitenkin niin, että nykyisessä elämässämme sen eri vaiheissa eri puolet tuosta kentästä aktivoituvat ikään kuin värähtelyn säde kerrallaan. Sen vuoksi kaikenlainen energiatyöskentely, rukous ja meditointi ovat hyvin tärkeitä, koska niiden avulla voimme muuttaa sitä energiakenttää, jonka olemme saaneet ikään kuin syntymälahjana.

Jokaisen energiakentässä tänne tullessamme on kokemustemme tuoman värähtelyn lisäksi aina mukana myös Jumalallinen kipinä, johon nämä uudet kokemuksen ikään kuin tarttuvat. Jumalallinen kipinä jokaisessa on aina se sama, eikä se koskaan muutu.

Mutta voimme kasvattaa tuota kipinäämme suuremmaksi putsaamalla energiakenttäämme raskaammista energioista kevyempiin taajuuksiin.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Mielen tasapainosta ja sen järkkymisestä

Kun ihmisen mieli järkkyy jostain syystä, tarvitaan usein tasapainottava vastareaktio, joka voi olla yhtä järkyttävä kuin se asia tai tapahtuma, joka alun perin on saanut mielen pois tasapainosta. Tämän toisen, ulkopuolelta järkyttävältä näyttävän vastareaktion tasapainottavaa vaikutusta on välillä ulkopuolisen vaikeaa nähdä sellaiseksi.

Monet nuoreten ihmisten tekemistä radikaaleista tempuista ovat juuri tällaisia vastavetoja sille kaikelle heidän miltään järkyttävälle, joka on heitä kohdannut. Sen vuoksi sen sijaan, että kauhistelisimme heidän vastareaktioitaan, meidän tulisi kysyä, mikä saa heidät toimimaan kyseisellä tavalla, mikä on heidän mieltään järkyttänyt niin, että heidän täytyy järkyttää toisia tempauksillaan.

Tämä ei koske vain nuoria, vaan meitä kaikkia ja kaikenikäisiä. Olkaamme järkyttämättä toisia, niin heidän ei tarvitse järkyttää meitä!

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Anteeksipyytämisesta ja antamisesta

Joskus kuulee sanottavan, ettei ole mitään anteeksipyydettävää tai anteeksiannettavaa. Kuitenkin tämä on käytäntö, joka meille ihmisille on annettu, helpottaaksemme toinen toistemme tunnetaakkaa ristiriitatilanteissa. Loukatun on mahdollista antaa anteeksi, vaikkei riidan toinen osapuoli pyytäisikään anteeksi. Mutta anteeksipyytäminen tuossa tilanteessa antaa loukatulle osapuolelle tilan kokea omat tunteensa ja päästä sen vuoksi omassa prosessissaan eteenpäin.

Anteeksipyytäminen on myös viesti, että arvostan sinua ja sinun tunteesi ovat minulle tärkeitä. Näin ns. loukattu osapuoli saa helpotusta omalle tunnetaakalleen. Hän, joka joutuu antamaan anteeksi ilman vastapuolelta tulevaa anteeksipyyntöä, joutuu kantamaan tunnetaakkansa yksin. Se omalta osaltaan tekee anteeksiantoprosessin vaikeammaksi.

Anteeksipyytäjä omalla anteeksipyynnöllään osoittaa ottavansa oman vastuunsa tilanteesta, joka on johtanut välirikkoon ja luo näin siltaa toisen luo ja tekee sillä tavalla tärkeää energiatyötä luoden positiivista yhteyttä. Näin voi tehdä, vaikkei kokisikaan itse tehneensä mitään väärin tai rikkoneensa toista kohtaan millään tavalla.

Anteeksipyytäminen ihmisten välisen yhteyden luomisessa on erittäin arvokas asia. Siinä ns. ”ottaa osaa” toisen mielipahan tunteisiin ja osoittaa sillä tavoin myötätuntoa, jonka osoittaminen toiselle on aina erittäin arvokasta.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Moraalin ja lain suhteesta

Joskus sanotaan, että joku on toiminut moraalittomasti. Yleensä ajatellaan, että lain mukaan toimiminen on samalla moraalisesti oikeata toimintaa. Kuitenkin lukuisat esimerkit käytännön elämässä osoittavat, etteivät laki ja moraali ole sama asia. Monet asiat, jotka ovat laillisesti oikeita, ovat moraalisesti vääriä. Ja taas teot, jotka ovat lainvastaisia, voivat olla moraalisesti erittäin hyväksyttäviä.Usein laki laahustaa moraalin perässä. Moraali on ensin ja sitten tulee vasta laki. Moraali on myös lain yläpuolella. Joskus sen, minkä laki tuomitsee, moraalinen ajattelu vapauttaa. Voi käydä myös niin, minkä moraalinen ajattelu tuomitsee, sen laki vielä hyväksyy. Miten saada laki ja moraali vastaamaan toisiaan?

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Uudesta Jerusalemista

Kristillisessä maailmassa odotetaan ns. uutta Jerusalemia, joka laskeutuu alas taivaasta.

Joillekin se on konkreettinen kaupunki, jonka odotetaan laskeutuvan alas. Tosin henkitasolla on paljon kaupunkeja, jotka periaatteessa maapallon värähtelyjen ollessa tarpeeksi korkealla, voisivat laskeutua.

Uudella Jerusalemilla tarkoitetaan kuitenkin ennen kaikkea uuden rauhan, rakkauden ja harmonian värähtelyn laskeutumista maatasolle. Siihen, miten nopeasti tai laajasti uuden Jerusalemin laskeutuminen taivaasta voi toteutua, se on kiinni myös meistä itsestämme.

Kun pystymme nostamaan värähtelyjämme tekemällä valotyötä itsemme ja ympäristömme kanssa, on uuden Jerusalemin saavuttaminen mahdollista. Kaiketi uusi Jerusalem on kuitenkin enemmän olotila kuin mikään fyysinen paikka.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Fyysisestä rakkaudesta

Loppujen lopuksi kaikki on rakkautta, olipa sen olomuoto ja ilmenemismuoto mitä hyvänsä.

Rakkaus kulkee eri aallonpituuksilla muuttaen muotoa aina sen mukaan millä tavoin se milloinkin voi parhaiten ilmentää itseään. Niinpä fyysinen rakkaus on yhtä lailla rakkautta kuin ”henkisempi” rakkaus, joka ei välttämättä ole aina käsin kosketeltavissa ja silmin nähtävissä.

Fyysinen rakkaus voi ilmetä materiana. Se voi myös ilmetä kahden ihmisen yhtymisenä fyysisellä tasolla. Silloin voi kysyä, mikä tekee kahden ihmisen yhtymisen rakastelemiseksi. Rakkaus on toisen rakastamisessa, rakastetuksi antautumisessa, paljaana olemisessa, haavoittuvaksi asettumisessa, toiselle läsnäolossa, sisimpänsä avaamisessa, halussa tehdä kumppanilleen hyvää ja kosketuksen kautta sielun syvimpien kielien soittamisessa. Vaan ei samalla tavoin seksuaalisessa hyväksikäytössä, ei painostamisessa, eikä suorittamisessa.

Meidän ei tule väheksyä rakkauden eri ilmenemismuotoja, vaan ottaa ne kiitollisuudella vastaan, joka lisää niiden painoarvoa rakkauden välittäjänä.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Valinnoista

Joutuessamme tilanteeseen, jossa meidän tulee valita, joudumme punnitsemaan eri vaihtoehtoja. Joudumme ottamaan huomioon, mitä kustakin valinnasta mahdollisesti seuraisi. Ja jos olemme rehellisiä, kysymme myös itseltämme omista motiiveistamme valintoja tehdessämme.

Jos motiivimme ovat puhtaat ja vilpittömät, voimmeko tehdä ns. vääriä valintoja? Vai onko niin, että jos valintojemme takana on aina rakkaus, periaatteessa kaikki valintamme ovat ns. oikeita valintoja.

Näin ollen rakkauden pohjalta valintoja tehdessämme, emme teekään ns. vääriä valintoja tai ns. oikeita valintoja, vaan teemme ainoastaan valintoja.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Itsensä parantamisesta

Jokainen meistä on osa sitä parantavaa luontoa, joka parantaa itse itseään.

Auttaessamme luontoa puhdistamalla ja hoitamalla sitä, autamme sitä itse auttamaan itseään. Samalla tavoin auttaessamme jotakuta ihmistä autamme häntä auttamaan itse itseään.

Jos tekisimme kaiken paranemiseen tähtäävän työn toisen puolesta, emme oikeasti auttaisi toista ihmistä, vaan ainoastaan passivoisimme hänet avuttomuuden tilaan vailla omaa vastuuta omasta elämästään. Mutta auttaessamme häntä auttamaan itse itseään, valamme häneen uskoa omiin kykyihinsä oman elämänsä luojana.

Samalla tavoin luontokaan ei odota, että teemme kaiken sen puolesta, vaan että autamme sitä itse puhdistamaan ja parantamaan itse itsensä. Näin ollen luonto voi toimia meille esimerkkinä siitä, kuinka meidän tulee suhtautua omaan vastuuseemme omasta elämästämme ja toisten ihmisten haasteista.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Haudan levosta

Ymmärtäessämme sen, ettei ihmisen henki kuoleman jälkeen jää siihen hautaan, jonne vainaja haudataan, voimme kysyä, miksi ns. hautaaminen on niin tärkeä asia. Miksi vainajat halutaan tuoda kuolinpaikastaan haudattaviksi?

Olennainen osa sitä prosessia, kuinka henki pääsee vapaaksi ruumiistaan ja maanpäällisestä elämästään on se, miten vainajan omaiset suhtautuvat vainajaan hänen kuolemansa jälkeen. Mikäli omaiset päästävät irti tunnetasolla vainajastaan ja antavat hänen jatkaa matkaansa henkien maailmaan, silloin hänen on myös helpompi niin tehdä.

Siksi hautaaminen on hyvin tärkeä rituaali. Se muuttaa sitä energiaa, jolla suhtaudumme kuolleeseen ja siten autamme häntä vapautumaan tämän elämän siteistä. Sen vuoksi esim. vieraalla maalla tapahtuvien onnettomuuksien uhrien kotimaahan tuominen kuolinpaikastaan hautaamista varten on ensiarvoisen tärkeä tehtävä, jolla autetaan niin vainajan omaisia kuin vainajien henkiä itseään energeettisesti irrottautumaan tavalla, joka palvelee heitä molempia mahdollisesti jättäen jälkeensä levollisen kauniin rakastavan yhteyden traumakokemuksen sijasta.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Parantavasta rakkaudesta

Sanotaan, että rakkaus parantaa. Mutta miten se sen tekee?

Rakkauden värähtely on korkeinta värähtelyä. Niinpä saadessasi ottaa vastaan rakkautta, sinun värähtelysi nousevat, jolloin myös sinussa sairautta aiheuttavien tekijöiden värähtely nousee ja niiden tuhoa aiheuttava voima sinussa heikkenee. Samoin silloin kun itse annat rakkautta, olet korkeassa värähtelytilassa, jolloin sinussa oleva rakkaus parantaa rakkautesi kohteena olevan lisäksi myös sinua itseäsi.

Tunnetasolla kohdatessasi rakkautta, tuo rakkaus kohtaa sinussa sen osan, joka ei ole rakkautta saanut. Se kohtaa sen tuskan ja kipeyden muuntaen sen usein puhdistavien kyynelten avulla iloksi ja kiitollisuudeksi.

Rakkaus kohdatessaan rakkaudettomuuden ja sen aikaansaannokset muuntaa ne rakkaudeksi.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Julkisuudesta

Julkisuus on hyvä asia silloin kun se palvelee itse asiaa.

Julkisuus itsessään ei ole koskaan kenellekään hyväksi. Tosin joskus julkisuus itsessään voi nostaa tietoisuuteen asioita, jotka muuten jäisivät pimentoon ja vaille ansaitsemaansa huomiota.

Ihmisten hakeutuminen julkisuuden valokeilaan ilman mitään tärkeää sanomaa on sen hakemista, että tulisi kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Pohjimmiltaan ihminen tuolloin hakee itselleen arvostusta omissa silmissään ikään kuin sen kautta että monet muut silmät hänet näkevät ja häntä katsovat.

Varsinainen nähdyksi tulemisen puute on oire jostain muusta. Julkisuus näkee pintakuvan ihmisestä ja kuitenkin jokainen pohjimmiltaan kaipaa sitä, että tulisi nähdyksi syvältä ja läheltä inhimillisenä ihmisenä, eikä minään kiiltokuvamallina!

Tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään, on ihmisen perustarve. Julkisuuden myllyyn heittäytyminen voi tarjota hetken huumaa ja oireenmukaisen hoidon lääkkeeksi, mutta joka ei kuitenkaan paranna itse sairautta, rakkauden puutetta ja sen vuoksi jättää loppujen lopuksi tyhjyyden.

Julkisuudella on kirouksensa, joka ei jätä rauhaan silloinkaan kun sitä itse haluaisi. Julkisuuden henkilönä oleminen merkitsee usein sitä, ettei ole yksityisyyttä tai sitä on hyvin vähän.

Ole siksi varovainen siinä, mihin pensaaseen pääsi pistät halutessasi saada julkisuutta itsellesi tai sanomallesi. Paras tapa hallita julkisuutta on olla menemättä siihen lainkaan tai se, että sanoma kulkee ennen persoonaa.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Kaikki on suhteellista

Todellakin kaikki on suhteessa johonkin. Usein tätä otsikossa lausuttua lausahdusta käytetään kuvaamaan asian monimutkaisuutta, mutta myös välttelemään vastuuta.

Ei ole sama, miten suhtaudut asioihin ja ihmisiin. Sinun suhtautumisesi usein määrää myös suhteesi. Niin ollen suhtaudu asioihin ja ihmisiin avoimen uteliaasti, vilpittömästi ja kunnioittavasti. Torju pahaa ja pahansuopaisuutta. Vältä rajuja ylilyöntejä ja harkitsemattomuutta.

Pidä sydämesi puhtaana ja järkesi kirkkaana. Pidä suhteesi suorina ja rehellisinä. Silloin sinun suhteesi ja suhteellisuudentajusi saavat ravintoa, joka auttaa ylläpitämään suhteita vaikeinakin hetkinä ja aikoina.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Parisuhteista

Suhteeseen tarvitaan aina kaksi, jotka muodostavat parin. Mutta millaisen osapuolen kukin valitsee parikseen, riippuu monesta tekijästä. Sanotaan, että samankaltaisuus vetää puoleensa. Mutta usein juuri se erilaisuus onkin se asia, joka toisessa osapuolessa kiehtoo antaen itselle täydennystä.

Mikä on se liima, joka yhdistää kaksi yhdeksi? Se on se energia, joka kummassakin on yhdessä ja erikseen. Näin ollen jokainen parisuhde myös muuttuu, elää ja kuolee sen perusteella, mikä on se energia kahden yksilön välillä.

Kohdatessaan tiettynä ajankohtana henkilöiden energiat voivat olla tietyllä taajuudella, jotka sopivat yhteen luoden harmoniaa, mutta toisessa hetkessä toisen osapuolen tai molempien energia ei enää sovi siihen kokonaisuuteen. Silloin on hyvä miettiä, jatkaako suhteessa vai lähteäkö etsimään omiin energioihin paremmin sopivaa osapuolta.

Kuitenkin on niin, että kaksi ihmistä väistämättä myös vaikuttavat toistensa energioihin. Silloin kun erilaiset energiat virkistävät ja samanlaiset energiat lähentävät suhteen osapuolia, on kaikki hyvin. Mutta jos erilaisista energioista tulee epäharmoniaa, voi olla hyvä kysyä, onko suhdetta mielekästä enää jatkaa.

Eri vaiheissa elämää meillä itse kullakin vaikuttavat erilaiset energiat, jotka myös tulevat aikaisemmista inkarnaatioista lyöden leimansa siihen, millaisiin energioihin kohtaamme nykyisessä elämämme vaiheessa. Joskus tuo törmäys niihin voi olla niin voimakas, että se muuttaa koko arkemme energiat muuttaen täysin koko elämämme. Yleensä se merkitsee myös suuria muutoksia ihmissuhteissamme.

Jos parisuhteet muodostuvat aina kunkin elämäntilanteen energioiden perusteella, silloin olisi suotavaa, että pysyäkseen yhdessä, parit vaalisivat keskinäisten energioidensa harmoniaa.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Uudesta Jerusalemista

Kristillisessä maailmassa odotetaan ns. uutta Jerusalemia, joka laskeutuu alas taivaasta.

Joillekin se on konkreettinen kaupunki, jonka odotetaan laskeutuvan alas. Tosin henkitasolla on paljon kaupunkeja, jotka periaatteessa maapallon värähtelyjen ollessa tarpeeksi korkealla, voisivat laskeutua.

Uudella Jerusalemilla tarkoitetaan kuitenkin ennen kaikkea uuden rauhan, rakkauden ja harmonian värähtelyn laskeutumista maatasolle. Siihen, miten nopeasti tai laajasti uuden Jerusalemin laskeutuminen taivaasta voi toteutua, se on kiinni myös meistä itsestämme.

Kun pystymme nostamaan värähtelyjämme tekemällä valotyötä itsemme ja ympäristömme kanssa, on uuden Jerusalemin saavuttaminen mahdollista. Kaiketi uusi Jerusalem on kuitenkin enemmän olotila kuin mikään fyysinen paikka.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Myötätunnon kehittymisestä

Perustaltaan ihmisen kyky myötätuntoon syntyy lapsuudessa siinä tavassa, jolla aikuiset ovat suhteessa häneen. Mikäli lapsi kokee saavansa vanhemmiltaan aitoa myötätuntoa sitä tarvitessaan, lapsi oppii sen tavan suhtautua toisiin. Tullessaan kuulluksi, nähdyksi ja kohdelluksi omana itsenään, hän oppii kohtaamaan muut ihmiset samalla tavoin.

Tämän hetken maapallon tilanne ns. luonnonkatastrofeineen ei ole vain maaäidin ravistelua itselleen raskaista energioista kestokykynsä rajoilla, vaan tuo kaikki tapahtuva on sitä tapaa, jolla meitä ihmisiä herätellään myötätuntoon. Sillä jokainen sodan tai luonnonmullistusten jalkoihin jäänyt lapsi tai aikuinen haastaa meitä avaamaan sydäntämme myötätunnolle ja rakkaudelle.

Juuri sen vuoksi myös niitä meistä inhimillisesti katsoen kauheuksia tapahtuu, että ihmiskunnalle tarjoutuisi mahdollisuus herätä myötätuntoon toinen toisiamme kohtaan. Kysymys on sydänten avautumisesta ihmisten ja luonnon kesken - ei sen enempää, eikä vähempää!

Sen vuoksi katsellessamme uutiskuvia ns. katastrofeista, älkäämme kovettako sydämiämme ajatellen tapahtumien olevan jossain meistä kaukana, vaan avatkaamme sydämemme niin, että se mitä näemme, myös tuntuu meissä herättäen myötätunnon.

Jollemme voi auttaa konkreettisin tavoin, voimme aina rukoilla ja lähettää mielessämme valoa ja rakkautta kärsiville lähimmäisillemme.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Valehtelemisesta

Valehtelija usein luulee säästävänsä toisen osapuolen joltakin tuskalta kun hän valehtelee tälle henkilölle.

Todellisuudessa hän kuitenkin heittää oman taakkansa toisen harteille. Valehtelijalle synty aina taakkaa valehtelustaan, jota hän ei itse pysty tai halua kantaa, niinpä hän heittää sen valheensa kohteena olevan päälle energeettisesti luullen itse pääsevänsä pälkähästä.

Joku voi ihan tosissaan luulla valehdellessaan suojelevansa jotakuta, jollei ketään muuta, niin ainakin itseään. Itseään on oikeus suojella, jollei samalla aiheuta toiselle vahinkoa. Valheella on lyhyet jäljet, sanotaan. Todellisuudessa valheella voi olla hyvin pitkät jäljet monenlaisine seuraamuksineen.

Joka on pienessä väärä, on suuressakin, sanotaan. Totuus on aina totuus, oli se suuri tai pieni. Olennainen osa totuutta on myös se, mikä jätetään paljastamatta eli salataan.

Pyrkikäämme totuuteen ja totuudellisuuteen ensin suhteessa itseemme ja sitten myös suhteessa toisiin ihmisiin. Näin voimme elää elämäämme ilman epärehellisyydestä johtuvia taakkoja ja katsoa toinen toisiamme silmiin.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Sitoutumisesta

Sitoutuessani johonkin, sitoudun siihen valintaan, jonka olen tehnyt omasta vapaasta tahdostani.

Sitoutuminen ilman vapaaehtoisuutta ei ole kestävällä pohjalla, koska siihen liittyy aina pyrkimys vapauteen. Vain vapaudessa ja vapaudesta käsin tehtyyn valintaan voi sitoutua. Silloin sitoutuminen on syvää sydämen tasolta nousevaa eikä vain järkeen perustuva pakon sanelema juttu.

Sama koskee kaikkea sitoutumista. Sen vuoksi, jotta se olisi aitoa, siihen tarvitaan kutsumusta, syvää tietoisuutta omasta tehtävästä, jonka haluaa täyttää vapaaehtoisesti. Usein kutsumus saa voimansa jopa aikaisemmista inkarnaatioista ollen sitä ensin sielutasolla tapahtuneena.

Sitoutuminen voi koskea parisuhdetta, lasten kasvatusta tai muuta työtehtävää. Yleensä se on jotain, joka vaatii myös uhrauksia muilla aloilla. Ilman uhrauksien tekemistä ei ole sitoutumista.

Sitoutuminen edellyttää myös päättäväisyyttä ja uskollisuutta omille tekemilleen valinnoille, jotka on tehnyt omaa sitoutumisen päämäärää ajatellen.

Niinpä sen vuoksi, mieti tarkoin, mihin sitoudut. Sitoutumisen purkaminen on yleensä ihmiselle henkisesti raskas prosessi, jonka tuomasta jäljestä voi vain parantua.

Ennen sitoutumista on tehtävä valinta ja myös ennen sen purkamista on tehtävä uusi valinta. Siispä katso tarkkaan, mitä valitset ja myös sitä, minkä perusteella olet sitoutunut.

                                                                                       Aurelius

Lue lisää...

Elämän hengestä

Elämän henki sinussa on se, joka antaa sinulle elämän. Ilman sitä et voi yksinkertaisesti elää. Mikä on se henki, joka sinussa vaikuttaa? Onko se henki, joka tekee sinut eläväksi vai henki, joka kuolettaa sinua?

Kuoleman läheisyys ei aina merkitse sitä, että elämän henki olisi jättänyt, vaan juuri päinvastoin. Kuolemankin hetkellä voi ihminen olla hyvin ”elossa” ja elävänä ollessaan ”kuolleessa” tilassa. Elämän henki on se, joka vie sinua eteenpäin, tuo sinuun iloa ja virtaa, antaa voimaa, tuo positiivisuutta ja uskoa tulevaisuuteen tapahtuipa se sitten rajan tällä tai tuolla puolen.

Kuoleman henki pysähtyy, vie synkkyyteen ja negatiivisuuteen. Kuoleman henki ei näe toivoa, vaan toivottomuutta. Se ei usko mihinkään, vaan epäilee kaikkea varautuneena. Sydän on kiinni, eikä avoin elämälle. Kuoleman hengen vallassa olevat ihmiset katsotaan pystyyn kuolleeksi, koska he eivät ”virtaa”.

Miten pidän itseni ”elävänä”? Mikä estää minua ”kuolemasta pystyyn”?

Oma asenne on tärkeä työvälinen itsen elävänä pitämiseksi. Tarvitaan myös suhteita erilaisiin ihmisiin, jotka voivat inspiroida. Tarvitaan menoa ja meininkiä, kuin myös hiljaisuutta ja yksinoloa sisäistä kuuntelua varten. Elämän ymmärtäminen lahjana ja matkana tuo siihen perspektiiviä, joka lisää kiitollisuutta. Asenteen pysyessä positiivisena välttyy negatiivisuuden hautaan vajottavalta vaikutukselta.

Jotta voisimme säilyttää positiivisen asenteemme, se edellyttää työtä kaiken negatiivisuuden poistamiseksi, kuten taustalla vaikuttavien vaikeiden elämänkokemusten aiheuttaman painolastin. Joskus elämä voi tuoda eteen niin kovia kokemuksia, että niiden myötä voi tuntea vajoavansa hautaan. Niiden upottavasta vaikutuksesta on päästävä voitolle, jotta voisi elää elämäänsä eteenpäin vievän hengen, elämän hengen vaikutuksen alaisena.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Elämän muutoksista

Katsoessasi omaa elämääsi ja toisen ihmisen elämää, et voi aina tietää, onko se muutos hänen tiessään iso askel eteenpäin vai päinvastoin. Näin siitäkin huolimatta, että jokin muutos näyttäisi vievän ns. huonompaan suuntaan.

Sillä emmehän tiedä sanoa, mitä kokemuksia tarvitsemme kehittyäksemme syvemmällä sielutasolla. Usein juuri se kokemus, joka näyttää vievän tietämme alas, saattaa ollakin juuri se, jonka tarvitsemme päästäksemme eteenpäin.

Sen vuoksi meidän ei tule tuomita itseämme ja toinen toisiamme näennäisistä lankeemuksistamme, vaan ajatella rakastavasti ja suhtautuen positiivisesti tapahtuneeseen.

                                                                                                                    Aurelius

Lue lisää...

Värähtelyistä

Kaikki on värähtelyä ja ihan kaikki värähtelee. Kaikki värähtely on pohjimmiltaan rakkautta sen eri taajuuksilla. Niin on, koska loppujen lopuksi kaikki alkaa rakkaudesta ja päättyy rakkauteen.

Rakkaus on elämän alullepaneva voima ja myös se voima, joka kantaa elämää. Samalla se on se liima, joka yhdistää kaiken yhdeksi. Niin aineellinen, meille näkyvä maailma kuin meille ”näkymätön” aineetonkin maailma värähtelee ja on sitä samaa rakkauden värähtelyä.

Jolloin myös jokin ns. alemmalla värähtelytaajuudella oleva esine tai asia, on sekin pyhää, koska se edustaa pohjimmiltaan rakkautta. Tavoitteenamme tulisi vaan auttaa sitä, joka värähtelee alemmalla taajuudella nousemaan ylöspäin värähtelyssään.

Näin tulee toimia, on sitten kysymys materiasta, asiasta tai ihmisestä, jopa tunteista ja ajatuksista.

Kaikkeen voimme vaikuttaa, jopa materiaan rakastamalla sitä.

                                                                                                               Aurelius

Lue lisää...

Kuoleman synneistä

Jos itsekkyys, ahneus ja ylpeys ovat ns. kuoleman syntejä, voisimmeko siten ajatella, että ne olisivat myös suoranaisia rikoksia. Sitähän ne käytännössä ovat rikkoessaan ihmisen suhdetta Jumalaan, toisiin ihmisiin, itseensä ja luontoon.

Mutta miten nämä rikokset näkyvät yhteiskunnassamme? Niiden tekemisestähän meitä suorastaan palkitaan, eikä niiden tuhovoiman laajuutta pysähdytä edes kovin syvällisesti pohtimaan. Mitähän tapahtuisi jos me ihmiset toimisimme juuri päinvastoin?

Mitähän tapahtuisi, jos jokin omissa toimissaan ryhtyisi toimimaan niin, ettei sellainen ylpeys, joka estää myöntämästä omia virheitä ja heikkouksia olisikin poissa?

Mitähän tapahtuisi, jos sellainen ylpeys, joka estää pyytämästä ja antamasta anteeksi toisille olisikin poissa?

Entä mitä tapahtuisi, jos itsekkyys ja ahneus muuttuisivat välittämiseksi ja omastaan toisille jakamiseksi?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Aurelius

Lue lisää...

Rakastelemisesta

Rakasteleminen on syvällä tasolla toteutuvaa hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisen ikävää. Se on sitä kaipuuta, joka meillä on kotiin, sinne, mistä olemme tulleet. Sillä tavoin rakasteleminen voi toimia henkisen kasvun välineenä ja vahvistaa yhteyttä tuonpuoleiseen ja itse Jumalaan.

Mutta on olemassa ihmisiä, kuten monet munkit ja nunnat ovat, joilla voi olla niin syvä yhteys Jumalaan heidän koti-ikävänsä ollessa tyydytetty, ettei fyysinen kaipuu ole enää niin suurta. Rakasteleminen voi olla mitä syvin henkinen ja eheyttävä kokemus. Sen vuoksi olisi hyvä, jos jokaisella sitä kaipaavalla olisi siihen mahdollisuus.

Rakasteleminen laskee stressitasoa ja lisää mielihyvähormonien tuotantoa ja vaikuttaa siten kokonaisvaltaisesti mielenterveyteen kohottavasti. Mutta jollei kumppani ole sopiva tai muuten suhde ei ole ”kunnossa”, fyysisestä yhteydestä voi tulla pakkopullaa tai se voi olla suorastan vastenmielistä. Sellaisessa fyysisessä yhteydessä ei ole sitä aspektia, joka siinä tulisi olla.

Pelkkä seksi ja rakasteleminen ovat kaksi eri asiaa, vaikka voivatkin toimia myös yhdessä. Pelkkä seksi on enemmän fyysisten himojen kautta tapahtuvaa toimintaa, mutta rakastelussa on koko ihminen sydämineen, kaikkineen, tunteineen mukana yhteydessä toiseen ihmiseen.

Rakastelkaa ja nauttikaa toinen toisistanne. Näin voitte saavuttaa jumaluuden korkeampia sfäärejä, jossa maskuliininen ja feminiininen energia voivat kauniisti yhdistyä.

                                                                                   Aurelius

Lue lisää...

Rakkauden palvelemisesta

Kun ajattelet elämääsi ja jos pystyt katsomaan sitä siitä näkökulmasta käsin, miten se on palvellut rakkautta, saat siihen ihan uuden korkeamman perspektiivin.

Voit kysyä itseltäsi, onko se, miten olen elänyt palvellut rakkautta. Jos on, niin millä tavoin? Ja jos ei ole, mikä on ollut esteenä?

Syvimmiltään jokaisen sielun haave on toteuttaa rakkautta. Joskus sen ilmenemismuoto näyttää ihan joltain muulta, suorastaan päinvastaiselta. Yhtä lailla kuin koettelemuksemme voivat olla siunauksia valepuvussa, niin myös meissä vihaa, kostoa ja katkeruuttakin nostavat kokemukset voivat olla rakkautta piilotettuna.

Tällaiset kokemukset muuttuvat rakkauden palvelukseen siinä tapauksessa, että emme jää vihaamme, kostoomme, emmekä katkeruuteemme. Ne voivat toimia elämässämme rakkauden palvelijoina silloin kun annamme rakkauden palvella meitä ja muuttaa nämä kokemukset voimavaroiksemme.

Pystyessämme kamppailemaan rakkauden puolesta vaikeissakin tilanteissa, meistä itsestämme tulee rakkauden palvelijoita. ”Suurin niistä on rakkaus”, sanoo Raamattu.

Olkaamme ja pyrkikäämme siksi olemaan kaikessa elämässämme rakkauden palvelijoita ja palvelemaan rakkaudesta nousevia päämääriä.

                                                          Aurelius

Lue lisää...

Ruumiin siunaamisesta

Siunatessamme jonkun poismenneen ruumiin ja haudatessamme hänet maan poveen tavalla tai toisella, emme useinkaan tule ajatelleeksi mikä kyseisen toimenpiteen merkitys syvimmältään on.

Siunatessamme jonkun ihmisen maallisen majan ennen hautaan laskemista emme ainoastaan siunaa pelkää fyysistä, kuollutta ruumista, vaan myös sen energian, joka tuon ruumiin elämään on kätkettynä.

Kehona olemme tiivistynyttä energiaa ja fyysistä materiaa. Tiivistyneenä energiana keräämme ympäristöstämme fyysisen elämän kautta monenlaista energiaa. Myös henkinen elämämme vaikuttaa kyseiseen tiivistyneeseen energiaan eli kehoon.

Niinpä ruumiin siunaustilanteessa siunaamme sen kaiken energian, joka on tiivistyneenä aineellisessa kehossamme ja ikään kuin pyydämme samalla sen kaiken transformoitumista paremmin valon maailmaan sopivaksi.

Ruumiin ylösnousemus ei sen vuoksi tarkoita pelkästään henkiruumiin ylösnousemista, vaan myös sen energiaosan ylösnousemusta ja valoon siirtymistä, joka on sidoksissa fyysiseen kehoomme eletyn elämämme kautta.

Siunatessamme ruumiin, siunaamme myös sen sielun elämän, jota vainaja on elänyt ja rukoilemme sille siunausta valmistaen sen elämän jatkumista toisella puolella.

Ruumiin siunaus on myös kiitollisuuden osoitus sen vainajan persoonalle ja sielulle siitä, että hän on jaksanut elää elämänsä ja näin täyttänyt oman maanpäällisen tehtävänsä.

                                                                        Aurelius

Lue lisää...

Hengen lahjoista

Raamattu kehottaa meitä pyrkimään osallisiksi ”parhaimmista armolahjoista”, kuten profetoiminen, viisauden- tai tiedonsanat.

Nuo kaikki lahjat ovat Hengen aikaansaannosta meissä. Henkimaailma ilmentää itseään niiden kautta ja on mukana siinä prosessissa, että joku voi oman henkikehonsa välityksellä vastaanottaa tietoa, sekä välittää sitä muille. Kielillä puhumisesta sanotaan, että siinä Henki rukoilee ihmisen puolesta hänen eheytymisekseen. Kielillä puhujan lause on yleensä mantran oloinen, jonka Henki on hänelle antanut.

Hengen lahjat ovat aina yhteydessä siihen Henkeen ja lähteeseen, mistä ne tulevat. Sen vuoksi hengen lahjat, joita myös mediaalisiksi lahjoiksi kutsutaan, eivät itsessään ole pyhiä tai pahoja, vaan taitoja, joita annetaan lahjana ja joita voi kehittää niin hyvään kuin pahaan tai olla kehittämättä.

Vilpittömin mielin ja rakastavassa tarkoituksessa käytettynä ne voivat palvella suurta Henkeä ja tuoda Pyhän Hengen maan päälle. Niinpä hengen lahjojen käyttämiseen tulisi aina sisältyä pyhyys, pyhä kunnioitus lahjan antajaa kohtaan ja niitä ihmisiä kohtaan, joiden palvelua varten lahja on annettu. Ilman tätä kunnioitusta ei voi olla varma myöskään lahjan lähteestä.

Pyrkikää sen tähden saamaan hengellisiä lahjoja eli mediaalisia kykyjä, mutta niin, että niiden saamisen motiivina on rakkaus ja halu palvella, eikä mikään muu, kuten oman egon pönkitys ”henkisenä ihmisenä” tai oman arvottomuuden ja riittämättömyyden kokemuksen paikkaaminen tai jopa henkinen vallankäyttö.

Jos motiivit ovat väärät mediaalisten kykyjen saamiseen ja kehittämiseen, eivät niiden käytöstä tulevat hedelmät ole välttämättä kovin rakentavia. Mikäli motiivit ovat oikeat, ko. lahjat ja niiden avulla tapahtuva palvelu lähimmäisen hyväksi voivat olla mitä ihanin tapa päästä eteenpäin myös oman sielunsa kasvun tiellä.

                                                            Aurelius

Lue lisää...

Henkisestä kehityksestä

Ei kukaan voi olla kehittynyt enemmän ”henkisesti” kuin mitä hän on kehittynyt inhimillisenä ihmisenä ja persoonana. Siitä huolimatta että olemme iankaikkisia sieluja, olemme erilaisia ihmisiä ja persoonia, joilla on kaikilla omat heikkoutensa.

Henkinen kehittyminen on paljolti sitä, että voittaa omia heikkouksiaan. Kyse ei siis ole niinkään minkäänlaisten ”yliluonnollisten” lahjojen puhkeamisesta kuin siitä, mitä ja millainen on inhimillisenä ihmisenä.

”Vaikka puhuisit ihmisten ja enkelien kielillä, mutta sinulla ei olisi rakkautta, et mitään olisi”, sanoo Raamattu Korintolaiskirjeessä. Rakkauden määrä on se, millä mitataan ihmisen henkisyyden aste, eikä mikään muu.

Jotta voit olla rakastava toisia kohtaan, sinun tulee olla sitä ensin itsellesi. Niinpä meissä olevat rakkauden vastaanottamisen ja antamisen esteet ovat juuri niitä esteitä, jotka ovat ns. henkisen kehittymisemme tiellä.

Mitä rakastavampi ihminen on, sitä puhtaampi on hänen henkinen kenttänsä. Senpä vuoksi kaikenlainen työ oman henkisen kenttänsä eli henkisen kehonsa puhdistamiseksi on juuri sitä henkistä kasvua, jota tarvitaan. Sen vuoksi kaikenlaiset menetelmät ja terapiat omien ajatusten ja keskeneräisten tunnekokemusten parantamiseksi ovat erittäin tervetulleita apuvälineitä ja olennainen osa kasvua. Kasvuun tarvitaan myös itsehillintää ja määrätietoista ponnistelua tuon tavoitteen aikaansaamiseksi. Kasvu ei tapahdu itsestään, vaan sitä ruokkimalla.

Tunne tunteesi ja tunnet itsesi. Tunne ajatuksesi ja tunnet itsesi. Omiin tunteisiisi ja ajatuksiisi tutustuminen on ensimmäinen askel kasvun tiellä rukouksen ja meditaation ohella.

                                                          Aurelius

Lue lisää...

Rakastumisesta ja rakastuneena olemisesta

Mitä on rakastuminen? Onko se vain jotain hormonien hyrinää vai onko sillä jotain syvempää merkitystä ja alkuperää?

Lue lisää...

Puoluepolitiikasta

Puoluepolitiikka toimii peilinä siitä, mitä olemme mieltä mistäkin asiasta. Se tuo esiin elämän eri puolet nähtäville ja kuultaviksi. Emme voi ajatella, että mikään puolue yksin voisi ajaa kaikkien kansanryhmien asiaa, vaan tarvitaan eri ryhmiä, jotka tuovat esille edustamansa kansanryhmän äänen ja mielipiteen.

Lue lisää...

"Nuorista" valtioista

Nähdessänne ja kuullessanne sanomia suurista mellakoista ja verenvuodatuksista erityisesti Lähi-idässä, hiljentykää! Hiljentykää sen ymmärryksen äärelle, että kaikki se, mitä nyt tapahtuu, pitää tapahtua.

Lue lisää...

Lähimmäisen rakkaudesta ja rakastamisesta

Ei kaikki, mitä kutsutaan rakkaudeksi, ole sitä aina välttämättä. Eikä kaikki, jossa nähdään vain vihaa, raakuutta ja julmuutta, ole sitä. Me ihmiset katsomme usein asioita hyvin kapeasta näkökulmasta ja usein suorastaan sokeasti. Hyvin usein siinä, missä me näemme välinpitämättömyyttä ja hylkäämistä, onkin takana suuri rakkaus joko itseen tai toiseen, yleensä molempiin.

Lue lisää...

Lasten heitteille jättämisestä

Kun lapsi jätetään heitteille, sen heitteille jätön takana on aina aikuinen. Aikuisilla on aikuisen vastuu ja lapsilla lapsen vastuu. Vastuu lapsista on aikuisilla.

Lue lisää...

Näkökulmista

Jos katsot jotain asiaa omasta näkökulmastasi, ja joku toinen katsoo sitä omasta näkökulmastaan, voi olla että katsotte molemmat asiaa ns. samalta tasolta horisontaalisesti. On myös mahdollista katsoa jotain asiaa ns. vertikaalisesta näkökulmasta, jollin silloin ei ole kysymys vain eri näkökulmasta, vaan eri taajuudesta, eri tasolta tarkastella asiaa.

Lue lisää...

Sielun rakkaus

Silloin kun sanomme rakastavamme sielustamme, itse asiassa rakastamme siitä osasta käsin itseämme, joka on osa Jumalaa. Jumala on rakkaus. Niinpä rakastaessamme meissä oleva Jumala rakastaa. Mitä enemmän meissä on rakkautta, sitä enemmän meissä Jumala on saanut meissä sijaa. Salliessamme Jumalan läsnäolon hallita elämäämme, sallimme rakkauden hallita sitä.

Lue lisää...

Mikä minussa on keskeneräistä

Tämä on kysymys, joka meidän tulisi tehdä itsellemme aina yhä uudelleen erityisesti silloin kun joudumme hankauksiin toisten ihmisten kanssa tai kohtaamme muulla tavoin vaikeuksia. Sillä jokainen haaste elämässämme on meille haaste kasvuun ihmisinä. jokainen haaste itse asiassa haastaa meidät kysymään tämän kysymyksen itseltämme.

Lue lisää...